Категория:Спътници

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Спътник - това е домашния любимец на персонажа, способен да помогне в трудна ситуация, също така да те защити в бой, да подсили персонажа или да нарани противника. Спътниците служат като верни помощници в боя, както против чудовища, така и срещу други персонажи.

Содержание

Спътници

Спътника минава през тези стадии: Яйце, Бебе, Възрастен. Възрастните спътници могат да се размножават три пъти през целият си живот раждайки яйце на спътник второ поколение. Спътник от второ поколение не може да се размножава и да има потомство. Може незабавно и необратимо да се избавите от спътника, като хванете неговата икона в раницата и я изхвърлите, както всяка друга вещ.

В един персонаж може да има само един активен спътник - този, който се намира в специалното отделение за спътник на персонажа. При това в раницата може да има неограничен брой спътници и яйца, зависещи само от обема на раницата.

Веднага след раждане на спътника може да му се даде име, което може да се сменя по всяко време. Името на спътника не е уникално, но за тях се разпространяват правилата за забранени имена в играта.

Спътника не може да се предаде на друг персонаж, освен чрез продажба на Пазара.

На спътника е нужна храна. В описанието на спътника под скалата за здраве се намира скала със зелен цвят от 1 до 100, която показва степента на ситост. Ситостта на спътника пада бързо когато се намира в бой и бавно когато не се бие.

Яйце на спътник

Яйце на спътник може да се купи в магазина или пазара, също така може да се получи за изпълняване на мисии или с помощта на крафта. От яйцето се появяват разни видове спътници: вълк, тигър, панда или дракон. При това всички яйце изглеждат еднакво .

 • За да получите бебе от яйцето е нужно да сложите яйцето в специалното отделение в характеристиките на персонажа, като натиснете с лявото копче на мишката върху яйцето в раницата. За да извърши даденото действие персонажа трябва да бъде по-голям от 10-то ниво. След 24 часа (реално време) от яйцето се появява бебе. За да се роди по-бързо бебето може да се използва специален еликсир "ускорител за раждане на спътник". Също така може да се повиши шанса за раждане на спътника от определен вид, като закупите специална люлка за спътник (за получаването на конкретен вид спътник има определена люлка).

Бебе спътник

Бебето представлява малко и сладко същество имащо сходства с бъдещия възрастен спътник. бебето може да бъде от мъжки или женски пол, бяга навсякъде със своя собственик. Бебето спътник не атакува чудовища и не получава щета от атаката на други персонажи. Ако персонажа използва свитък за прехвърляне, то бебето спътник се пренася заедно с него.


Ситост и опит при бебето

1. Бебето-спътник има 100 точки ситост. Ако ситостта на бебето-спътник падне до 0, то започва да се чувства слабо и заспива и да се събуди трябва да се използва специален предмет - разбудител (може да се закупи в село Фрагорийка и в град Фрагорск при специалните NPC-та, а също така и в Магазина). За да не се стига до това е необходимо да се храни бебето-спътник със специална храна.

2. Изпивайки Отвара за опит на бебе-спътник , бебето спътник расте от 1 до 11-то ниво. В процеса на преход между нивата той може да получи слотове за умения и екипировка. Докато расте бебето-спътник, то получава отделения за доспехи, оръжия и слотове за изучаване на умения. Като стане голям, той престава да получава нови отделения и слотове за умения и след това могат да бъдат отворени само с помощта на обединяване на спътници,а също така воинска и магическа отвара:

 • Една воинска отвара предоставя възможност за отваряне на отделение за дреха с 100% вероятност.
 • Магическата отвара предоставя възможност за отваря на слот за умение на спътника.

Запомнете, че тези две отвари не работят на бебе-спътници и също така когато са отворени всички слотове за дрехи и умения.

Бебето получава опит само като изпие отвара за опит, която може да се вземе в Моята кесия за Знак варяга и Знак дружинника. Като достигне 11 ниво, бебето се превръща във възрастен спътник и може да помага на своя хазяин в битките. До 11 ниво за всяко ниво обикновено бебето-спътник изисква 500 единици опит. Файл:Faq 147.png добавя само 60 единици опит. Съответно за всяко ниво на бебето-спътник са нужни по 8 такива бутилки с опит. В магазина Вие може да закупите бутилки опит, които дават по 500 ед. опит, или да ги получите от мисии или в "Колелото на Фортуната".

