Арени

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Арена, в която може да участва персонаж от което и да е ниво. 'Да не се бърка в арената в град Фрагорск. В долния десен край на панела за бърз достъп има специален бутон «Арена», предназначен за регистрация за участие в играта. Играта се провежда по следното разписание:

 • Понеделник - 19:00-23:59
 • Вторник - 22:0-23:59
 • Петък - 22:00-23:59
 • Събота - 11:30-16:59
 • Неделя - 11:30-18:29

Абонамент за участие

За запис за участие в дадения вид състезание е необходимо само да се кликне бутона "Арена".

При натискането на бутона Арена на екрана ще видите специална форма за абониране, в която е разположена информация за рейтинга, точки Арена, разписание и два бутона: "абониране" и "отпишете се", както и таймер, показващ колко време е минало след потвърждение за участие в играта.

Абонирането може да се осъществи както единично, така и в група по следните правила:

 1. Ако вашият персонаж не в група, то той ще бъде включен в група с други единични персонажи;
 2. Ако вашият персонаж е включен в група, но не е неин лидер, то се записва като единичен играч;
 3. Ако вашият персонаж е лидер на група от четирима, то групата се записва цялата;
 4. Ако вашият персонаж е лидер на група от повече от четирима, то абонирането е невъзможно.

След като сте се абонирали започва подбор на отбора (ако сте записан като единичен играч) и подбор на противници от тези, които са потвърдили своето участие в играта. След като отборът е сформиран, отборът ви след получаване на съгласие за участие ще бъде пренесен в играта.

В случай, че в процеса на очакване на старта на играта играчът отмени абонамента, то му се налага бъф "Дезертьор". Забраната за участие в битки е 15мин.

Подбор на отбор противници

Сформираните отбори за начало на битките се сравняват помежду си по следните параметри и етапи:

 1. Максимално ниво;
 2. Сумарен рейтинг;
 3. Сума на броя победи от последните 10 битки;
 4. Сумарна оценка. В дадения случай се използва не актуалната оценка на персонажа, а максималната.

Подбор на отбор из единични персонажи

В началото от всички персонажи се избира случаен персонаж с максимално ниво, след това към него се подбира отбор по следните параметри:

 1. Ниво;
 2. Рейтинг;
 3. Оценка.

Игрови процес

Игровата локация се избира на случаен принцип от три възможни, но всяка от тях се състои от три общи елемента:

 • Две зони за отборите: червена и синя. Цвета на отбора също се определя на случаен принцип преди началото на играта. Зоните могат да бъдат изолирани или отворени в зависимост от фазите на играта.
 • Централно поле между двете командни зони. Полето може да бъде различен вид и да съдържа непреодолими прегради.

По време на първата фаза на играта отборите се намират в своите изолирани зони. Фазата е с продължителност една минута. През това време играчите могат да използват еликсири или да си налагат бъфове. След изтичане времето на изчакване зоната на отбора се отваря и става достъпно основното поле на играта.

Активната фаза е с продължителност 3 минути.

Един отбор се счита за победител в случай на смърт на всички персонажи от противниковия отбор или след изтичане на времето при изчисление на сумарното количество ХП на членовете на всеки един от отборите.

След края на активната фаза отборите се пренасят в своята зона, чиито изходи отново са затворени, а манната и здравето на участниците са напълно възстановени. Това прекъсване е с продължителност 30 сек. Следващият рунд на активната фаза се провежда по правилата на първия. Ако в него победи същия отбор, който е победил в предишния, то му се зачислява победа. Ако не победи то отново се повтаря прекъсването и започва третия, заключителен рунд.

Рейтинг

След края на играта на всеки участник се начислява ниво рейтинг и точки рейтинг. Базовото ниво рейтинг на всеки персонаж е 1 000. Рейтинга се начислява за всеки персонаж отделно: прибавя се в случай на победа и се отчислява в случай на загуба. Максималното ниво на рейтинга е 3 000. Съществува ограничение за получаване на рейтинг:персонаж до 50то ниво не може да има рейтинг над 2 000, до 60 - повече от 2 200, до 70 вкл. - повече от 2 400. За персонажи ниво 71 и по-високо са достъпни всички нива на рейтинг.

Точките рейтинг се изчисляват по определена формула. В зависимост от нивото на персонажа съществуват базово количество точки, след това се отчита победа или загуба, разликата в сумарното ниво, рейтинг и оценка между отборите.

Точки Арена

Персонажа получава точки Арена за всяка битка. Те се явяват форма на валута и те могат да бъдат използвани за получаване на различни награди. При начисляването на точки се определя базовото количество в зависимост от нивото, разликата в максималното ниво на победителя и загубилия, разликата в сумарния рейтинг, сумарното количество победи и сумарната оценка, освен това в случай на членство на персонажа в един алианс или гилдия той получава повече точки в случай на победа.

Награди

Наградите се дават от статуя, намираща се в град Фрагорск. За това е необходимо:

 • Рейтинг. Покупката на награди в достъпна само при наличие на определен рейтинг;
 • Точки Арена. Те са необходими за закупуване на предмети;
 • Изумруди.

Всички получени от Арена награди са лични и не могат да се отвързват.

