Категория:Крафт (Създаване)

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Въведение

Крафт - това е част от играта, позволяваща на играча да създава различни предмети. Някои от предметите, които се създават могат да бъдат получени и по друг път - като бъдат закупени в «Магазина» (Отвара на Велес, Воинска Отвара, Еликсири за временно повишаване на показателите(за спътници) и т.н.) или добиване в играта (Яйце на спътника). Част от предметите, които се създават чрез крафт са уникални. По никакъв друг път не могат да бъдат намерени. На първо място са Яйце на дракон и Книги за Изучаване на Уменията с повишена стойност (редки). Също така може да се отбележи, че колбите със здраве и манна получени в играта са по-слаби от тези, които са достъпни в крафта, а еликсири за временно повишаване на показателите(за персонажа) в крафта има по-голяма палитра и време за действие. Някои предмети, получени чрез крафт излизат на играча много евтино или в някои случаи почти безплатно! За играчи с ограничен бюджет това е важен фактор. За създаване на предмети с помощта на крафта са необходими рецепти.

Професии

Всички изучени професии може да видите в раздела навици в характеристиките на персонажа image:Навици.jpg Не забравяйте - Всяка професия може да бъде изтрита (за 1000 изумруда) и да изучите някоя друга на нейно място, но в този случай трябва да дигате новата професия наново.

Стойност на професиите

 • Първа Професия - 10 златни монети
 • Втора Професия - 30 златни монети
 • Трета Професия - 2 000 изумруда
 • Четвърта Професия - 5 000 изумруда
 • Пета Професия - 100 000 изумруда
 • Шеста Професия - 300 000 изумруда
 • Седма Професия - 500 000 изумруда
 • Осма Професия - 1 000 000 изумруда

Достъпни професии

Миньор - специализиран в събирането на руда, минерали и скъпоценни камъни
Дървар - специализиран в събирането на дървесина и трева
Кожар - специализиран в събирането на кожа, месо и органи от животни
Чудодей - специализиран в събирането на редки, «чудни» ресурси, смола и течности.

Магьосник - специализиран в производството на ризи и книги за персонажа
Алхимик - специализиран в създаването на магически използваеми материали и еликсири.
Бижутер - специализиран в създаването на вещи като пръстени, амулети и обици.
Животновъд - специализиран в създаването на предмети, които се отнасят за спътниците.

Един майстор обучава на две професии. Например Чудодей продава се с Бижутера, Миньор с Магьосника, Дървар с Алхимика и Кожар с Животновъд

Получаване на професиите

Може да получите професия по два начина

Първи начин

Да закупите навика при Майстора на Професията. В играта са четирима

Майстор Дървар и Алхимик
Майстор Чудодей и Бижутер

Втори начин

На всяко място и по всяко време Вие може да изучите навика при натискане на копчето image:Изучение_профессии_бг.jpg в раздела Навици.

Инструменти за професиите

Всяка добиваща професия използва по един инструмент, който бива 3 вида.

Професия Инстурмент Обикновен инструмент Подобрен инструмент Магичен инструмент
Дървар Брадва image:Обычный топор лесника.jpg Image:Улучшенный топор лесника.JPG image:Автоматический топор лесника.JPG
Чудодей Манерка image:Обычная фляга.jpg Image:Улучшенная фляга.JPG Image:Автоматическая фляга.JPG
Миньор Кирка image:Обычная кирка.jpg Image:Улучшенная кирка.jpg image:Автоматическая кирка.JPG
Кожар Нож за одиране на кожа image:Обычный нож.jpg Image:Улучшенный нож.jpg Image:Автоматический нож.JPG

Магичните инструменти работят най-добре. Събират по-бързо от обикновения и подобрения инструмент, а също така е достатъчно да натиснете един път върху ресурса - автоматически ще събере ресурсите в раницата. Може да се прекъсне като натиснете на клавиша ESC.

Нива на професиите

Професиите имат нива, които имат важно значение. При достигане на прага персонажа трябва да изучи по-високата степен (безплатно). Всяка степен на навика при всички професии се ограничава с 25 пункта

Ученик

 • Събира ресурси със зелено качество. Има малка вероятност да добие ресурс от синьо качество
 • Произвежда предмети от зелено качество

Чирак

 • Събира ресурси не по-високо от синьо и зелено качество. Има малка вероятност да добие ресурс от златно качество
 • Произвежда предмети от зелено и синьо качество

Калфа

 • Събира ресурси не по-високо от златно качество. Има малка вероятно да добие ресурс от виолетово качество
 • Произвежда предмети от зелено, синьо и златно качества

Майстор

 • Събира всички ресурси
 • Произвежда предмети от всички цветове (качества)

За да повишите навика на професията е необходимо:

 • Събиращите професии - да събират ресурси
 • Производителните професии - с помощта на изучаване на книги да повишат умението, която може да бъде закупена от Магазина или да получавате мисии, които са описани на страницата на всяка професия.

