Празник на пролетта

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
image:e8963cfcba22.jpg

Празник на пролетта - ивент, посветен на празника 8-март, даващ възможност на всеки мъж от Фрагория да подари на най-важната и любима жена в живота му красиви и полезни подаръци. Освен това обитателите на нашия малък свят могат да се сражават с древното зло и да помогнат за настъпването на пролетта.

Содержание

Куест Пролетен Венец

Куеста се повтаря

Цел на куеста- да се подари на противоположния пол предмета Пролетен венец.

Отгледай Цвете

Играчът трябва да купи семена на различни цветя, да ги посади в дадена локация, да ги полива с лейка и след известно време да обере реколтата. Необходимо е да се отгледат 7 цветя. Семената, както и цветята, изпадат в ПвП зона.

Посаждане и поливане на цветята

Семената се купуват от НПЦто Леля в Град Фрагорск, разположено на координати -8/-18. Необходимо е да се купят семена на 7 различни цветя. Играчът кликва семената, намиращи се в раницата, след това с курсора избира място в локацията, където иска да бъдат посадени цветята.

image:miasto.jpg

При посаждането на цветята на тях могат да се появят два бъфа:

 • Да се полее още веднъж image:Ещё раз полить.png - обратно броене 120 минути;
 • Да се полее image:Требуется поливка.png - обратно броене 10 минути.

От това следва, че цветята ТРЯБВА да се поливат на всеки два часа, общо 6 пъти. При това:

 • Ако обратното броене на таймера Да се полее още веднъж е стигнал до нула на цветето се появява бъфа Да се полее;
 • Ако има бъф Да се полее то таймера на бъфа Да се полее още веднъж не работи и не се изобразява;
 • След изтичане времето на таймера Да се полее цветето умира.

Цветята трябва да се поливат с помощта на лейка image:Простая лейка.png, която може да се купи от НПЦ-то Леля, а така също и от магазина image:Лавковая лейка.png. Тъй като цветята са поименни могат да се поливат само от този, който ги е посадил.

За да полеете цветето трябва да го селектирате като цел и да кликнете лейката. Лейката може да се използва ако:

 • Целта има бъф Да се полее.

При поливане лейката сваля този бъф. В магазина е достъпна Лейка, позволяваща израстване на цветята, без необходимост от поливане на всеки два часа.

Създаване на венеца

След израстването на 7-те цветя играчът трябва да закупи от НПЦ-то Леля зелена рецепта за създаването на венеца. Полученият в резултат на крафта предмет Пролетен Венец image:Весенний венок.png е необходимо да се използва върху персонаж от противоположния пол.

Венецът може да се използва ако:

 • Целта е от противоположния пол. Ако целта е от същия пол - излиза съобщение, че целта е неподходяща;
 • Целта не трябва да има бъф Пролетен Венец image:Инфлуенс венок.png, продължителност - 1 час. Ако целта има такъв бъф - то на екрана ще се появи съобщение, че целта вече има венец.

При успешно използване на венеца персонажът изпълнява куеста Пролетен Венец.

Меча юзда

След създаването на 10 венеца играчът получава предмета Меча юзда image:Медвежья упряжь.png, който е необходим за оседлаване на мечката.

Постижение Събуди пролетта

Прогони Зимата

За да се убие Кикимора вие трябва да откриете нова пещера, чийто вход е разположен при празничния огън във Фрагорск - координати 49/71.

Пещерата е инстанс за 5 човека и се състои от три зони:

Зона първа - Забравения прародител

В първата зона се разхождат мъртъвци, 10 на брой, агресивни, елитни, с много голяма щета, неуязвими. Те могат да се използват само чрез използване на предмета пролетна торта image:Весенний кулич.png. Тортите се събират в същата локация.

Цел - не се биете, а "успокоявате" мъртвеца.

Зона втора - Мост

Във втората зона ние виждаме мост. На входа на моста стои Триглавия Змей. Той трябва да се убие. От змея падат разпалени въглени image:Раскалённые угли.png

След моста се намира снежна баба. Той трябва да се разтопи чрез огън, който се пали с разпалените въглени. Снежният човек държи Вили на Снежната Баба - тези вили изпадат след нейната смърт. image:Вилы снежной бабы.png

Зона трета - Решаващата битка

В третата зона се намира Кикимора. Тя може да се убие само с вилите. От Кикимората пада Затъмненото слънцеimage:Тусклое солнце.png – куест предмет. Предметът е ЕДИН и е личен, пада се само на един от персонажите в групата. (Ако цялата група иска да изпълни куеста трябва да изпълни куеста 5 пъти).

Това е. Нашата цел в пещерата е изпълнена.

Запали Слънцето

За запалването на Слънцето ни трябва огън. Огънят може да се намери във Фрагорск - координати 49/71. Около огънят се вие хоро и се пеят песни.

