Боец

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Файл:Boec.PNG Боец - това е борец, специализиран в нанасяне на щета, намаляване параметрите на противника и увеличаване на своите. Персонаж - Борец може да избере клас Боец на 15-то ниво. На 31-во ниво персонаж Боец може да избере класове Берсерк или Рицар.


Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Удар със засилка Боецът се засилва и нанася на противника мощен удар, заглушавайки го за определено време. Воинско атакуващо заклинание. Позволява бързо приближаване към противника. Не работи през препятствия. Заглушава противника за кратко време. Радиус на поражение - среден.
Средни доспехи Това умение позволява на Боеца да носи ризница. Без това умения персонажа не може да носи розница.
Нападение Ударът поврежда бронята на противника и забранява произнасяне на заклинания. Ефекта на удара може да се сумира до пет пъти. Атакуващо воинско заклинание. Проведено по време на произнасяне на заклинание от страна на противника - прекъсва заклинанието. Също така всяко използване понижава бронята на противника, което увеличава щетата от физически атаки.
Бойни белези Боецът е покрит с белези от сражения, което прави кожата му по-здрава. Понижава физическата щета по персонажа.
Ответен удар След париране на вражески удар Боеца атакува противника. След успешно париране има шанс за нанасяне на ответен удар, увеличен с фиксирана величена.
Забавяне Противника се движи бавно. Атаката на персонажа забавя противника за определен период от време.


Разпределение на уменията по нива

Умения на персонажа по нива
Умение Ниво на персонажа
15 20 26 28 30 34 36 38 40 52 72 73 80 81 83 87 90
          (паралелно с уменията от новия клас)
                степен                
 
1
степен
1
                               
  степен   степен             степен
3
    степен
4
    степен
5
   
1 2
    степен         степен                  
   
1 2
        степен степен степен   степен   степен
5
  степен
6
    степен
7
 
     
1 2 3 4
        степен степен     степен степен   степен
5
    степен
6
  степен
7
       
1 2 3 4
Личные инструменты