Търговски репутации

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Съществуват 4 търговски репутации:
1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та търговска гилдия.
Шефовете на Търговските Гилдии, които дават специални мисии за увеличаване на репутацията могат да бъдат намерени във Фрагорск, около пазара.
Нивото репутация на персонажа може да бъде прегледана в информацията, в раздел "Слава".

Сфери на влиянието


Репутация влияе върху количеството данъка на пазара.Четири търговски гилдии съответстват на 4-те вида предмета:

 • 4-та търговска гилдия - зелени
 • 3-та търговска гилдия - сини
 • 2-ра търговска гилдия - златни
 • 1-ва търговска гилдия - пурпурни


Название К-во точки Описание
Враждебен -10000 точки - NPC-тата игнорират персонажа

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 100%

Недружелюбен -1000 точки - NPC-тата игнорират персонажа

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 100%

Неутрален 100 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- няма отстъпки за товари и ремонт

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 90%

- Дава 1 дневна мисия

Познат 200 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- няма отстъпки за товари и ремонт

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 45%

- Дава 2 дневни мисии

Известен 400 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- отстъпка за ремонт и товари с 3%

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 30%

- Дава 3 дневни мисии

Приятелски 900 точки -NPC-тата разговарят с персонажа

- отстъпка за ремонт и товари с 5%

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара е равен на 20%

- за търговските фракции: дава 4 дневни мисии

Уважаван 1700 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- отстъпка за ремонт и товари с 10%

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 10%

- Дава 5 дневни мисии

Заслужен 2600 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- отстъпка за ремонт и товари с 15%

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 6%

- Дава 6 дневни мисии

Почитаем 4100 точки - NPC-тата разговарят с персонажа

- отстъпка за ремонт и товари с 20%

- Позволява да развивате репутацията от следващата фракция.

-За търговските фракции:

- Данъка на пазара за фракцията е равен на 3%

- Дава 7 дневни мисии

Боготворят 2000000 точки

Способи за отваряне на следваща Търговска гилдия

За да отворите следваща търговска гилдия е необходимо да получите патент. Патента може да бъде получен чрез два способа:

 1. Отваряйки допълнителни раздели в Магазина, Вие имате възможност да получите патент за Търговска гилдия
 2. Да вдигнете репутацията на дадена търговска гилдия до определено ниво и да изпълните постижението
 • Например, за да отворите търговската репутация на 3-та гилдия е нужно да развиете репутацията на 4-та търговска гилдия до Заслужен, след което Вие изпълнявате съответно постижение и получавате нужния Патент за търговски операции.

Способи за подобряване на репутацията

 1. Подобряването на отношенията с търговските фракции може да бъде със следните способи:
 2. Изпълняване на ежедневни мисии на Шефовете на фракциите
 3. Изпълнявайки обикновените мисии (+1 репутация на 4-та гилдия за всяка мисия)
 4. Отдавайки Медальони на Юнака, които падат в различни Подземия (също така има и една мисия)

Медальони

Основна статия Медальон на Юнака.

Личные инструменты