Хиперборея

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Обща информация

В земите на замъка на всеки алианс ще се появят по 4 нови телепорта, всеки от които ще води до определено място в нова междусървърна ПвП локация Хиперборея!

  1. 175 -109
  2. -152 -205
  3. -94 -98
  4. 32 0

Хиперборея ще бъде обща за всички алинаси и ще бъде населена с агресивни мобове 90 лвл. 10-те моба ще се появяват в различни точки на локацията на всеки 15 минути.

Мобове и алинсови ресурси

При убийство на моб, от него ще падат нови ресурси! Всеки моб ще пуска различен ресурс.

Новите ресурси са: Диамант; Аметист; Перла; Янтар; Лазурит; Нефрит; Обсидиан; Топаз

Мобове в Хиперборея
Название на моба
Ресурс
Разбойник
Перли
Диамант
Възкръснал бандит
Кехлибар
Зъл плъх
Аметист
Титанид
Лазурит
Вражище
Нефрит
Обсидиан
Призрачно колело
Топаз

След убийството на моб, от него ще падат 8 броя от съответният ресурс. Те автоматично ще влизат в алиансовия склад от името на персонажа, който ги е събрал. Следователно, тези ресурси не могат да бъдат избити (т.е. да ги загубите при ПвП смърт).

Правила за поява на мобовете:

  1. появата на всеки тип моб става веднъж на два часа.
  2. Интервала между появата на предишния и следващия тип е 15 минути.
  3. Появата на определен тип моб става само в случай, че предния път всички мобове от дадения тип са убити.
  4. Мобовете се появяват в случайна точка на локацията.

Босс:

На всеки 2 часа в определено място в Хиперборея ще се появява бос 90 лвл - Паяче на смъртта. След неговата смърт в лута ще падат 16 броя случайни алиансови ресурса.

Ресурси: След като ресурса се събере той автоматично се пренася в склада на алианса. Не могат да се вземат от склада. Алиансовите ресурси се използват за създаване на вещи Воинска слава..

Личные инструменты