Панаир

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Обща информация

Панаир

Панаир - регулярна акция, провеждана от Администрацията, за продажба ба различни редки и нужни предмети за различна валута.

  • НПЦ-търговец на панаира - Панаирски търговец.

Времето за провеждане се определя от Администрацията на Фрагория. Информацията за началото и края на провеждането се публикува на съответния сайт.

Провеждане

В определеното време Панаира се появява в съответната локация.

  • Във Фрагорск на координати -52/63;
  • В Керванен път на координати 92/201.

Панаира се появява само в дадената локация. Валутата и наградите могат да се различават.

Личные инструменты