Дологорск

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Село Дологорск се намира в локацията Северогорие.

Image:Дологорск.jpg

Списък на Мирните жители

  • Баба Митка
  • Влъхвата Духовник
  • Вълшебникът от Езерото
  • Горската магьосница
  • Делчо Търгашът
  • Дологорският старейшина
  • Ковачът Страшников
  • Стрина Кировица
Личные инструменты