Категория:Вещи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

В играта съществуват голямо количество различни вещи, които могат да се разделят на две категории: широка категория предмети, т.е. практически всичко, което ви трябва, което можете да получите в играта като своя собственост, да купите, продадете, да получите за изпълнена мисия и т.н., а както и категория снаряжения - това са предмети, които персонажа може да облече на себе си. Освен това в играта голямо значение имат и боеприпасите.

Содержание

Съхраняване и използване на вещите

Банка

За съхранение на вещите в играта се използва банката и раницата

Пачки

Много предмети от типа на боеприпасите, предмети за мисиите, бутилки, боклуци, ресурси и т.н. могат за икономия на място да се събират в пачки по няколко броя. Максималният размер на пачката зависи от вида на предмета. С помощта на клавиша Shift може да я местите цялата пачка от едно отделение в друго или без Shift - ще Ви да де меню за разделение, където указвате какво количество да бъде преместено.

Чат

Всяка вещ може да се покаже в чата, така че да бъде видяна от другите играчи параметри. При това тя ще се изпише в чата с цвета, който показва какво качество е тя.

  • За да покажете вещ в чата, задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете вещта с мишката..

Екипировка на персонажа

Нива на екипировката

Всички предмети имат нива, също както и персонажите. Персонажът не може да облече вещи, които са с по-високо ниво от неговото собствено.

Също както персонажът вдига нивото си плавно, така и предметите постепенно му стават достъпни на определено ниво:

Нива Отделение
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 Подлакътници
3, 13, 23, 33, 43, 53, 63 Ботуши
4, 14, 24, 34, 44, 54, 64 Плащ
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 Нараменници
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 Ръкавици
7, 17, 27, 37, 47, 57, 67 Шлем
8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 Панталони
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 Роба
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Щит
1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 Оръжие и пояс


Нивото на предмета определя и неговото наименование. За да може играчът лесно да определи какво ниво плячка е взел или е купил от магазина, в началото на името на предмета стои префикс, който показва към коя граница от нива принадлежи предмета:

Ниво
Наименование на дрехите
наименование на оръжието за близък бой
Наименование на лъка
1-9
Ученически
Ученически
Ученически
10-19
Обикновен
Обикновен
Обикновен
20-29
Лек
Лек
Лек
30-39
Подсилен
Подсилен
Подсилен
40-49
Удобен
Удобен
Удобен
50-59
Военен
Военен
Военен
60-69
Съвършен
Съвършен
Съвършен
70-79
Велик
Велик
Велик


По такъв начин ако играчът види Ученически пояс и Военен пояс, то може веднага да разбере, че първият пояс е първо ниво, а вторият - 50-то. Тези правила се отнасят към всички предмети от екипировката.

Изменение на нивото на предметите е възможно чрез прековаване

Показатели на екипировката и тяхното подобрение

Вещите подобряват определени характеристики на персонажа. Използвайки подобряването на вещи можете да увеличите показателите на даден предмет, което от своя страна води до увеличаване на показателите на персонажа.

За да може играчът да разбере каква характеристика подобрява предмета на първо място, всички предмети мат суфикси:

Суфикс
Сила
Ловкост
Издръжливост
Подвижност
Интелект
Дух
мощ
+
ловкост
+
якост
+
подвижност
+
разум
+
мъдрост
+

По такъв начин играчите лесно могат да разберат, че Ученически пояс на мощта е предмет от първо ниво, който увеличава силата. А Военна роба на разума е предмет от 58 ниво, който увеличава интелекта.

Вторични параметри на всяка вещ се избират на случаен принцип - и вещ на разума може да има втори параметър сила или подвижност.

Всеки играч трябва внимателно да подбира екипировката си, взимайки предмети с параметри, които максимално подхождат на класа му. Например на Войните им трябват предмети с показатели на сила и издръжливост или ловкост, но не и надух или подвижност.

Типове Брони

Бронята се дели на 3 вида. Всеки клас има възможност да носи определен тип броня. Броните са от Плат, Кожа, Ризница, Броня.

Ниво Префикс Тип на бронята
до 8 Всеки Плат
9 - 14 Мощ, Ловкост, Якост Кожа
9 - 14 Подвижност, Разум, Дух Плат
15+ Мощ Ризница
15+ Ловкост Ризница
15+ Якост Броня
15+ Подвижност Ризница
15+ Разум Плат
15+ Дух Кожа

Кой клас какъв тип броня може да носи:

Клас Тип на бронята
Пътник Плат
Ведмак Плат
Чародей Плат
Леден заклинател Плат
Огнен заклинател Плат
Борец Плат, Кожа (след 14)
Лечител Плат, Кожа, Щит
Влъхва Плат, Кожа, Щит
Вълшебник Ткань , Кожа, Щиты
Ловец Плат, Кожа, Ризница
Боец Плат, Кожа, Ризница
Рицар Плат, Кожа, Ризница
Берсерк Плат, Кожа, Ризница
Разузнавач Плат, Кожа, Ризница
Стрелец Плат, Кожа, Ризница
Войн Плат, Кожа, Броня, Щит
Адамантов Покровител Плат, Кожа, Броня, Щит
Самоцветен покровител Плат, Кожа, Броня, Щит

Качество на Вещите

Наименованието на предметите има определен цвят.По този цвят може да се определи към кой вид спада този предмет и доколко е добър (полезен). Всички вещи могат да се продават на Пазара (Търга).

