Дворът на Червената вещица

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Пещерата се намира в Северогорие: (-98/-315). Локацията е предназначена за персонажи нива 42-49 (проста локация 42+).

Файл: red witch.jpg

  • Вид на пещерата : Месоположение : [ Зелена : Северогорие ] [ Червена : Северогорие ] [ Суперкросс : Северогорие ]
  • Ниво на елитните мобове: 44,45,46,47
  • Нива на босовете:44,45,46,47
  • Ограниечение на нивото: [ 42-49; оценка < 5106 ] [ 42-49 ] [ 42-49 ]

Дворът на Червената вещица-1

Дворът на Червената вещица-2

Дворът на Червената вещица-3

Дворът на Червената вещица-7
Тук са разположени 4 мини-боса

На останалите етажи няма босове

Дворът на Червената вещица-4
Дворът на Червената вещица-5
Дворът на Червената вещица-6
Личные инструменты