Ресурси

Ресурс се счита предмета, който се добива от събиране или убиване на чудовища. Например : Ресурс се явява рудата, която се добива от медна мина или кожата на вълк, премахнат от убит върколак.

Ресурсите се делят на видове. Всяка професия добива определен вид ресурс.

Местораждане на Ресурсите

Място, откъдето се добиват ресурсите. При навеждане с мишката върху него се появява информация, която обяснява какъв е ресурса, каква професия е нужна и какъв инструмент трябва да имате в раницата.
Местораждането на ресурсите е разхвърляно на всички карти, също така и в подземията, също така се появяват след определено време от както са събрани. Ако сте събрали част от ресурса, то останалата част изчезва след определено време.

 • Зелените ресурси се намират на мирните карти
 • Сините ресурси се намират в лесните подземия и на картите от Морелес нагоре
 • Златните ресурси се намират в PVP-картите и сложните подземия
 • Пурпурните ресурси се намират в Керванен Път.

Миньор - източник на ресурсите

Ако наблизко има ресурс за Миньор, то на картата ще бъде показан като: Меленькой киркой.

Дървар - източник на ресурсите

Ако наблизко има ресурс за Дървар, то на картата ще бъде показан като: Маленькой елочкой.

Чудей - източник на ресурсите

Ако наблизко има ресурс за Чудидея, то на картата ще бъде показан като: маленькой бутылочки.

Кожар - източник на ресурсите

Ако наблизко има ресурс за Кожара, то на картата ще бъде показан като: Маленьким волком.

Златна Тарифа

Ако играча има Златен Тариф, то дадените обозначения се изобразяват на картата, което прави събирането на ресурси по-удобно и лесно.

Тегло на ресурсите

Персонаж от всеки клас и ниво може да повдига само 10 килограма тегло (11кг при включен златна тарифа). Това тегло не зависи от характеристиките на персонажа. А също така играча може да използва животно за да пренася повече ресурси

 • Зелен ресурс - тегло - 0.01кг
 • Син ресурс - тегло - 0.03кг*
 • Златен ресурс - тегло - 0.5кг
 • Пурпурен ресурс - тегло - 0.4кг

При смърт на персонажа от него изпадат всички ресурси, които пренася - вероятност 100%.

Рецепти

Това е предмет, в който са записани нужните компоненти за създаване на предмет и се явява необходима вещ за неговото създаване. Всички професии се купуват при Майстора на професиите.

 • Зелени рецепти - в Село Фрагорийка.
 • Сини Рецепти - В Град Фрагорск, пред входа на Гилдията на Занаятчиите.
 • Златни рецепти - В Град Фрагорск, в Гилдията на Занаятчиите.
 • Виолетови рецепти - Крепостта на Мразовск.
 • За оранжеви книги - Крепостта на Мразовск.

Цвета на рецептата указва какъв ресурс ще бъде необходим за създаването по дадената рецепта.

Използването на рецептата

За да създадете предмет по рецепта е необходимо:

 • Рецепта
 • Ресурсите нужни за рецептата
 • При необходимост създаващ инструмент
 • Маса в Гилдията на Занаятчиите (в зависимост от рецепта)

За създаване е необходимо да направите следното:

 • Да се намирате в Гилдията на Занаятчиите (нужна е и рецепта)
 • След това отваряте Подобрение на Вещи
 • Избирате раздела Създай
 • Слагате в центъра рецептата

Натискате на бутона Създай и след това създадения предмет ще ви се появи в раницата

Постижения

Постиженията в дадения раздел се печелят при определени успехи в крафта

Общи

Събирач


След изпълнението на всички постижения от категорията "Събирач" персонажът получава званието Събирач - Файл:събирач.png

Занаяти


Забележка: Постиженията "Две за едно", "Три в едно", "Хептен евтино" и "Колко?" се изпълняват благодарение на това, че при

крафта на предмети на високо ниво на професията има възможност от една рецепта да се крафтнат повече от един предмет.

Страницы в категории «Крафт (Създаване)»

Показано 10 страниц этой категории из 10.

А

Б

Д

Ж

К

М

Р

Ч

Личные инструменты