Подобрение на Индрици

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общи сведения

Процес по обединение на два Индрика за получаване на един, притежаващ определен бъф за персонажа-сосбтвеник. Бъфа понижава шанса за сработване на конкретен вид контрол. Индрика може да притежава само един бъф. Едновременно на персонажа могат да бъдат наложени само два бъфа от Индрик. При обединение на два Индрика с еднакви бъфове ще се получи Индрик с бъф следващата степен: достъпни са 5 подобрения.

Подобрение на Индрици

Подобрението на Индриците може да се раздели на два етапа:

  1. Получаване на подобрен Индрик първо поколение, притежаващ определен бъф;
  2. Получаване на подобрен Индрик n-поколение, с бъф следващата степен.

Получаване на Индрик първо поколение

Подобрението е достъпно при Гошо Пилето в стандартната форма Подобрение на спътника.

  1. В двете главни клетки последователно трябва да се поместят обикновени Индрици;
  2. В клетката за ключа трябва да се постави Ключ за сливане на митични души. Ключът сам по себе си не дава шанс за успешно подобрение, но позволява да се използват катализатори;
  3. В съответните клетки се поставят Катализатори. От катализатора зависи какви умения ще притежава бъдещия Индрик. Всеки следващ Катализатор увеличава шанса за подобрение. Всичките 6 Катализатова дават шанс от 100%. В случай на неуспешно подобрение единият от Индриците изчезва.

Получаване на Индрик n-поколение

Получаването на всеки Индрик следващо поколение е аналогично на първия, но за него не се изискват Катализатори - само Ключ за сливане на митични души. Шансът за подобрение винаги е 100%. За подобрение могат да се използват само Индрици едно поколение и един вид.

Видове Катализатори и видове Индрици

Вид катализатор Поколение Название на Индрика Название на умението Ефект на умението Величина на эфекта Степен на умението Рарност на умението Време на действие Кулдаун Описание на умението Допълнително описание на Индрика Описание на катализатора
Катализатор на бистрия ум
file:kat1.jpg
1 Бърз Индрик на бистрия ум

Благословия на бистрия ум
file:kat1-1.jpg

Намаляване шанса за зашеметяване от умения на персонаж 5,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва ума на собственика си и намалява шанса на противника да го зашемети с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на бистрия ум С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на бистрия ум, което намалява шанса за зашеметяване от умения на персонаж.
2 Пъргав Индрик на бистрия ум 10,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на бистрия ум 15,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на бистрия ум 20,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на бистрия ум 25,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на светлия ум
file:kat6.jpg
1 Бърз Индрик на светлия ум Благословия на светлия ум
file:kat6-1.jpg
Намаляване шанса за зашеметяване от вещи 8,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва ума на собственика си и намалява шанса на вещи на противника и спътника му да го зашемети с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на светлия ум С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на светлия ум, което намалява шанса за зашеметяване от вещи.
2 Пъргав Индрик на светлия ум 16,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на светлия ум 24,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на светлия ум 32,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на светлия ум 40,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек

Катализатор на могъщия глас
file:kat8.jpg

1 Бърз Индрик на могъщия глас Благословия на могъщия глас
file:kat8-1.jpg
Намаляване шанса за налагане ефекта забрана за произнасяне за заклинания от умения на персонаж 5,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва волята на собственика си и намалява шанса на противника да му наложи Немота с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на могъщия глас С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на могъщия глас, което намалява шанса за налагане на ефект на забраняване на произнасяне на заклинания от умения на персонаж.
2 Пъргав Индрик на могъщия глас 10,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на могъщия глас 15,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на могъщия глас 20,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на могъщия глас 25,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на силния глас
file:kat7.jpg
1 Бърз Индрик на силния глас Благословия на силния глас
file:kat71.jpg
Намаляване шанса за налагане ефекта забрана за произнасяне за заклинания от вещи 8,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва волята на собственика си и намалява шанса на вещи на противника и спътника му да му наложат Немота с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на силния глас С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на силния глас, което намалява шанса за налагане на ефект на забраняване на произнасяне на заклинания от вещи.
2 Пъргав Индрик на силния глас 16,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на силния глас 24,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на силния глас 32,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на силния глас 40,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на могъщите ръце
file:kat2.jpg
1 Бърз Индрик на могъщите ръце Благословия на могъщите ръце
file:kat2-1.jpg
Намаляване шанса за обезоръжаване от умения на персонаж 5,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва силата на собственика си и намалява шанса на противника да до обезоръжи с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на могъщите ръце С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на могъщите ръце, което намалява шанса за обезоръжаване от умения на персонаж.
2 Пъргав Индрик на могъщите ръце 10,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на могъщите ръце 15,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на могъщите ръце 20,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на могъщите ръце 25,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на силните ръце
file:kat3.jpg
1 Бърз Индрик на силните ръце

