Ведмак

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Обща информация

Image:Vedun.PNG Ведмак основен клас от дървото на магьосниците. Може да нанася щети от магии и да лекува. Персонажът-Пътник може да избере клас Ведмак от 9-то ниво. След като стане 15-то ниво, персонажът-Ведмак може да избере клас Лечител или Чародей.


Иконка Название Описание Принцип действия
Вълшебна стрела Магичен заряд, който нанася вреда на противника. Атакуващо заклинание. Нанася на целта щети от магията на астрала. Щетата зависи от допълната щета от магия като показател. Радиусът на поразяване е голям.
Регенерация на манна Ведмака по-бързо регенерира манната си. Без това умение манната се регенерира по-бавно.
Бърза магия Времето, което е необходимо за произнасяне на заклинания се намалява. Увеличава се скоростта на произнасяне на заклинания.
Критичен удар Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания.
Пасивност Докато не произнася заклинания, защитата на Ведмака е по-голяма. Ако персонажът не се движи и произнася заклинания, неговот ниво на защита се повишава. Това увеличава бронята му и намалява шанса за нанасяне на критичен или съкрушителен удар по него.


Разпределение на уменията по нива

Умения на персонажа по нива
Умение Ниво на персонажа
9 16 18 20 22 31 36 42 48 54 58
  (паралелно с уменията от новия клас)
Степен       Степен   Степен Степен Степен Степен Степен
             
1 2 3 4 5 6 7
Степен
1
                   
  Степен Степен   Степен Степен          
     
1 2 3 4
      Степен              
1
      Степен              
 
1
"Дърво на клас Ведмак"
Пътник Ведмак    
Нива 1 - 8 Нива 9 - 14    
степен
1

Необходимо ниво 16        
степен
1

Необходимо ниво 16        
степен
1 - 2
Необходимо ниво 20        
степен
1 - 2
степен
1
       
степен
1 - 2
степен
1
       
степен
1 - 2
           
степен
1
           
степен
1
           
Обозначение и значение на цветовете (книги)
  По подразбиране
  Крафт
  Крафт (само за класове Огнен и Леден Заклинател)
  Крафт
(1ва) при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде
(2ра) Крафт
(3та) от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове

Налични книги за умения


"Налични книги за умения в Моята кесия"
Умение Цена
степен 7, Ниво 58
Image:MONEY-izumrud1.png
50 000
Файл:zn_boliarin.png‎
350

степен 8, Ниво 56

Image:MONEY-izumrud1.png
50 000
Файл:zn_boliarin.png‎
350
Личные инструменты