Категория:Умения

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Бутона "Умения" Image:Faq_005.jpg се намира в долния край на панела за управление. При неговото натискане се открива списък с умения, където в зависимост от нивото на персонажа и неговия клас се откриват различните способности.

Изучаване на способности

Способностите се изучават с помощта на Книги. Книги могат да се получат от изпълнение на различни куести, да се купят от специални NPC или да се направят самостоятелно. Качеството на изучените книги влияе на ефективността на умения.
На качеството влияят два показателя:

  1. Ниво на книгите - персонажа, достигайки определено ниво получава възможност за получаване на съответните нива на умения.
  2. Вид на книгите - вида може да се определи по цвета:
  • Зелена
  • Синя
  • Лилава
  • Оранжева

Видът на книгата определя нейното качество във вътрешната група. Например: лилава книга 3 степен е по-добра от синя книга 3 степен, но по-лоша от зелена книга 4 степен.
Изучаването на книгите не е задължително да е постепенно: от по-ниско ниво към по-високо. Може веднага да се изучи книга с максимално възможно ниво за съответното ниво на персонажа.

Изучаване способностите на Чародеи

В класа Леден и Огнен заклинател схемата за изучаване на умения е малко по-различно:

  • Липсват степени.
  • Уменията се делят само по вид.
  • Добавена е допълнителна златен видм който съществува само с тези два класа.

Видове способности

Способностите биват два вида:

Активни умения - имат иконка от следния вид Image:Faq_138.jpg, изнесени са на панела за бързо действие и се използват от персонажа.

Пасивни умения - имат иконка от следния вид Image:Faq_137.jpg, не се изнасят на панела за бързо действие, използват се автоматично при сработване условията на използване.

Умения на клас Пътник

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Ножове Това умение позволява на персонажа да носи и използва в бой ножове. Без това умение персонажът не може да използва ножове.
Роба Това умение позволява на персонажа да носи защитно снаряжение от плат. Без това умение персонажът не може да носи платнени доспехи.
Малко изцеление Веднага след заклинанието здравето на целта се увеличава. Лекуващо заклинание за началните нива. Възстановява неголямо количество здраве.
Огнен меч Освен основната щета, оръжието нанася и допълнителна. Атакуващо воинско умение за началните нива. Нанася фиксирано количество допълнителна щета, която не се влияе от никакви параметри.
Искра Противника бива поразен от огнени искри. Атакуващо умение за началните нива. Нанася огнена щета на текущата цел. Щетата зависи от допълнителните щети от магия. Няма време за презареждане, радиус на поражение - среден.
Свещено оръжие Оръжието на персонажа нанася повече щети, увеличава се шанса за критичен удар. Усилващо заклинание за началните нива. Повишава базовата стойност на щетата от оръжието и увеличава шанса за нанасяне на критичен удар от физически атаки.
Отслабване По време на действието на това заклинание, противника атакува по-бавно и нанася по-малко щети. Отслабващо заклинание за началните нива. намалява щетите и скоростта на атаката и предвижването на противника. Поразява текущата цел. Радиус на действие - много голям.
Отстъпление Ако персонажът е тежко ранен, яростта му придава нови сили и той започва да се движи и атакува по-бързо. Пасивна способност за началните нива. Позволява да се спасите от силните чудовища.
Избягване С това умение персонажът може да се измъкне от атака и по този начин да избегне получаването на щети. Без това умение персонажът не може да избягва щети от физическите атаки в близък бой.


