Настройки на браузера

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

При влизане в играта браузера постоянно зарежда текстури и друга информация относно играта. След запазването на текстурите в кеша на браузера с времето постоянното теглене се прекратява и след това браузера използва изтеглените текстури, обръща се към паметта на компютъра, а не се обръща към сървъра на играта за получаване на текстури. За да не изтрива автоматично кеша и информацията от своята памет браузера е нужно да посочите в настройките му размер на Кеша да не е по-малко от 512мб, а също така да изключите всички възможности от настройките за "изчистване на Кеша при затваряне на браузера".

Содержание

Определяне размера на кеша

Определянето на размера за съхраняване на файловете от интернет силно зависи от Браузера и неговата версия.

Internet Explorer

(за версия 6.0 и нагоре)

 1. Отваряте менюто Tools
 2. Избираме пункта Internet options...
 3. Под надписа Browsing history ще се намира бутон Settings
  След натискането на бутона ще се появи прозорец
 4. В него редактираме размера на дисковото пространство (Disk space to use)
 5. Натискаме Ok, Затваряме прозореца Settings, натискаме отново Ok, затваряме прозореца Internet Options

Opera

(за версия 10.10 и нагоре)

 1. Отваряме менюто Tools
 2. Натискаме на пункта Settings...
 3. Избираме раздела More
 4. Избираме подраздела History
 5. Изменяме полето в Disk Cache, има ограничения и произволни значение не могат да бъдат поставени.
 6. Запазваме настройките като натиснем на Ok

Mozilla Firefox

(за версия 3.5 и нагоре)

 1. Отваряме менюто Tools
 2. Натискаме на пункта Settings...
 3. Избираме раздела More
 4. Избираме подраздела Network
 5. Под надписа Storage има поле, което се редактира и съдържа текущия размер на кеша
 6. Променяме и натискаме на Ok

Google Chrome

За момента не знаем за начин, с който да променим размера на кеша.Нужно е да се уточни...

SeaMonkey

(за версия 2.0)

 1. Отваряме менюто Correction
 2. Натискаме на пункта Settings...
 3. Отваряме пункта More
 4. Избираме пункта Cache
 5. Под надписа Installation settings - cache има поле за редактиране на размера
 6. Променяме и натискаме на Ok

Изчистване на кеша

Крайно нежелателно действие, понеже след него е нужно да бъдат дърпани отново всички текстури на играта, което не се явява положителна черта за правилната работа на играта.

Internet Explorer

за версия 8.0 и нагоре

 • Отваряме в горното меню Tools
 • В падащия списък избираме Internet Options
 • Отваряме раздела General
 • В раздела Browsing history натискате бутона Delete...
 • Поставете отметката на Temporary Internet files
 • И отново натискаме на бутона Delete

Ако файловете за изтриване са много, то за даденото действие може да изиска малко време

Opera

за версия 11 и нагоре

 • Натискате Menu
 • В падащия списък избираме Settings
 • В менюто избираме Clear Private Data
 • Поставете отметката на Clear the cache
 • Натискате изтриване

Mozilla Firefox

за версия 3.6 и нагоре

 • Отваряме в горното меню Tools
 • Има пункт Clear Private Data
 • Поставяме отметката на Cache, останалите махаме.
 • Натискаме Delete, след като приключи затваряме прозореца.

Google Chrome

 • Отваряме в горното меню Tools
 • Избирате Clear Browsing Data
 • Поставяме отметката на Cache и Cookies, останалите махаме.
 • Натискаме Clear Browsing Data

SeaMonkey

 • Отваряме в горното меню Tools
 • Има пункт Clear Private Data
 • Поставяме отметката на Cache и Cookies, останалите махаме.
 • Натискаме Clear Private Data

При роблеми в разрешението на плъгина FlashPlayer

Mozilla Firefox


 • Отворете Add-ins Manager
 • Срещу Shockwave Flash от дроп даун менюто изберете "Always Activate"

Google Chrome


 • Въведете в адрес бара на браузера chrome://settings/content/flash
 • Срещу "Allow" натиснете бутона "Add".
 • В полето "Sait" въведете clres.fragoria.com за руските сървъри; clres4.fragoria.com за европейските сървъри.
 • Натиснете бутона "Add".

Opera


 • В адресното поле въведете opera://settings
 • На страницата с настройките въведете Flash в полето за търсене.
 • Натиснете радио бутона до Позволи на сайтовете да изпълняват Flash
 • Щракнете върху бутона Управление на изключенията.
 • В екрана на изключенията за Flash въведете домейна на уеб сайта и след това изберете Позволи. Когато завършите добавянето на сайтове, щракнете върху Готово.
 • Опреснете раздела на браузъра или рестартирайте браузъра.

Internet Explorer


 • Щракнете върху иконата „Инструменти“ в горния десен ъгъл на Internet Explorer. (Иконата изглежда като зъбно колело.)
 • В изскачащото меню, което се появява, щракнете върху „Управление на добавки“.
 • В диалоговия прозорец, който се появява, изберете „Ленти с инструменти и разширения“.
 • В списъка с добавки потърсете „Shockwave Flash Object“ (друго име за Flash Player).

В колоната „Състояние“ проверете да видите дали Shockwave Flash Object е забранен. Ако е забранена, щракнете върху реда за Shockwave Flash Object, за да го маркирате.

 • В долния десен ъгъл на диалоговия прозорец „Управление на добавки“ щракнете върху „Разреши“
 • Затворете диалоговия прозорец „Управление на добавки“.
Личные инструменты