Войн

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Image:Ratnik.PNG Войн е специализиран в привличане върху себе си на вниманието на чудовища, да носи тежка добре защитена броня и да владее тежки оръжия, както и да усилва своите съотборници. Персонаж - Борец може да избере клас Войн на 15-то ниво. На 31-во ниво персонаж - Войн може да избере класове Самоцветен покровител или Адамантов Покровител.
Иконка Наименование Описание Принцип на действие
file:Shields.png Щитове Това умение позволява на Воина да носи и използва щит в бой. Без това умение персонажа не може да носи щит.
file:2.png Тежки доспехи В резултат на тренировките Воина може да носи броня. Без това умение персонажа не може да носи броня.
file:3.png Прихващане Воина се засилва и нанася на противника мощен удар, заглушавайки го за определено време. Позволява бързо съкращаване на дистанцията до противника и заглушаване на последния за определено време. Радиус на поражение - не много голям.
file:4.png Мечове Това умение позволява на Воина да носи в ръка и да използва меч в бой. Без това умение персонажа не може да използва мечове.
file:5.png Привличане на вниманието Когато ударът попадне в целта вниманието на чудовището се привлича към персонажа. Персонажът получава 120% от агресивността на текущата цел.
file:6.png Защитна стойка Чуждите атаки нанасят на Воина по-малка щета, а неговите действия разгневяват противника. Понижава получената щета и удвоява заплахата, създавани от персонажа.
file:7.png Отборен вик Гръмкият отборен вик на персонажа насърчава съотборниците, подобрява тяхната издръжливост, ловкост и сила на атаката. Способността повишава подвижността, силата на атака и издръжливостта в персонажа, спътници и членове на групата. Радиус на действие - среден.
file:8.png Възмездие Съумявайки да отблъсне атаката на врага персонажа удря противника в отговор. След успешно париране персонажа има шанс да отвърне на удара с допълнителна фиксирана щета, имайки шанс да разоръжи противника.
file:9.png Удар с щит Воина удря врага с щит, нанасяйки му щета, прекъсвайки произнасянето на заклинания и значително разгневявайки го. Атакуващо воинско умение. Приложено по време на произнасяне на заклинание от противника - прекъсва заклинанието. Щетата на умението пряко зависи от силата на персонажа. Нивото на заплаха, създавана от умението, се удвоява. Способността не работи с Клепоушко с щит.
file:10.png Усилена броня В резултат на тренировките Воина може по-ефективно да използва бронята. Персонажът получава допълнително здраве за всяка 500 единица броня. Умението не работи с Идеална броня.
Файл:Провокация.png Провокация Провокира враждебни персонажи и чудовища, привличайки вниманието върху себе си. Позволява привличане вниманието на враждебни персонажи и чудовища върху воина. Времето на действие и радиуса зависят от книгите.
Време за каст: 0 сек. Кулдаун: 30 сек.
Файл:Алчност.png Алчност При получена атака воина добавя аналогична стойност към щетата при следващата си атака. С определен шанс при получена атака воина може да прибави аналогична стойност на щетата към следващата си атака. Вероятността се изчислява по формулата GS/1000. Сработва само при при получена щета от умения.

Разпределение на уменията по нива

Умения на персонажа по нива
Умение Ниво на персонажа
15 16 20 26 28 30 36 40 44 48 50 56 60 70 72 73 76 80 81 83 86 87 89 90
            (паралелно с уменията от новия клас)
степен
1
                                             
степен
1
                                             
  степен                         степен
2
      степен
3
        степен
4
 
1
    степен
1
                                         
      степен             степен   степен степен
4
    степен
5
      степен
6
     
     
1 2 3
        степен                                      
 
1
          степен степен       степен         степен
4
    степен
5
        степен
6
     
1 2 3
          степен степен     степен         степен
4
    степен
5
      степен
6
   
     
1 2 3
              степен степен   степен степен степен   степен
6
      степен
7
      степен
8
 
     
1 2 3 4 5
                степен   степен степен степен     степен
5
      степен
6
      степен
7
       
1 2 3 4
Личные инструменты