Умения на клас Борец

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Силен удар Борецът нанася следващия удар с повече сила и по тозин начин нанася повече щита от обикновено. Атакуващо умение на война. Изисква оръжие за близък бой. Щетата зависи от силата на персонажа. Поразява посочената цел.
Леки доспехи Това умени позволява на Бореца да носи защитно кожено снаряжение. Без това умение персонажът не може да носи кожени доспехи.
Париране С това умение Борецът може да парира атаките на противника и да избягва по този начин на щети върху него, ако в ръцете си държи оръжие или щит. Без това умение персонажът не може да блокира удари в близък бой.
Боен вик Всички другари на Бореца се движат и атакуват по бързо. Подсилващо умение. Повишава подвижността и с времето и силата на персонажа, спътниците и членовете на групата. Ефектът се разпростира върху 5 цели. Радиус на действие - среден.
Обезоръжаване Противникът ще бъде обезоръжен, вследствие на удара и няма да може да атакува за определено време. Обезоръжава противника, налагайки забрана за атаки, които изискват използването на оръжие. От това заклинание чудовищата изпадат в паника и се опитват да избягат от персонажа.


Умения на клас Ведмак

Иконка Название Описание Принцип действия
Вълшебна стрела Магичен заряд, който нанася вреда на противника. Атакуващо заклинание. Нанася на целта щети от магията на астрала. Щетата зависи от допълната щета от магия като показател. Радиусът на поразяване е голям.
Регенерация на манна Ведмака по-бързо регенерира манната си. Без това умение манната се регенерира по-бавно.
Бърза магия Времето, което е необходимо за произнасяне на заклинания се намалява. Увеличава се скоростта на произнасяне на заклинания.
Критичен удар Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания.
Пасивност Докато не произнася заклинания, защитата на Ведмака е по-голяма. Ако персонажът не се движи и произнася заклинания, неговот ниво на защита се повишава. Това увеличава бронята му и намалява шанса за нанасяне на критичен или съкрушителен удар по него.


Умения на клас Ловец

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Точен изстрел Стреляйки в уязвима точка Ловеца нанася на противника голяма щета. Атакуващо воинско умение. Изисква наличие на лък в ръцете. Нанася щета, зависеща от силата на атаката от дистанция. Радиус на поражение - среден.
Лъкове Това умение позволява на Ловеца да носи лък в ръка и да стреля с него. Без това умение персонажът не може да носи лък.
Средни доспехи Това умение позволява на Ловеца да носи ризница. Без това умение персонажът не може да носи ризница.
Бърза стрелба Ловеца започва да стреля по-бързо. За определено време се увеличава скоростта на обикновените изтрели от лъка.
Избягване Опита помага на Ловеца ловко да се изплъзне от атаката на противника в близък бой. Увеличива се скоростта на придвижване на персонажа с 5 сек.
Внимание чудовища Когато стрелата на Ловеца попадне в целта вниманието на едно от чудовищата (моб), намиращо се в близост, се привлича към целта. Увеличава агресията на близкия до целта моб до 120%.
Ловкост Ловеца развива ловкост, за да получава по-малко щета от физически атаки. Увеличива се количеството броня в зависимост от нивото на персонажа.


Умения клас Боец

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Удар със засилка Боецът се засилва и нанася на противника мощен удар, заглушавайки го за определено време. Воинско атакуващо заклинание. Позволява бързо приближаване към противника. Не работи през препятствия. Заглушава противника за кратко време. Радиус на поражение - среден.
Средни доспехи Това умение позволява на Боеца да носи ризница. Без това умения персонажа не може да носи розница.
Нападение Ударът поврежда бронята на противника и забранява произнасяне на заклинания. Ефекта на удара може да се сумира до пет пъти. Атакуващо воинско заклинание. Проведено по време на произнасяне на заклинание от страна на противника - прекъсва заклинанието. Също така всяко използване понижава бронята на противника, което увеличава щетата от физически атаки.
Бойни белези Боецът е покрит с белези от сражения, което прави кожата му по-здрава. Понижава физическата щета по персонажа.
Ответен удар След париране на вражески удар Боеца атакува противника. След успешно париране има шанс за нанасяне на ответен удар, увеличен с фиксирана величена.
Забавяне Противника се движи бавно. Атаката на персонажа забавя противника за определен период от време.


