Ден на победата

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Обща информация

Ивента по случай Деня на победата представлява малко задание от Незнайният воин, за чието изпълнение ще получите щедра награда.

Преминаване

Куеста може да се получи от Незнайният воин във Фрагорск (координати: -10/-17). Той ще поиска да му занесете 100 Златни медальона на Юнака Файл:ДП Медальон.jpg.
Тези медальони могат да се получат на пасището. Разположението на нужното ви пасище зависи от вашето ниво.

  • Фрагорск: Пасище 10-19 ниво. Вход: 13/-115
  • Фрагорск: Пасище 20-29 ниво. Вход: -17/-115
  • Фрагорск: Пасище 30-39 ниво. Вход: -102/2
  • Фрагорск: Пасище 40-49 ниво. Вход: -102/-13
  • Фрагорск: Пасище 50-59 ниво. Вход: 109/-12
  • Фрагорск: Пасище 60-69 ниво. Вход: 109/4
  • Фрагорск: Пасище 70-79 ниво. Вход: -10/119
  • Фрагорск: Пасище 80-100 ниво. Вход: 7/119

Награда

След отчитане на куеста Незнайният воин дава Златен сандък на Героя.
Отваряйки сандъка играчът получава следната награда.

Награда
 
Предмет
Количество
Тип привързаност
Файл:злато.jpg Злато 10 Персонален предмет
Файл:georg_lenta.jpg Георгиевска лента 1 Персонален предмет
Файл:znak_woewoda.jpg Знак на воеводата 10 Персонален предмет
Файл:znak_geroj.jpg Знак на героя 15 Персонален предмет
Файл:samocwet.jpg Подобряващ самоцвет 5 Разрешено: пазара, продажа на вещи на NPC.

Забранява се: изпадане

  Случаен омагьосан камък 1во поколение за персонаж 6 Персонален предмет
  Случаен омагьосан камък 1во поколение за спътник 6 Персонален предмет
Файл:Чешуйка.jpg Люспа от черен дракон 5 Персонален предмет
  Руна за случайного подобрение 2 Персонален предмет
  Салют от Рубинени Звезди 5 Персонален предмет
  Салют Огньовете на Фрагория 5 Персонален предмет
  Шампанско 5 Персонален предмет
  Талисман “Пазителят на Живота” 1 Персонален предмет

За изпълнението на заданието ще бъде получени постижението "Ден на Победата".

Личные инструменты