Благословия на силните ръце
file:kat3-1.jpg

Намаляване шанса за обезоръжаване от вещи 5,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва силата на собственика си и намалява шанса на вещи на противника и спътника му да до обезоръжат с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на силните ръце С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на силните ръце, което намалява шанса за обезоръжаване от вещи.
2 Пъргав Индрик на силните ръце 10,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на силните ръце 15,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на силните ръце 20,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на силните ръце 25,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на вярната цел
file:kat4.jpg
1 Бърз Индрик на вярната цел

Благословия на вярната цел
file:kat4-1.jpg

Намаляване шанса за смяна на режима режима от Обсидианови вещи 6,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва вниманието на собственика си и намалява шанса на дракона на противника да му наложи агресия с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на вярната цел С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на вярната цел, което намалява шанса за налагане на агресивност от Обсидианови вещи.
2 Пъргав Индрик на вярната цел 12,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на вярната цел 18,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на вярната цел 24,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на вярната цел 30,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек
Катализатор на вътрешната сила
file:kat5.jpg
1 Бърз Индрик на вътрешната сила

Благословия на вътрешната сила
file:kat5-1.jpg

Намаляване шанса за за изгаряне на мана от Обсидианови вещи 6,00% 1 Зелена 60 мин 0 сек Със своето могъщо магьосничество Индрика укрепва духа на собственика си и намалява шанса на дракона на противника да му погълне маната с N% Дава две допълнителни умения: Божии искри и Благословия на вярната цел С помощта на шест такива катализатора Гошо Пилето може да обедини два Индрика, дарявайки ги с умението Благословия на вътрешната сила, което намалява шанса за изгаряне на мана от Обсидианови вещи.
2 Пъргав Индрик на вътрешната сила 12,00% 2 Синя 60 мин 0 сек
3 Буен Индрик на вътрешната сила 18,00% 3 Златна 60 мин 0 сек
4 Ревностен Индрик на вътрешната сила 24,00% 4 Виолетова 60 мин 0 сек
5 Стремителен Индрик на вътрешната сила 30,00% 5 Виолетова* 60 мин 0 сек

Задания за получаване на ключ и катализатори

На втория етаж в Таверната ще се намира НПЦто Мистериозен човек, който ще дава две задания:

Знание на мъртвите

Заданието е достъпно от 20то ниво.

По време на заданието трябва да участвате в играта Планината на студа. От скелетите, които призовава Карачун, с определен шанс може да падне Пергамент на тайните знания, който Мистериозния човек ще обмени за Ключ за сливане на митични души.

Възмездие на праведния

Заданието е достъпно от 20то ниво.

Мистериозният човек ще поиска да му занесете Печат примка на души, който може да се получи от определени мобове

  • В супер крос подземия група мобове ще се появява на всеки 30 мин;
  • В локални сложни подземия група мобове ще се появява на всеки 90 мин;

Групата се състои от:

  • Окованата душа на мага
  • Рицаря на култа Свързаните ръце
  • Стрелеца на култа Свързаните ръце

Трябва да се убие стрелеца, да се вземе Управляващ печат примка на души и да се използва върху Окованата душа на мага. След това ще получите Печат примка на души. Като награда за него Мистериозния човек ще ви даде Задължението на Мага - валута. След като съберете няколко такива можете да си купите от Мистериозния човек нужните катализатори.

Личные инструменты