Умения клас Войн

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
file:Shields.png Щитове Това умение позволява на Воина да носи и използва щит в бой. Без това умение персонажа не може да носи щит.
file:2.png Тежки доспехи В резултат на тренировките Воина може да носи броня. Без това умение персонажа не може да носи броня.
file:3.png Прихващане Воина се засилва и нанася на противника мощен удар, заглушавайки го за определено време. Позволява бързо съкращаване на дистанцията до противника и заглушаване на последния за определено време. Радиус на поражение - не много голям.
file:4.png Мечове Това умение позволява на Воина да носи в ръка и да използва меч в бой. Без това умение персонажа не може да използва мечове.
file:5.png Привличане на вниманието Когато ударът попадне в целта вниманието на чудовището се привлича към персонажа. Персонажът получава 120% от агресивността на текущата цел.
file:6.png Защитна стойка Чуждите атаки нанасят на Воина по-малка щета, а неговите действия разгневяват противника. Понижава получената щета и удвоява заплахата, създавани от персонажа.
file:7.png Отборен вик Гръмкият отборен вик на персонажа насърчава съотборниците, подобрява тяхната издръжливост, ловкост и сила на атаката. Способността повишава подвижността, силата на атака и издръжливостта в персонажа, спътници и членове на групата. Радиус на действие - среден.
file:8.png Възмездие Съумявайки да отблъсне атаката на врага персонажа удря противника в отговор. След успешно париране персонажа има шанс да отвърне на удара с допълнителна фиксирана щета, имайки шанс да разоръжи противника.
file:9.png Удар с щит Воина удря врага с щит, нанасяйки му щета, прекъсвайки произнасянето на заклинания и значително разгневявайки го. Атакуващо воинско умение. Приложено по време на произнасяне на заклинание от противника - прекъсва заклинанието. Щетата на умението пряко зависи от силата на персонажа. Нивото на заплаха, създавана от умението, се удвоява. Способността не работи с Клепоушко с щит.
file:10.png Усилена броня В резултат на тренировките Воина може по-ефективно да използва бронята. Персонажът получава допълнително здраве за всяка 500 единица броня. Умението не работи с Идеална броня.
Файл:Провокация.png Провокация Провокира враждебни персонажи и чудовища, привличайки вниманието върху себе си. Позволява привличане вниманието на враждебни персонажи и чудовища върху воина. Времето на действие и радиуса зависят от книгите.
Време за каст: 0 сек. Кулдаун: 30 сек.
Файл:Алчност.png Алчност При получена атака воина добавя аналогична стойност към щетата при следващата си атака. С определен шанс при получена атака воина може да прибави аналогична стойност на щетата към следващата си атака. Вероятността се изчислява по формулата GS/1000. Сработва само при при получена щета от умения.

Умения клас Чародей

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Големи тояги Това умение позволява на персонажа да използва големи тояги, които се носят в двете ръце. Без това умение Чародеят не може да използва големи тояги.
Вълшебен щит Един път на всеки 15 сек. при възникнала опаснoст, Чародеят създава около себе си въшебен щит, който поглъща част от щетите. Големината на погълнатите щети зависи от интелекта.. Щитът сработва от наличието на физичаски атаки по магьосника, поглъща част от щетите и после изчезва.
Мълнии Създадените от заклинателя заряди с мълнии моментално поразяват шест противника в неголям радиус. Щетите зависят от интелекта. Аакуващо заклинание, което нанася щети с магията на земята. Време за правене на заклинанието - 2 сек. Време за презареждане - 4 сек.
Преместване Моменталана телепортация на заклинателя в избрана от него точка на разстояние от 8 клетки. Персонажът се прехвърля в избрана от него точка. Телепортацията е възможна само през проходими места и на незаето място.
Поглъщане на магия Има 20% шанс да възстанови определено количаство манна при получаване на щети. количеството възстановена манна зависи от интелекта на заклинателя. Действието на заклинанието започва при атака на противника.
Прекъсване Кратък електрически заряд прекъсва четенето на противникови заклинания, зашеметявайки за малко целта. Време за правене на заклинанието - 0 сек. Време за презареждане - 10 сек. нанася незначителни щети, но прекъсва изричането на заклинания на целта.


