Камъни на състоянието

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Камъни на състоянието

Содержание

Общи сведения

В играта са представени по 3 типа камъни за вещи на персонажа, които могат да бъдат прековавани във всички вещи с изключение на бижута, щитове и оръжие, и по 3 типа камъни за прековаване вещи на спътници.

Прековаване

На една вещ може да бъде наложен само един ефект от такъв камък. Ако се прековава повторно с друг камък, то ефекта се заменя. Не може да се прековава повторно с камък, чийто ефект вече е наложен на предмета. Предметите могат да се прековават независимо от тяхната рарност.

Всеки камък на състоянието може да се отвърже с Камък на Великия дар неограничено количестчо пъти, но при продажба през аукциона или изпращане по пощата Камъка на Състоянието се завързва, т.е. става личен.

Камък на спокойствието

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Поглъщането на нанесената щета е увеличено с +1%". Работи само на предмети с подобрение +12. Max поглъщане 70%.

Камък на Яростта

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Всяка изходяща щета е увеличена с +1%". Работи само на предмети с подобрение +12.

Камък на Концентрацията

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Входящото лечение е увеличено с +1%". Работи само на предмети с подобрение +12.

Камък на спокойствието за Спътник

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още +2%". Работи само на предмети с подобрение +12. Max поглъщане 70%.

Камък на Яростта за Спътник

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Всяка изходяща щета е увеличена с 2%". Работи само на предмети с подобрение +12.

Камък на Концентрацията за Спътник

Добавя към екипировката на персонажа бъф "Входящото лечение е увеличено с +2%".

Личные инструменты