Гилдия

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Гилдия

Гилдия - това са група играчи, която се създава по принципа на "клуб с общи интереси". Само шефа на гилдията или човек с дадените права може да покани играч да се присъедини в гилдията. За да се присъедините към гилдия е нужно да се запознаете с шефа на гилдията или някой с подобни на неговите правомощия за да Ви покани в гилдията.

В списъка с играчи, играчите от гилдията се изобразяват със зелен цвят.

Общо положение

Максимално количество хора в гилдия: 500. Гилдията може да бъде създадена от 1 човек. Стойността на създаване на гилдия = 1000 злато.

Създаване на гилдия

За да създадете гилдия е необходимо:

 • Да отидете в град Фрагорск и да посетите Градският Старейшина
 • Отваряте менюто и избирате "Направи гилдия"

Файл:Создание_гильдии_бг.jpg

 • Въвеждате названието на гилдията, която желаете да създадете и натискате "ок"


Чат на гилдията

Когато се присъедините или създадете гилдия - веднага ще ви се отвори чата на гилдията. Играчите състоящи се в една гилдия, могат да общуват по между си в специалния чат на гилдията, която се вижда само от играчите на дадената гилдия.

Звания в гилдията

Когато създадете гилдия, то ще Ви се отвори такова меню (за да го видите - отворете раздела Социум и изберете подраздела Гилдия)

Само главата на гилдията има достъп до 7-те бутона за управление на гилдията:

 • Покани в гилдията
 • Изтрий гилдията
 • Повиши званието
 • Понижи званието
 • Списък със званията
 • Смени собственика на гилдията
 • Разпусни гилдията

Първите четири бутона шефът на гилдията може да дава на играч от гилдията на когото се доверява.

Името на званията в гилдията могат да бъдат сменяни. За това е необходимо Главата на гилдията е необходимо да натисне на Списък със званията. След това ще се отвори такъв прозорец, където е предоставен избор за смяна на званията и да се дадат права на определено звание.

Файл:Меню_званий_в_гильдии_бг.jpg

Настройка Знака на Гилдията

 • Ако искате Вашата гилдията да се отличава от другите, то Вие можете да вземете специален Знак на Гилдията., т.е. да качите картинка, която ще се явява знак, символ на Вашата гилдия. Тази услуга се предоставя в Магазина в раздел Услуги за 500.000 изумруди.
Личные инструменты