  • Сив - Боклука и вещите, които нямат никаква или почти никаква стойност, а също и вещите, които са необходими за мисиите.
  • Бял - Най-обикновените доспехи и оръжие, които имат характеристики само на броня или на оръжие. Те нямат никакви допълнителни влияния върху персонажа. Този вид предмети може да се получи от чудовищата като плячка или от да се купят от търговците.
  • Зелен - Малко по-добри от белите предмети. Освен бронята и щетите, те подобряват още две базови характеристики. Този вид предмети може да се получи от чудовищата като плячка или с Знаци на варяга. Зелени могат да бъдат не само вещите на персонажа, но и на неговите спътници.
  • Син - Малко по-добри от зелените предмети. Освен бронята и щетите, те подобряват още две базови характеристики и имат 1 специален афект, например Сила +2, Дух +2, +1% критичен удар от магия. Този вид предмети може да се получи от чудовищата като плячка или с Знаци на дружинника. Сини могат да бъдат не само вещите на персонажа, но и на неговите спътници.
  • Златен - Много по-добри от сините предмети. Освен бронята и щетите, те подобряват още две базови характеристики и имат 2 специални ефекта. Могат да се получат само с Знаци на героя.
  • Виолетов - Малко по-добри от златните предмети. Освен бронята и щетите, те подобряват още две базови характеристики и имат 2 специални ефекта. Могат да се получат само от босовете вподземията, а също и с Знаци на воеводата.
  • Оранжев - Малко по-добри от виолетовите предмети. Освен бронята и щетите, те подобряват още три базови характеристики и имат 3 специални ефекта. Могат да се получат само с Знаци на княза.

Героични вещи

Предметите, получени с Знаците на воеводата, имат героичен статус. Съществуват два типа героични предмети:

  1. ПвП-предмети. Предмет с такова влияние има с 20% увеличени показатели, отколкото същия, но не героичен, а също така намалява щетите, нанасяни на персонажа от други персонажи.
  2. ПвЕ-предмети. Предмет с такова влияние има с 20% увеличени показатели, отколкото същия, но не героичен, а също така увеличава щетите нанасяни от персонажа на чудовищата.

Обикновеният виолетов предмет може да се направи Героичен чрез подобряване на вещи.

Комплекти (сетове) вещи

Пълен комплект от вещи се състои от 6 предмета със златно качество: ботуши, ръкавици, панталони, шлем, нараменници и роба. Вещите от комплекта могат да се закупят с Знаци на героя от прозореца Моята Кесия.

Характеристиките и префиксите на вещите от комплектите се подчиняват на същите правила както и останалите предмети. Също така може да се сдобиете с вещи на даден комплект, които имат предопределени вторични характеристики при специалните сарафи (НПС). НПС За сега в играта съществува следните комплекти вещи. Персонаж може да облече произволна комбинация от тези предмети, стига да отговарят на типа броня, която може да носи.

Наименование на комплекта Тип броня Подходящ за клас
Войн Броня танк
Боец Ризница нанасящ щети боец
Берсерк Кольчуга нанасящ щети боец
Рицар Ризница нанасящ щети боец
Стрелец Ризница нанасящ щети боец
Стрелец Ризница нанасящ щети боец
Лечител Кожа лекар
Огнен Заклинател Плат нанасящ щети магьосник
Леден Заклинател Плат нанасящ щети магьосник

ВНИМАНИЕ. За да се използва ефекта на комплектите, всички предмети в тях трябва да имат еднакви суфикси и префикси.

Временни предмети

НПС Знатният Търговец (Фрагорск) и Знатният Търговец (село Фрагорийка) продават временни предмети - виолетови предмети и снаряжение +9 с нива от: 0-10 и 11-20. В описанието на всеки предмет има таймер, който отчита времето до изчезването на предмета. Начло на отчитането е момента на закупуването. Времето е 2 часа.

Освен тях в Керванния път, на Първа и пред входа на Втора застава, стоят търговци, които продават временни виолетови предмети за всички нива.

Видове Щети

Всяко оръжие нанася определен вид щети:

Вид щети Оръжие
Намушкващи Лък, Нож
Режещи Меч, Голям меч
Разсичащи Секира
Потрошаващи Сопа, Голяма тояга
Посичащи Брадва
Личные инструменты