Умения клас Лечител

<tbody> </tbody>
Иконка Наименование Описание Принцип на действие на умението за 70-

Принцип на действие на умението за 70+

Щитове Това умение позволява на Лечителя да носи и използва в бой щит. Без това умение персонажа не може да носи щит. Няма
Леки доспехи Това умение позволява на Лечителя да носи кожено защитно оборудване. Без това умение персонажа не може да носит кожени доспехи. Няма
Скиптъри Това умение позволява на Лечителя да носи и използва в бой скиптъри. Без това умение персонажа не може да използва скиптъри. Няма
Лечителство Лечителските заклинание действат по-ефективно. Увеличава размера на лечителските магии за здраве с определен процент. Няма
Гнева на небесата Магията на живота не е толкова безобидна и може да нанася пряка щета. Атакуващо заклинание, нанасящо пряка щета от магията на живота. Размерът на щетата зависи от допълнителна щета на магия. Радиус на действие - висок. Атакуващо заклинание, нанасящо пряка щета от магията на живота. Размерът на щетата зависи от интелекта.
Разсейване на злото Сваля един ефект на магията на Смъртта от член на групата. Сваля един ефект от магията на Смъртта от персонаж, спътник или член на групата. Няма
Изцеление Мигновено възстановява здраве на целта. Заклинанието изцеление е по-ефективно от Малкото лечение. Количеството на изцелено здраве зависи от допълнителна щета на магията. Каст: 2 сек; Кулдаун: сек Заклинанието изцеление е по-ефективно от Малкото лечение. Количеството на изцелено здраве зависи от духа. Каст: 2 сек; Кулдаун: сек
Image:siyanie.png Сияние Ослепителното сияние нанася щета на осем противника в зоната на действие и увеличава здравето на Лечителя. Заклинанието нанася щета от магията на живота на противници в малък радиус около персонажа. За всеки поразен със заклинанието противник персонажа получава здраве. Разметър на полученото здраве и нанесената щета зависи от допълнителна щета на магията. Радиус на поражение - много малък. Заклинанието нанася щета от магията на живота на противници в малък радиус около персонажа. За всеки поразен със заклинанието противник персонажа получава здраве. Разметър на полученото здраве и нанесената щета зависи от интелекта. Радиус на поражение - много малък.
Image:regeneration.png Регенерация Постепенно възстановяване на здравето на целта в продължение на цялото време на действие на заклинанието. Ефекта на лечителските заклинания расте във времето. Количеството изцелено здраве зависи от допълнителна щета на магията. Каст: 1 сек; Кулдаун: 0 сек.

Ефекта на лечителските заклинания расте във времето. Количеството изцелено здраве зависи от духа. След използване на целта се налага бъф, усилващ силата на изцелението. Бъфа се налага до три пъти. Каст: 1 сек; Кулдаун: 0 сек.

Разсейваща светлина Разсейва враждени ефекти от камъните Отровна Слуз и Астрална буря. Позволява разсейване на враждебни ефекти от камъните Отровна Слуз и Астрална буря. Шансът зависи оъ количеството дух и степента на книгите.
Каст: 0 сек; Кулдаун: 40 сек.
Няма

