Подобрение на спътници

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Изяждане на спътниците

Един от способите да подобрите Характеристики на спътниците се явява обединяването на два Спътника от един и същи Вид и ниво. Това може да направите, като отидете при NPC-то Гошо Пилето в град Фрагорск.

Подобрението на спътника може да се получи когато принасяте в жертва спътник от по-малко ниво или равен на неговия.. Например: Панда 18 ниво може да изяде панда 11 ниво или 18 ниво, но не може да изяде панда от 19 ниво и нагоре.

Шанса за успех, когато обикновен спътник изяжда друг обикновен спътник е равен на 40%. Ефективността при използване на Катализатор е равна на 10%, когато използвате 6 Катализатора е 100% гарантиран шанс за успех за подобрение на спътника.

Шанса за успех, когато могъщ спътник изяжда друг могъщ спътник е равна на 20%. Ефективността при използване на Катализатор е равна на 15%, когато използвате 6 Катализатора е 100% гарантиран шанс за успех за подобрение на спътника!


Могъщите спътници могат да се подобряват освен с могъщи, а също така и с обикновени спътници!

Правила за изяждане на спътници:
1. Нивото на спътника, който ще похапва е необходимо да бъде 11 или по-високо.
2. Нивото на спътника, който ще хапва може да е всяко, но не по-голям от спътника, който ще яде. Допуска се изяждане на бебе-спътник.
3. Класа на изяждащия и жертвата трябва да бъден еднакъв. Изключения: драконите могат да изяждат могъщи спътници от други класове.

Схема за изяждане на спътниците

Отдолу е показана схема за изяждане на спътниците.

Image:Gif_1_test_bg.gif‎

Пояснение: Стрелката от единия към другия означава, че първия спътник може да изяжда втория.

Четене на схемата: Вие имате 2 спътника. Погледнете на техния клас и поколение, след което го намерете в схемата към съответното направление. Като го намерите ще бъде показано какви спътници може да яде.
Схема за изяждане на спътниците

Инструкция

  • За да подобрите спътника е нужно да отидете при Гошо Пилето и да изберете опцията «Подобри спътника».

Ще се отвори прозорец за подобряване. Спътника, когото ще подобрявате трябва да бъде сложен в отделението «Голям спътник», а този, който ще бъде използван за подобряване в отделението «Малак спътник». След това натискате бутона за потвърждаване.

В прозореца за подобрение могат да се използват 2 вида камъни:

  • Ключ - нужен е за да мине успешно подобрението на спътника, без него не може да бъде извършено подобрението.
  • Катализатор - този вид камъни подобрява шанса за успешно подобрение. В случай на неуспех, големият спътник се връща в раницата на персонажа, а малкият изчезва.

След успешно подобрение главният Спътник може да получи:

  • При изяждане се прехвърля не тази статистика, която е по-голяма при главния спътник, а тази която е по-голяма или равна от малкия спътник (този, който ще бъде изяден).

Например, При големият спътник (този, който яден) характеристиката за растеж "интелект" е 1:

А при малкият спътник (този, който ще бъде изяден) характеристиката за растеж "интелект" е 4:

След успешно обединяване на спътниците, големият спътник получи при характеристиката за растеж "интелект" порасна с 1 и стана 2:

При случай на успех, големият спътник ще остане и неговите характеристики ще се подобрят, а малкият ще изчезне. В случай на НЕуспех, големият спътник ще остане и характеристиките няма да бъдат променени, а малкият ще изчезне.

Характеристиката за растеж "интелект" беше взета за пример.

  • Ако малкият спътник е имал отворен слот за умения, то с някаква вероятност големият спътник има шанс да получи отделение.
  • Ако малкият спътник е имал отворен слот за оръжие/дреха, то с някаква вероятност големият спътник има шанс да получи отделение.

Потомство на Спътниците

Възрастният Спътник може за целият си живот да се размножава три пъти с друг възрастен спътник от противоположния пол и да се създаде потомство - яйце на Могъщ Спътник. Могъщите Спътници не могат да имат потомство.

За да можете да размножите два спътника за получава на потомство, трябва двата спътника да бъдат еднакъв вид и ниво, но от различен пол и да принадлежат на различни персонажи.

Първото размножаване е достъпно от 15 ниво, второ - от 20-то, трето - от 25-то. Това означава, че спътника във възраст от 15 до 20 ниво може да получи едно потомство; спътника от 20 до 25 получава второ потомство; спътника 25 ниво и нагоре получава трето и последно потомство.

Инструкция

За да получите потомство от два Спътника е нужно да се извършат следните действияю:

  • Първия персонаж - владелеца на спътника отива при Гошо Пилето и избира «Постави Спътника».
  • Втория персонаж - владелеца на спътника отива при Гошо Пилето, вижда допълнително поле «Чифтосай Спътника» и натиска върху него.
Image:faq_172bg.jpg

Появява се прозорец с избор на персонаж със спътник, който желае за чифтоса. Два пъти натискате върху името на персонажа, след това ще видите прозорец с въпрос за потвърждаване на размножаването. След потвърждаването двата персонажа виждат прозореца за чифтосване.

  • Сега е нужно да се прехвърли спътника от отделението в персонажа на отделението в прозореца за размножаване. След 10 минути реално време може отново да отидете при Гошо Пилето и да отворите прозореца за взимане на спътника. В същото време вторият персонаж трябва да направи същото. След това, когато двата персонажа са натиснали «Вземи», спътниците и получените яйца се пренасят в раниците на персонажите.
  • Размножаването струва 10.000 изумруда.

Могъщ спътник

От яйцето на могъщ спътник се ражда могъщо бебе спътник. Той принадлежи към същия вид, като неговите «родители» и имат базови атрибути, включва количеството отделения съответни за дадения вид спътник. Могъщите спътници не могат да правят потомство (да се размножават). Могъщия спътник има повишена горна граница за характеристиките и подобряването на атрибутите.

Във всичко останало Могъщият Спътник се развива и действа като обикновен спътник от определеният вид.

Важна бележка

Освен това, че точките за растеж влияят на количеството статистики, които спътника получава при достигане на следващо ниво, те също така стават множители на сумата родни статистики на спътника и характеристики, които дават предметите облечени на спътника. Как работа това може да обясним с малък пример. Нека допуснем, че имаме панда с точки за растеж на силата равни на 5, на родните статистики на 10 ниво тя ще има сила равна на 50. Сумата сила на предметите съставлява 400. Накрая се получава, че пандата има 450 единици сила. Сега взимаме точките за растеж на силата, равни на 5. Всяка точка за растеж дава 10% от сумата на характеристиките. Получава се следното - (400+50)*0.5=225 - това ще бъде реалната сила на пандата. Ако събере вещи, които ще дадат на тази панда 250 сила, то тогава се получава (650+50)*0.5=350 сила. Ако нахраним тази панда с друга и вдигнем точките за растеж на силата до 6, то тогава ще се получи (400+50)*0.6=270, а при панда с по-хубави дрехи (650+50)*0.6=420. Така се увеличава важността от изяждане (хапване) на спътници и дигане на характеристиките.

Личные инструменты