Легендата на Фрагория

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Легендата на Фрагория
Легендата на Фрагория - глобална междусървърна ПвП-ПвЕ игра. Абонамента за нея става само по единично, т.е. без група. За старта на играта са необходими 10 персонажа.

Содержание

Обща информация

Подбора на групата се провежда по правила, аналогични на тези за Арена. Играта е разделена на следните групи нива с минимално изискване за ГС:

Сърцето на Дракона
 • 25-34 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 2241
 • 35-44 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 3331
 • 45-54 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 4363
 • 55-64 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 5520
 • 65-74 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 6615
 • 75-84 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 7705
 • 85-100 ниво. Необходима минимална оценка на вещите: 9133

Разписание за провеждане на играта

 • Сряда 11:00 - 14:00; 18:00 - 20:00
 • Четвъртък 11:00 - 14:00; 17:00 - 19:00

(сървърно)

Цел на играта

Да се унищожи Сърцето на дракона на вражеския отбор.

Ефективност

Променя се принципа на изчисление на ефективността в играта

 • 1 удар по моб = 0.5 ефективност.
 • 1 удар от автоатака по моб = 0.5 ефективност.
 • 1 удар по укрепление (стена, кула) = 5 ед. ефективност
 • 1 удар от автоатака по укрепление — 2 ед. ефективност.
 • 1 удар по статуя = 50 ед. ефективност.
 • 1 удар от автоатака по статуя = 5 ед. ефективност.
 • 1 удар по вражески персонаж = 15 ед. ефективност.
 • 1 удар от автоатака по вражески персонаж = 5 ед. ефективност.
 • 1 активация на олтар = 1000 ед. ефективност.
 • 1 активация на лагер = 500 ед. ефективност.
 • 1 превръщане в дракон = 2000 ед. ефективност.
 • 1 подобрение на укрепление = 500 ед. ефективност.

Удар - нанасяне по цел на каквото и да е количество мигновена щета от умение. Нанасяне по целта на щета от спътник. ДОТ не се отчитат. Минимално количество ефективност на персонажа за получаване на награда — 1500 ед. от персонаж в отбор. Всичко - 7 500 ед.

Първа фаза - подготовка

Тя е с продължителност 30 сек. През този период играчите имат наложена Милостта на боговете и се разпределят по отбори от по 5 персонажа всеки. Отборите се делят по цветове - син и червен. Всеки отбор започва играта в противоположния край на локацията, в т.нар. бази. В този етап вратата, отделяща базите от останалата част на картата, е затворена. В базата на всеки отбор е разположено Сърцето на дракона - сграда, която трябва да се защитава.

Втора фаза - битка

Една от кулите, принадлежаща на червения отбор
С началото на втората фаза вратата на базата става проходима за персонажите от съответния отбор и непроходима за вражеските и обратното.

Базите са разделени от три дълги пътища, преградени от редица укрепления, принадлежащи на всеки от двата отбора. Тези укрепления могат да се подобряват с каменни люспи Файл:Каменная_чешуя.png, падащи от мобове. В средата на укреплението има врата, стени и два вида кули: атакуващи с физическа щета по една избрана цел и атакуващи с магическа щета по зона.

Мобове

30 сек. след началото на втората фаза в базата в района на Сърцето на дракона започват да се появяват по 3 групи мобове. Във всяка група има по три моба, атакуващи на близка дистанция, 3 - на далечна, както и моб-лечител, който възстановява здравето на мобовете от своята група. Тези три 3 групи мобове ще се появяват на същото място през 30 сек. до края на играта. След появата си те започват да се движат към вражеската база с цел да унищожат Сърцето на дракона, атакувайки по пътя си укрепления и персонажи от противниковия отбор. След като вражеското Сърце на дракона получи щета в базата на атакуващия отбор заедно с мобовете започват да се появяват катапулти, които се движат по маршрута на мобовете.

Лагер

Един от лагерите. Не превзет.
Между базите има неутрални лагери, отбелязани на картата. 2,30мин след началото на фаза 2 те стават достъпни. Лагера се защитава от неутрални мобове. След тяхното убийство лагера може да бъде превзет след влизане на персонаж от единия от отборите в специална зона на територията на лагера. Превземането отнема 10сек., през които на екрана на персонажите от отбора се вижда специален прогрес-бар.