Възрастен спътник

Възрастния спътник представлява същество с размер като обикновено чудовище. Възрастния спътник навсякъде следва своя владелец, както и бебето-спътник правеше. Възрастния спътник има отделения за изучаване на умения и слагане на снаряжение, което е получил като бебе или изяждайки други спътници.

Спътника получава опит заедно с персонажа и вдига нива. Спътника не може да стане по-голямо ниво от на владелеца си. Възрастния спътник може да има 4 (6 за дракон) собствени отделения за екипировка - оръжие и доспехи.

Характеристики на спътниците

Спътниците имат също характеристики, както и персонажите. Но увеличаването им с вдигане на нивото се различават. Характеристики на спътниците се увеличавт по следния начин:Всеки спътник от раждането си има своите Статистики за растеж на характеристики.

С получаване на ново ниво спътника получава 1 точка на всяка една от характеристиките. При това, тази точка се умножава на значението показателите за растеж за дадената характеристика. Например: на могъщия дракон значението на показателите за растеж на характеристиките за "сила" - 5; на всяко ниво ще получава значението за характеристика "сила" ще бъде равна на 1 х 5 = 5;

Издръжливостта на спътниците винаги има максимални показатели за растеж, като се има предвид видовите бонуси на спъниците.

Характеристики за растеж

Характеристиките за растеж се наричат параметри на спътника, определящи нарастването на статистиките (сила, ловкост, издръжливост, подвижност, интелект и дух) при получаване на ниво. Също тези параметри влияят на фактическото значение на характеристиките, които получава спътника от дрехи и оръжия, а също така собствените характеристики съгласно системата за параметри на спътниците.

Характеристиките за растеж на спътника може да бъдат подобрени като използвате механизма за подобрение на спъника . Пределните значение са указани в таблицата по-надолу.

Таблица за пределните характеристики за растеж, количество отделения и слотове за заклинания
Вид спътник Сума на растежа на
статистиките при
раждане
Максимална
сума
за растеж на характеристиките
Максимални значение за растеж на характеристиките Максимално число
слотове/отделения за
заклинания
C Л Издр. П И Д
Вълк, 1 поколение 20 40 6 6 10 6 6 6 4/4
Панда, 1 поколение 20 40 6 6 10 6 6 6
Тигър, 1 поколение 20 40 6 6 10 6 6 6
Вълк, 2 поколение 32 55 9 9 10 9 9 9 4/4
Панда, 2 поколение 32 55 9 9 10 9 9 9
Тигър, 2 поколение 32 55 9 9 10 9 9 9
Боен Заек 32 55 9 9 10 9 9 9
Дракон, 1 поколение 30 65 11 11 10 11 11 11 6/6
Дракон, 2 поколение 40 85 15 15 10 15 15 15
Дракон, 3 поколение * * 19 19 10 19 19 19
 • С - сила, Л - ловкост, Издр. - издръжливост, П - подвижност, И - интелект, Д - дух

Бонуси за конкретния вид спътник

Всеки вид спътник има типични за вида си бонуси, които усилват определени негови показатели и отслабват други такива. При обикновените спътници такива бонуси са 2 и 2 влияние. При могъщите спътници се добавят още 2 влияние. Също така, вида на спътника влияе на количеството допълнително здраве и броня.

Бонусите за конкретния вид спъник по тип са представени в таблицата по-долу.

Таблица за бонусите за конкретния вид спътник
Вид спътник Значение на конкретния бонус
C Л Издр. П И Д
Вълк, 1 поколение 1 0 0 -1 0 0
Панда, 1 поколение 0 0 1 -1 0 0
Тигър, 1 поколение 0 1 -1 0 0 0
Вълк, 2 поколение 2 0 0 -2 0 0
Панда, 2 поколение 0 0 2 -2 0 0
Тигър, 2 поколение 0 2 -2 0 0 0
Дракон, 1 поколение 2 -1 -1 0 0 0
Дракон, 2 поколение 3 -1 -1 -1 0 0
Дракон, 3 поколение 3 -1 -1 -1 0 0
 • С - сила, Л - ловкост, Издр. - издръжливост, П - подвижност, И - интелект, Д - дух

Бонусите се използват за смятането на текущите параметри, които обладава спътника. Принципа за тези смятане на тези бонуси, а също така правилата за смятане на характеристиките на спътника са указани в общата схема за пресмятане на параметрите на спътника.

