Настройки на графиката

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Настройки графики
 1. Качество на анимацията:
  • High - анимация 12 кадъра в секунда
  • Medium - анимация 6 кадъра в секунда
  • Low - анимация 1 кадър в секунда
 2. Анимация на чудовищата:
  • max - показване на всички видове анимации на чудовищата
  • min - показване на най-необходимите анимации на чудовищата
 3. Количество видове персонажи:
  • Указва количеството разни модели за всеки персонаж (от една - първата, до петата - златен персонаж).
 4. Видове оръжия:
  • min - изобразява минимален набор с анимации на атаки и изчаквания
  • max - изобразява всички анимации на атаките и изчакванията
 5. Подобри качеството на ефектите:
  • Включва или изключва анимираните ефекти на картата
 6. Подобри качеството на обектите:
  • Включва или изключва анимираните ефекти на някои обекти
 7. Показва FPS в играта


Настройки графики 2
 1. Показва кординатите
 2. Скриващо се описание
 3. Показва времето за произнасяне на магия над всички
 4. Кръгчета под героя
 5. Описание при навеждане на целта
 6. Размер на текста в чата
Личные инструменты