Категория:Пасивни умения

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Пасивни умения - имат иконка от следния вид Image:Faq_137.jpg, не се изнасят на панела за бързо действие, използват се автоматично при сработване условията на използване.

Личные инструменты