Категория:Икономика

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Какво е икономика

Иконо́мика (от др.гр. οικονομία, „човек, ръководещ домакинството“, дума, производна на οικος, дом, и νέμω, „разпределям, управлявам“) — икономически дейности (производство, разпределение, размяна и потребление на стоки).

В игровия свят на Фрагория икономическите бласа са представени във вид на товари, услуги и ресурси. Цялото им разннобразир можете да видите в Аукциона, който се намира във всички големи градове и селища във Фрагория, а при наличие на златен тарифен план е достъпен бутон в панела за бърз достъп.

Основи на икономиката на Фрагория

Не е тайна, че една от основните цели на игровото развитието - постигане определено ниво на обезпеченост, което дава предимство пред конкурентите. За мярка за оценка на обезпечеността на персонажа служи валута, която е представена от три от своите разновидности: «злато», «изумруди» и «жетони». Те могат да се получат както чрез игрови способи - пълноценно участие в игровата икономика, така и по пътя на такси и обмен чрез Аукциона.

Икономиката на Фрагория се състои от две основни направления:

  • Събиране на ресурси и създаване на предмети по пътя на крафт;
  • Продажба на ресурси и предмети чрез търговия.

Печалба

Болшинството игрови предмети и ресурси се добиват в сражения с чудовища, и част от тях се използват за създаване на предмети по пътя на крафт.

Но независимо от метода на получаване на ресурс или стока - за извличане полза от нейната реализация в играта съществува търговия между персонаците, която може да се осъществява по пътя на личен обмен между два персонажа или чрез аукцион.

След като сте натрупали определени игрови ресурси или предмети и желаете да ги продадете, то с помощта на Аукциона или игров чат за обявления, винаги можете да оцените игровата стойност на тези ресурси и предмети, както и да намерите своите купувачи. Не забравяйте, че крайната стойност на всеки игрови предмет (с изключение на артикули от магазина) се облага с данък, който зависи от търговската репутация на продавача. Нивото на вашата търговска репутация влияе на данъка и депозита при продажба на предмети чрез аукциона и стойността на покупки на предмети от игрови търговци.

Игровата икономика помага за удовлетворяване на нуждите на персонажа в свят с ограничени игрови продукти, услуги и ресурси. И стойността на тези икономически блага могат да се определят от разходите за труд в тяхното производство или в зависимост от степента на тяхната рядкост.

Основната функция на икономиката се състои в постоянно създаване на такива блага, които са необходими за живота на играчите и без които игровото общество (гилдия в частност) не може да се развива. Икономиката на игрово общество е сложен и всеобхватен организъм, който осигурява жизненост на всеки един от персонажите и обществото като цяло.

Магазин

Основна статия - Магазин

Част от игровите предмети са достъпни в магазина на персонажа, който се птваря чрез бутон в долния край на монитора. В него всички товари и услуги са представени само в една игрова валута – изумруди. В магазина заедно с игрови предмети вие също така можете да включите тарифен план "Златен", който се различава от базовия безплатен и осигурява много предимства за малка цена: повече пространство за пренос на игрови предмети, лична форма на търговия и ремонт, достъп до аукциона, автосъбирачка на лут, отстъпки за ремонти и търговия, както и други ползи.

Банка

Основна статия - Банка

За временно съхранение на различни игрови ценности игра е предвидена банка - игрова възможност за полагане на част от предметите в отделни места за съхранение. Достъп до Банката се извършва в град Фрагорск и няколко села.

Поща

Основна статия - Поща

При закупуване на стоки в магазина или аукциона вие ще го получите с писмо по пощата от персонажа като прикачен файл към писмото. Пощата е достатъчно мощен игрови икономически механизъм, който позволява част от предметите да се предават (продават) с много по-нисък данък, отколкото ако това се извършва чрез аукциона, но с едно изключение - само за игровата валута «злато». За това е достатъчно да се укаже цената, при която предметът може да бъде взет.

Страницы в категории «Икономика»

Показано 10 страниц этой категории из 10.

Б

З

И

М

П

Т

Личные инструменты