Умения клас Разузнавач

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Дълбоки рани Стрелите на Разузнавача остават дълбоки рани, които кръвоточат определено известно време. Изтрела нанася фиксирана физическа щета за определен период от време, пряко зависеща от силата на атаката. Радиус на поражение - среден.
Бронебойни стрели Стрелата пробива доспеха на противника, понижавайки неговата защита. Ефектът може да се сумира до три пъти. Изстрела понижава бронята на противника, увеличавайки физическата щета по него.
Град от стрели Разузнавачът бързо стреля по всички противници в зоната на досегаемост. Изстрелът нанася щета, пряко зависеща от ловкостта на персонажа, поразявайки до 4 противника. Радиус на действие - среден.
Всяващият паника Когато стрелата попадне в целта, противника се обръща в неконтролируемо бягство. Действа на пет противника в зоната на досегаемост. Изстрелът не нася щета, но обръща в бягствто до 5 противника. Противникът не може да атакува, да прави заклинания или да пие елексири.
Огнени стрели Стрелите при попадане в целта се взривяват, нанасяйки огнена щета на всички противници наоколо. Взривът нанася огнена щета, равна по щета на обикновения изстрел, тази щета не поглъща броня. Поразява до 5 противника. Радиус на поражение - среден.
Стрелите на Вампира Част от нанесената от изстрела щета добавя здраве на Разузнавача. Изстрелът нанася щета и персонажа възстановява здраве в обен, равен на определена част от тази щета.
Стрелата на безумието Получавайки стрела противника изпада в бяс и моментално атакува близкото до него същество. Персонажите атакуват близките същества, мобовете - изпадат в бяс.


Умения клас Стрелец

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
image:Orlinyi_glaz.png Орлово око В резултат на дълги тренировки Стрелеца получава възможност да стреля на големи разстояние. Увеличава се далечната стрелба с лък.
image:Poison_arrow.png Отровна стрела Изцеляващите сили за определен период от време действат слабо на поразения с отровната стрела противник. Докато противника се намира под въздействието на отровната стрела изцелението върху действа с по-малка ефективност. Това включва както изцеление с помощта на елексири, така и заклинания на лечители.
image:Nemota.png Немота Поразеният с изстрел противник не е способен да произнася заклинания за определен период от време. Забранява произнасяне на заклинания за определен период от време.
image:Liven_strel.png Дъжд от стрели Стрелецът стреля много бързо по няколко намиращи се пред него противници. Изстрела нанася щета, пряко зависеща от ловкостта на персонажа. Поразява до 5 противника. Радиус на поражение - среден.
image:Zloj_vystrel.png Зъл изстрел Стреляйки в уязвима точка Стрела нанася на противника голяма щета.. Изстрелът нанася щета, зависеща от силата на атака от дистанция плюс допълнителна фиксирана величина. Радиус на поражение - среден.
image:Smertelnaya_strela.png Смъртоносна стрела Точният изстрел на Стрелеца доубива тежко ранения противник, когато му остава по-малко от 20 20% здраве. Когато противника остане с по-малко от 20% здраве изстрела става активен. Щетата пряко зависи от силата на атака от дистанция. Радиус на поражение - среден.
image:Strely_maga.png Стрелите на вълшебника Част от нанесената от изстрела щета се добавя към манната на персонажа. Изстрелът нанася щета, част от която се прибавя към манната на персонажа.
image:Rokovoi_vystrel.png Съдбовен изстрел Изстрелът забавя придвижването на противника и прекъсва произнасянето на заклинания. Изстрелът, направен по време на произнасяне на заклинание от противника - прекъсва заклинанието. Също така се намалява скоростта на придвижване на противника.


