Платена услуга - връщане на "загубени" вещи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

В последно време зачестиха въпросите за възстановяване на загубени вещи от "хакнати акаунти".

Искаме да ви уверим, че ПРАКТИЧЕСКИ Е НЕВЪЗМОЖНО да се хакне акаунт, ако не сте предали данни на вашия акаунт на трето лице в това число в чата на играта, както и предаване контрола на персонажа на който и да срещу игрова, реална валута или безвъзмездно.

За по-надеждно обезопасяване на вашият акаунт имате възможност да използвате допълнителната защита на акаунта на стойност 10 000 изумруда.

От днес няма да се предоставя БЕЗПЛАТНА помощ за връщане на вещи от "хакнати" акаунти.

Също така се забранява предаване данни на акаунт на доброволно-официална основа.

В случай на нарушаване на тези правила вие действате на ваша отговорност и риск!

Възстановяването на вещите става платена услуга:

  • Вещ на +11 (като прекованите камъни не са с максимaлна рарност) - 50 000 изумруда
  • Вещ на +11 или +12 с камъни с максимална рарност - 100 000 изумруда
Личные инструменты