Хелоуин

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Ивент "Хелоуин"

Всяка година преди Хелоуин във Фрагория се появяват босовете Адската Тиква! Спасете Фрагория от напастта!

image:tikva.png

Можете да намерите тиквите по време на ивента в керванен път, междусървърната пещера Порталът на нощта, Морелес, Северогорие, Мразовск и Мразкино плато. За убийство на тиква групата печели знаци на Воеводата. На групата бъдат дадени 15 Знака на Воеводата. Нивото на Адската Тиква ще съответства на нивото на локацията.

image:tikva1.jpg image:tikva3.jpg image:tikva2.jpgМестоположение

Тиквите се появяват на всеки два часа на определено време на случайни места в посочените по долу локации:


• Порталът на нощта (кросс) - 4
• Караванен път - 4 (80 лвл)
• Морелес - 2 (70 лвл)
• Мразовск - 2
• Морозкино плато - 2
• Северогорие - 5

Награди

2011 г.   10 Знака на Воеводата (за групата)
2012 г.   15 Знака на Воеводата (за групата)
2013 г.
сървър   20 Знака на Воеводата
керван   50 Знака на Воеводата
2014 г.
сървър 10 знака на Воеводата; 1 Подобряващ самоцвет; 1 Пурпурен медальон на воеводата; 1 Руна за случайно подобрение с вероятност 30% (за групата)
керван 10 знака на Воеводата; 1 Подобряващ самоцвет; 1 Пурпурен медальон на воеводата; 1 Руна за случайно подобрение с вероятност 100% (за групата)
2015 г.
сървър 5 знака на Воеводата; 5 Златни монети; 5 Злато на скитите (за групата)
керван 10 знака на Воеводата; 15 Златни монети; 15 Злато на скитите (за групата)
2016 г.
сървър 5 знака на Воеводата; 5 Златни монети; 10 Злато на скитите; 25 Тъмночервен самоцвет за щанс; 2 Титанов шперц (за групата)
кросс 10 знака на Воеводата; 10 Златни монети; 15 Злато на скитите; 5 знака на Болярина; 10 лилави ресурси (рандъм) (за групата)
2018 г.
сървър 5 знака на Воеводата; 5 Златни монети; 10 Злато на скитите; 25 Тъмночервен самоцвет за щанс; 2 Титанов шперц (за групата)
кросс 10 знака на Воеводата; 10 Златни монети; 15 Злато на скитите; 5 знака на Болярина; 10 лилави ресурси (рандъм) (за групата)
2019 г.
сървър 5 знака на Воеводата; 5 Златни монети; 10 Злато на скитите; 25 Тъмночервен самоцвет за щанс; 2 Титанов шперц (за групата)
кросс 10 знака на Воеводата; 10 Златни монети; 25 Злато на скитите; 5 знака на Княза; 10 лилави ресурси (рандъм) (за групата)

Къде можете да ги намерите:

2012

image:tikva-frost town.jpg image:tikva-moreles.jpg image:tikva-severogorie.jpg image:tikva-plato.jpg
Мразовск Морелес Северогорие Мразкино плато


2013

image:Tikva-mrazovsk_2013.jpg image:Tikva-moreles_2013.jpg image:Tikva-severogorie_2013.jpg image:tikva-plato.jpg
Мразовск Морелес Северогорие Мразкино плато


Караван и Порталът на нощта

Ще трябва сами да ги откриете.

Личные инструменты