Горско

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Село Горско се намира в локацията Морелес.

Image:Горско.jpg

Списък на Мирните жители

  • Ковачът Корчагаров
  • Глашатаят Васил
  • Знахарката Кифирка
  • Старейшината Буреломов
  • Търговецът Тридевяткин
  • Попътен камък
Личные инструменты