Процеса по превземане може да бъде прекъснат, ако в тази зона влезе персонаж от противниковия отбор. След това процеса трябва да започне наново. След превземане на лагера в него започват да се появяват мобове, които са приятелски настроени към превзелите лагера. Те започват да се движат към вражеската база с цел да унищожат Сърцето на дракона. След убийство мобовете не се появяват повече. 2,30мин по-късно (т.е. 5мин след началото на фаза 2) лагера се затваря и е недостъпен през следващите 2,30мин и така до края на играта.

Олтар

10мин след началото на фаза 2 може да се активира олтара. За неговото активиране е необходимо да се превземат още две зони, отбелязани на картата. Ако отбор превземе и двете зони, то един от персонажите може да активира олтара. Активацията отнема 5сек, след което персонажа става босс, имащ много големи параметри, различни от тези на персонажа. Ефекта на босса изчезва само след смърт на персонажа, а самият той може да бъде възкресен по обичайните методи. 10мин след активация олтара се деактивира. Цикълът се повтаря до края на играта.

Завършване на фазата

 • Ако играта не завърши в продължение на 25мин, то щетата на всички мобове, персонажи и спътници се увеличава с 500%.
 • Ако играта не завърши в продължение на 28мин, то щетата на всички мобове, персонажи и спътници се увеличава с 2 500%.
 • Ако играта не завърши в продължение на 29мин, то всички персонажи и мобове получават максимална скорост.

Щетата на персонажи, спътници и мобове се изчислява по специална формула.

При всички случаи фаза 2 завършва след 30мин. И започва финалната фаза - получаване на награди. Победилият и загубилия отбор получават различни награди, но само в случай че играчите съберат 1 000 000 ефективност (не индивидуален), начисляваща се за нанесена щета.

Трета фаза - награждаване

Независимо от това дали отбора е спечелил или загубил - и двата получават различни награди.

Награди на победилия отбор

Играчите от победилият отбор с определен шанс получават следните награди:

Награди на спечелилия отбор
Предмет
Количество
Тип привързаност
Файл:злато.jpg Злато 80 Персонален предмет
Файл:samocwet.jpg Подобряващ самоцвет 7 Разрешено: пазара, продажба на вещи на NPC. Забранява се: изпадане
Файл:pur_medal.jpg Пурпурен медальон на воеводата 1 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:Багровый_самоцвет_шанса.png Тъмночервен самоцвет за шанс 5 Персонален предмет
Файл:elek_zdrave_sput.jpg Концентриран елексир за здраве на спътника 1 Персонален предмет
Файл:jivot_hrana_sput.jpg Животворна храна за спътника 1 Персонален предмет
Файл:znak_voev.jpg Знак на воеводата 40 Персонален предмет
Файл:titanov_sheprc.jpg Титанов шперц 1 Персонален предмет
Файл:нож.jpg Случайна лилава вещ 2 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:rodij.jpg Родий 20 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:rubin.jpg Рубин 20 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:koprina.jpg Коприна 20 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:papirus.jpg Папирус 20 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:boepripas_sila.jpg Комплект боеприпаси на сила 1 Персонален предмет

Награди на загубилия отбор

Играчите от загубилият отбор с определен шанс получават следните награди:

Награди на загубилия отбор
Предмет
Количество
Тип привързаност
Файл:злато.jpg Злато 30 Персонален предмет
Файл:bokal_pers.jpg Бокал за съхранение на опит (зелен) 1 Персонален предмет
Файл:bokal_sput.jpg Бокал за съхранение на опит на Спътника (зелен) 1 Персонален предмет
Файл:samocwet.jpg Подобряващ самоцвет 3 Разрешено: пазара, продажба на вещи на NPC. Забранява се: изпадане
Файл:pur_medal.jpg Пурпурен медальон на воеводата 1 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Файл:znak_geroj.jpg Знак на героя 20 Персонален предмет
Файл:shish_mana.jpg Шишенце с отвара с манна 1 Персонален предмет
Файл:garafa_jivot.jpg Гарафа с елексир на живота 1 Персонален предмет
Файл:нож.jpg Случайна лилава вещ 1 Разрешени са всички способи за прехвърляне
Личные инструменты