Клането във Фрагорск

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

В дни и часове, определени от администрацията на играта, град Фрагорск става пвп зона. В 8 части на града се появят палачи (агресивни, 70ти лвл). След като бъде избита цялата вълна мобове се появява следващата. Всеки убит моб дропва брадва на касапина. Брадвите изпадат и от победените персонажи. В центърът на града се намира НПЦ, което обменя тези брадви за награди.

Содержание

Мобове

- агресивни мобове, Палачи, 70то ниво. Появяват се в 8 различни части на града, в група по 10. След убийството на вълната се появява следващата.
НПЦ

- въпросното НПЦ обменя събраните ивентски предмети - брадви на касапина.
image: сандъци.jpg

Син сандък на «Ловеца»

Обменя се по курс 1 сандък за 1 предмет Брадва на касапина.

Съдържа:

 1. Подобряващи камъни 1во поколение за персонажи - 1 бр.
 2. Подобряващи камъни 1во поколение за спътници - 1 бр.
 3. Подобряващ самоцвет - 1 бр.
 4. Самоцвет за шанс - 1 бр.
 5. Златен дукат - 1 бр.

Син сандък на «Кожодера»

Обменя се по курс 1 сандък за 5 предмета Брадва на касапина.

Съдържа:

 1. Подобряващи камъни 1во поколение за персонажи - 3 бр.
 2. Подобряващи камъни 1во поколение за спътници - 3 бр.
 3. Подобряващ самоцвет - 5 бр.
 4. Вълшебно яйце 1во поколение - 1 бр
 5. Отвара за превръщане - 1 бр.

Син сандък на «Касапина»

Обменя се по курс 1 сандък за 10 предмета Брадва на касапина.

Съдържа:

 1. Подобряващи камъни 1во поколение за персонажи - 5 бр.
 2. Подобряващи камъни 1во поколение за спътници - 5 бр.
 3. Вълшебно яйце 1во поколение - 1 бр.
 4. Люспа на черен дракон - 1 бр.
 5. Подобряващ самоцвет - 10 бр.
 6. Отвара за превръщане - 3 бр.
Личные инструменты