Награди
Название Нужен рейтинг Точки арена Изумруди
Малка отвара на свободата 1 500 150 0
Средна отвара на свободата 1 600 100 300
Велика отвара на свободата 1 800 100 400
Малка отвара за регенерация на живот 1 500 120 0
Средна отвара за регенерация на живот 1 600 80 200
Велика отвара за регенерация на живот 1 800 80 300
Малка отвара за регенерация на манна 1 500 120 0
Средна отвара за регенерация на манна 1 600 120 200
Велика отвара за регенерация на манна 1 800 80 300
Тотем на Магьосника 1 850 1 000 600
Бижутерски инструменти 1 850 1 000 600
Сълзи на дракон 1 850 1 000 600
Философски камък 1 850 1 000 600
Прахът на вятъра (пояс) 2 100 50 000 50 000
Прахът на вятъра (плащ) 2 150 100 000 100 000
Прахът на вятъра (броня) 2 200 150 000 150 000
Прахът на вятъра (ботуши) 2 300 250 000 250 000
Прахът на вятъра (панталони) 2 350 400 000 400 000
Прахът на вятъра (шлем) 2 500 600 000 600 000
Прахът на вятъра (нараменници) 2 600 1 000 000 1 000 000
Прахът на вятъра (ръкавици) 2 700 1 500 000 1 500 000
Прахът на огъня (пояс) 2 100 50 000 50 000
Прахът на огъня (плащ) 2 150 100 000 100 000
Прахът на огъня (броня) 2 200 150 000 150 000
Прахът на огъня (ботуши) 2 300 250 000 250 000
Прахът на огъня (панталони) 2 350 400 000 400 000
Прахът на огъня (шлем) 2 500 600 000 600 000
Прахът на огъня (нараменници) 2 600 1 000 000 1 000 000
Прахът на огъня (ръкавици) 2 700 1 500 000 1 500 000
Малък амулет на Велес 2 500 10 000 100 000
Среден амулет на Велес 2 600 20 000 200 000
Велик амулет на Велес 2 700 30 000 300 000
Дракон на бурята 2 800 100 000 1 000 000

Набори на Праха

Камъните на Праха представляват особени предмети за прековаване. За всяка вещ са предвидени камъни Прах на Вятъра и Огъня. След прековаване на вещта с определен камък, например Огън, тя може отново да се прекове със замяна на ефекта. Прековани с камъни на Прахта предмети не могат да се отвързват.

Набор Прахът на Вятъра

Ефекти на набора Прахът на Вятъра
Кол-во предмети
Название
Описание на уменията
Кулдаун
Време на действие
1
Увеличава максималното здраве на персонажа със 7%
Увеличава максималното здраве на персонажа със 7%
-
-
2
Увеличава максималният запас на манна на персонажа със 7%
Увеличава максималният запас на манна на персонажа със 7%
-
-
3
Увеличава скоростта на придвижване с 10%
Увеличава скоростта на придвижване с 10%
-
-
4
Умение Прахът на вятъра 1 степен
Увеличава всяка изходяща щета с 10%
90 сек
10 сек
5
Умение Прахът на вятъра 2 степен
Увеличава всяка изходяща щета с 15%
90 сек
10 сек
6
Умение Прахът на вятъра 3 степен
Увеличава всяка изходяща щета с 15%, скорост на предвижване с 10%
90 сек
10 сек
7
Умение Прахът на вятъра 4 степен
Увеличава всяка изходяща щета с 25%, скорост на предвижване с 20%
90 сек
12 сек
8
Умение Прахът на вятъра 5 степен
Увеличава всяка изходяща щета с 35%, скорост на предвижване с 30%
60 сек
15 сек

Набор Прахът на Огъня

Ефекти на набора Прахът на Огъня
Кол-во предмети
Название
Описание на уменията
Кулдаун
1
Увеличава максималното здраве на персонажа със 7%
Увеличава максималното здраве на персонажа със 7%
-
2
Увеличава максималният запас на манна на персонажа със 7%
Увеличава максималният запас на манна на персонажа със 7%
-
3
Увеличава скоростта на придвижване с 10%
Увеличава скоростта на придвижване с 10%
-
4
Умение Прахът на огъня 1 степен
Нанася магическа щета на 3 врага в зависимост от оценката всяка секунда в продължение на 5 секунди в радиус от 3 клетки
90 сек
5
Умение Прахът на огъня 2 степен

Нанася магическа щета на 4 врага в зависимост от оценката всяка секунда в продължение на 5 секунди в радиус от 3 клетки

90 сек
6
Умение Прахът на огъня 3 степен

Нанася магическа щета на 4 врага в зависимост от оценката всяка секунда в продължение на 6 секунди в радиус от 4 клетки

90 сек
7
Умение Прахът на огъня 4 степен

Нанася магическа щета на 5 врага в зависимост от оценката всяка секунда в продължение на 6 секунди в радиус от 5 клетки

90 сек
8
Умение Прахът на огъня 5 степен

Нанася магическа щета на 5 врага в зависимост от оценката всяка секунда в продължение на 7 секунди в радиус от 7 клетки

60 сек
Личные инструменты