Играчът трябва да се приближи до огъня и да използва Затъмненото слънце. След това персонажът получава бъф Азбестови ръкавици image:Асбестовые перчатки.png. Време на действие - 20 минути. Не е възможно да се премахне. Ако персонажът има бъф Азбестови ръкавици то му се отваря лут, в който се намира предмета Горяща пръчка. Ако персонажът вече има горяща пръчка то той не може да получи втора. Време на живот на пръчката - 60 минути.

Събуди Мечката

До огънят се намира входа на инстанса с мечката. Входът е достъпен ако имате предмета Горяща пръчка. Необходимо е мечката да се събуди, използвайки предмета Меча юзда. Всички предмети, необходими за изпълнението на ивента, могат да се получат или чрез изпълнение на куестите или чрез закупуване от магазина.

Постижение Пролетен Празник

Любов към цветята

Получете 100 букета от мъже. Само за момичета!

 • Награда - летяща птица image:Жаворонок.png

Страст към цветята

Получете 500 букета от мъже. Само за момичета!

 • Награда - куче image:Чихуа.png

Букетово безумие

Получете 1000 букета от мъже. Само за момичета!

 • Награда - антилопа, ездитно животно image:Антилопа.png

Букети

Букетите се купуват само от магазина и са три вида:

 • Букет цветя image:Простой букет.png
 • Букет цветя image:Средний букет.png
 • Голям букет цветя image:Большой букет.png

Букетите поставят бъф с продължителност 60 минути. Ако бъфа се премахне всички купени букети се губят.

Награда 2019

През 2019 г. се въвежда нова награда за отглеждане на цветя. Наградата може да се получи от НПЦто Леля (Фрагорск, координати -7/-17)
Обърнете внимание! Определената награда може да се получи срещу определено цвете.

Списък с възможните награди
Предмет Количество Стойност
(определено цвете)
Папирус 50 1 Глухарче
Рубин 50 1 Глухарче
Родий 50 1 Глухарче
Кристалически мях 50 1 Глухарче
Коприна 50 1 Глухарче
Адамантит 50 1 Глухарче
Мифрил 50 1 Глухарче
Велум 50 1 Глухарче
Дъб 50 1 Глухарче
Парченца от силата на стихията 1 25 Лале
Сандък с манерка с мана 1 3 Иглика
Омагьосан камък за Издръжливост 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Дух 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Интелекта 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Ловкостта 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Силата 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Подвижност 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък за Издръжливост за Спътник 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Ловкостта за Спътник 1во поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Подвижност за Спътник Първо поколение 30 1 Кокиче
Омагьосан камък на Живота Първо поколение 15 1 Кокиче
Омагьосан камък на Живота за Спътник Първо поколение 15 1 Кокиче
Камък на вятъра Първо поколение 25 1 Кокиче
Камък за защита Първо поколение 25 1 Кокиче
Камък за владеенето на оръжието Първо поколение 25 1 Кокиче
Катализатор на бистрия ум 1 13 Лайка
Катализатор на могъщия глас 1 13 Лайка
Катализатор на могъщите ръце 1 13 Лайка
Катализатор на силните ръце 1 13 Лайка
Катализатор на вярната цел 1 18 Лайка
Катализатор на вътрешната сила 1 18 Лайка
Катализатор на светлия ум 1 23 Лайка
Катализатор на силния глас 1 23 Лайка
Колба с опит за персонаж (лилава) 1 2 Зюмбюл
Колба с опит за спътник (лилава) 1 2 Зюмбюл
Купон на късмета 3 1 Момина сълза
Огнен кристал 3 1 Отровено цвете

Постижения в ивента

Празник на пролетта
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png


Събуди пролетта
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Медведь.png
image:Пятьдесят_очков_достижений.png
Първоцвет
Описание: Награда:
Отгледай цвете. image:Десять очков достижений.png
Прогони зимата
Описание: Награда:
Убий Кикимора и получи Затъмненото слънце. image:Тусклое солнце.png
image:Десять очков достижений.png
Запали Слънцето
Описание: Награда:
Запалете Слънцето в есенния огън и получете горяща пръчка. image:Горящая ветка.png
image:Десять очков достижений.png
Събуди мечката
Описание: Награда:
Събудете мечката в бърлогата. image:Десять очков достижений.png


Любов към цветята
Описание: Награда:
Получете 100 букета от мъже. Само за момичета! image:Жаворонок.png
image:Десять очков достижений.png


Страст към цветята
Описание: Награда:
Получете 500 букета от мъже. Само за момичета! image:Чихуа.png
image:Десять очков достижений.png


Букетово безумие
Описание: Награда:
Получете 1000 букета от мъже. Само за момичета! image:Антилопа.png
image:Десять очков достижений.png


Меча юзда
Описание: Награда:
Хвърли 10 венеца на другите персонажи и получи юздата, която ти трябва за да усмириш Мечката. image:Медвежья упряжь.png
image:Десять очков достижений.png
Личные инструменты