Опит и ръст на спътника с вдигане на нивото

Като достигне 11 ниво, бебе-спътника става възрастен - сменя се външния му вид, той получава други способности и възможност да се бие редом с хазяина си. Като участва в боевете заедно с владелеца, спътника получава собствен опит, равен на 65% от опита, получен за този бой заедно с персонажа (този опит не се взима от опита на персонажа, персонажа получава пълния опит). Спътника не може да бъде по-голямо ниво от нивото на неговия владелец. Спътника може да се екипира с оръжие, доспехи и обучаване на новия умения, като се използват книги. Количество опит, необходимо за получаването на определено ниво може да се погледне в таблицата на опита.

Ако спътника получи твърде много щета или остане гладен, той заспива и се скрива. Спътника може да бъде събуден с разбудител.

Всеки възрастен спътник е необходимо да се храни редовно, както беше с бебето спътник. Ако неговата ситост падне до 10 или по-ниско, той става много гладен и спира да се бие, също така ако бъде ударен от чудовище заспива. За да бъде събуден спътника, нужно е да се използва разбудител.

Доспехи и оръжие за спътниците

Ако възрастния спътник има съответните отделения, то той може да бъде екипиран с оръжие и доспехи. Наборите с доспехи и оръжия за спътници се различават по назначения, тъй като винаги може да се подбере такъв, какъвто е нужен. Максималното количество отделения за доспехи и оръжия за Пандите, Тигрите и Вълците - са 4, а Дракона има - 6. Предметите за спътниците се подчиняват на същите правила, както и предметите за персонажите.

За да отворите отделенията за броня и оръжие, може да използвате механизма за Подобрение на спътници, или да купите в магазина (за изумруди) предмета, който гарантира да отвори отделение - Воинска отвара.

Умения на спътниците

С вдигане на нивото спътниците могат постепенно да придобиват възможност да изучават умения. Уменията на спътниците се изучават от специални книги, които могат да бъдат купени или създадени. Освен това, тези отделени могат да бъдат отворени с Магическа Отвара. Максималното количество слотове зависи от вида спътник.

Управление на спътника

На спътника може да се укаже определено поведение:

 • Агресия - атакува всички цели, които се достигат.
 • Атакувай по команда - атакува цели, указани от владелеца.
 • Защита - атакува само тези цели, които нападат владелеца на спътника.
 • Само следвай - в този случай спътника атакува само тези цели, които нападат само него.
 • Възвръщане - в този случай спътника се връща при хазяина си.

Панел за управление автоматично се появява на екрана, когато спътника е активен.

 • При натискане върху иконката, спътника изпълнява даденото съответстващо действие.
 • Когато изчезне спътника или заспива, иконите и специалните атаки и заклинания веднага изчезват.

Спътника в бой

В боя, спътника атакува същата цел, която е избрал неговия владелец (освен ако не е указан модел за поведение, която не позволява атака). Ако спътника е пострадал в боя, то неговото здраве може да бъде възстановено чрез специалните еликсири , които се продават при Знахарките или в "Търговия и Ремонт". Ако в боя на спътника му свърши здравето Файл:Пет и перс.JPG, той изчезва и се скрива в своето отделение на персонажа, при това идва съобщение на неговия владелец: «Вашият спътник заспа». За да го събудите от съня трябва да се използва специален предмет - разбудител. Скоростта на събуждане чрез разбудителя - 1 секунда, времето за презареждане на разбудителя - 5 мин.

Видове спътници

Основна статия - Видове спътници

Ездитни животни

Основна статия - Ездитни животни

Постижения

Постиженията в дадения раздел се печелят при достигане на определено ниво на вашия спътник

Общи

Страницы в категории «Спътници»

Показано 8 страниц этой категории из 8.

В

Е

К

М

П

П (продолжение)

Т

Ц

Личные инструменты