Гнева на небесата

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Ниво
на заклинанието
Клас Необходимо
ниво
Манна Почивка,
сек
Време за създаване,
сек
Обхват,
клетки
Кой
я издава
Описание
1 Лечител 22 461 536 586 0 2 8 По умолчанию 550 565 580
2 Лечител 30 661 711 736 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

600 610 615
3 Лечител 34 761 811 861 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

725 735 750
4 Лечител 40 911 961 1011 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

765 775 790
5 Лечител 46 1061 1111 1136 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

800 815 820
6 Лечител 50 1161 1286 1336 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

825 860 870
7 Лечител 60 1411 1536 1586 0 2 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

925 935 990
Личные инструменты