Категория:Игри

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Регулярни постоянни мероприятия за развлечение на играчите.

Регистрация за участие в игри

image:Кнопка_подписки.png Абонамент - особен механизъм, позволяващ на играчите да се запишат за Игри.

Разлики от предишната система

 • Абоманета за всички игри е еднакъв. Игрите са междусървърни.
 • Всички игри рабитят на принципа инстанс, т.е. когато се наберат достатъчно количество човека за игра, тя започва автоматично.
 • Игрите се провеждат денонощно.
 • Едновременно за участие са достъпни няколко игри, например: Медна планина или Трите знамена и т.н.
 • В процеса на игра, или при вече участвал играч, бутона с абонамента е неактивен.
 • Системата за вход за игри с билети е отмен.

Участие в игри

Условия за участие

А абонамента са представени следните групи нива:

 1. 1-9
 2. 10-20
 3. 21-30
 4. 31-40
 5. 41-50
 6. 51-60
 7. 61-70
 8. 71-91
 • Във всяка група има три нива на сложност на игрите:
 1. Лесно. Съответства на зелен цвят на вещите. За победа в игрите в това ниво на сложност играчът ще получава зелени Жетони - Знак на варяга. За това ниво на сложност няма ограничение в оценката на вещите.
 2. Средно. Съответства на син цвят на вещите. За победа в игрите в това ниво на сложност играчът ще получава сини Жетони - Знак на дружинника. За това ниво на сложност ограничението в оценката на вещите е 512.
 3. Сложно. Съответства на златен цвят на вещите. За победа в игрите в това ниво на сложност играчът ще получава златни Жетони - Знак на героя. За това ниво на сложност ограничението в оценката на вещите е 1544.

Забележка: виолетови и оранжеви жетони се получават от гилдийни игри, които се реализират чрез системата за абонамент.

Формиране на групата

Кликвайки върху бутона за абонамент image:Кнопка_подписки.png се отваря спъсъка с игри.

Форма подписки

За участие в игра е необходимо да се избере подходяща игра и да се натисне Запиши. След това се изчаква формиране на цялата група. Иконката на игрите започва да свети image:Активная кнопка подписки.jpg и при преминаване с мишката отгоре й се изписва количеството играчи в групата и нужното количество играчи за начало на играта.

Групата се формира с отчитане на няколко момента:

 • Отчитайки нивото на персонажа. Участникът в играта попада в група персонажи с най-близко до неговот ниво.
 • Групата се събира по условията за регистрация до максималния брой играчи за дадената игра. След това, всеки играч ще получи съобщение за потвърждаване на участието.
 • Ако в рамките на 10 минути (или 20 за сложните игри) от момента на откриване на опашката максималния брой играчи не се събере, играта ще започне, но в случай ако за нея са се записали минималния брой играчи. За групата нива 1-9 това време е 2 минути.
 • Бутонът Случайна игра включва персонажа във незапълнена група в няко1 от наличните игри.

Начало и край на играта

След като групата се сформира играчът получава на центъра на екрана форма за потвърждение за участие независимо от това къде се намира в момента. За потвърждение се дават 30 сек. Ако играчът се намира в бой то бутона Готов е недостъпен. В случай на успешно потвърждение играчът се пренася в играта.

След като играчът попадне в игра то му се налага забрана за участие в тази игра за 10 мин.

Ако играчът напусне играта преждевременно то му се налага забрана за участие в игри за 30 мин.

Награда

Наградата във вид на опит и жетони се начислява по стандартните правила за ефективност.

Съгласно новата система за ефективност в края на всяка игра персонажът може да избира сандъци с подаръци: бронзов, сребърен и златен.

 1. Бронзов сандък: Когато изберете този сандък вие ще получите спечеления брой знаци в зависимост от завършването на играта;
 2. Сребърен сандък: избирайки го, вие ще получите допълнителна награда, малко по-голям брой знаци, а с известен шанс, можете да спечелите и ценен предмет като награда;
 3. Златен сандък: голямо количество ценни предмети като награда.
 • Награди в сребърния и златен сандък: подобряващи камъни 1-во поколение, Супер-Свредла, люспи за черен дракон и яйца, еликсири за здраве и манна, камъни за коване, лилави ресурси, черни коне и други полезни предмети.

След завършване на играта персонажът се връща в тази локация, от която е влязъл в играта.

Забележка: във всяка отделна игра съществуват допълнително условия, които са описани в отделните статии.

Рейтинг

В отдела Подвизи в прозореца на описанието на персонажа има данни за рейтинга. Мястото на играча в сумарния рейтинг се изчислява веднъж дневно.

ПвП игри

Гилдийни

Междусървърни

 • Светилище (Идоли) - междусървърни сражения за притежание на сървърни бъфове.
 • Свещената война - регулярна, провеждаща се от Администрацията, битка за ценни награди.

ПвЕ игри

ПвП-ПвЕ

Босс ивенти

Ежедневни игри, стартиращи два пъти на ден, чиято цел е сражение за босс между отбори играчи от различни сървъри.

Световни босове

Игрите от този тип се обединяват от следното:

 • Провеждат се без използване на системата за абонамент.
 • На общи локации в съответствие с определени сценарии или разписание се появява бос, за чието убийство се дава рядка награда.

Събития

Награда

В качеството на награда за участието в събитията вие можете да получите:

 • Подобряващи камъни
 • Ресурси с лилава рарност.
 • Книги за умения.
 • Награда, аналогична на наградата в системата за абонамент.
Личные инструменты