Умения клас Берсерк

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Брадви Това умение позволява на Берсерка да носи и използва в боя брадви. Без това умение персонажа не може да използва брадви.
Бойна двойка Това умение позволява на Берсерка да носи и използват в боя две брадви едновременно. Без това умение не може да се носи брадва във втората ръка.
Двоен удар Персонажът нанася силен удар с намиращите се в двете му ръце оръжия едновременно. Щетата на удара пряко зависи от силата на персонажа.
Хвърлячът на остриета Берсеркът хвърля оръжие за близък бой, и ако то е метално поразява противника от разстояние. Щетата праяко зависи от силата на атака на персонажа. Радиус на поражение - малък.
Вдъхновяващ вик Вдъхновяващият вик на Берсерка насърчава неговите съотборници, увеличавайки тяхната сила, подвижност и сила на атака. Умението повишава подвижността, силата на атака и силата на персонажа, спътници и членове на групата. Радиус на действие - среден.
Ветрило от остриета Берсерка нанася серия удари по близки противници, считайки ги за невидими. Обикновена щета, поразяваща до 5 противника едновременно.
Танцът на смъртта Стоейки на едно място Берсерка атакува противника още по-бързо. Увеличава се скоростта на обикновена атака на персонажа.
Водовъртеж от остриета Ударите на Берсерка нанася на противника по-голяма щета. Всички атаки на персонажа нанасят допълнителна фиксирана щета.
Пясък в очите Прави персонажът невидим за враговете. Възможно е само след сработване на Отстъпление. Активно умение. Може да се използва само след сработване на пасивното умение Отстъпление при намаляване на хп на персонажа до 20%. Кулдаун: 120 сек.


Умения клас Рицар

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Голям меч Това умение позволява на Рицаря да новси и използва в боя голям меч. Без това умение персонажа не може да използва голям меч.
Мелница Рицарят прави бърз кръгов удар, ранявайки и отблъсквайки от себе си всички противници, в това число и невидими. Щетата на умението пряко зависи от силата на атака на персонажа. Отблъскването прекъсва произнасянето на заклинания. Поразява до 5 цели. Радиус на поражение - нисък.
Изплашване Изплашени от заплашителен поглед на Рицаря всички врагове в зоната на действие атакуват бавно и нанасят по-малко щета. Противниците в радиуса на действие губят подвижност и сила на атака, ефекта засяга до 5 противника, радиус на поражение - нисък.
Съкрушение Рицарят замахва и нанася на противника съкрушителен удар. Ударът пряко зависи от силата на атака на персонажа.
Доубиване Рицарят с мощен завършващ удар доубива тежко ранен противник, когато у него остане по-малко от 20% здраве. Когато в противника остане по-малко от 20% здраве, удара става активен. Щетата пряко зависи от силата на атака от дистанция. Радиус на поражение - среден.
Вълшебно оръжие Оръжието на Рицаря започва да нанася допълнителна вълшебна щета. С някаква вероятност всяка от атаките на персонажа нанася допълнителна щета от случайно избран тип магия.
Силата на живота Силният удар има шанс да добави здраве на съотборниците на Рицаря. Част от щетата на удар добавя здраве на персонажа.


Умения клас Самоцветен покровител

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
image:berdysh.png Бердиш Това умение позволява на Самоцветния покровител да носи и използва в боя бердиш. Без това умения не може да се използва бердиш.
image:sila_duha.png Сила на духа Силният удар има шанс да добави манна на съотборниците на Самоцветния покровител. Щетата на ударът добавя манна на персонажа.
image:zerkalnie_klinki.png Огледални остриета Самоцветния покровител нанася магическа щета, част от която се отразява и удря по противника. С някакъв шанс се отразява част от щетата от магически атаки обратно в противника.
image:prityagiv_zaklinaniy.png Притегляне на заклинания Вредно заклинание, направено на един от съотборниците, попада в Самоцветния покровител. Щетата на заклинанията нанасят щета на персонажа, а не на целта на заклинанието.
image:neuyaz_dlya_yadov.png Напук на смъртта Самоцветния покровител е неуязвим срещу отрова. Персонажа не получава щета, нанасяна от отрови.
image:parirovanie_magic.png Париране на магии Самоцветния покровител може да парира заклинания с пряка щета при близък бой. Без това умение не могат да се парират заклинания.
image:opleuha_shitom.png Клепоушко с щит Ударът с щит нанася на противника щета и има шанс да го заглуши. Атакуващо воинско умение. Приложено по време на произнасяне на заклинание от противника - прекъсва заклинанието. Нивото на заплаха, създавана от умението, се удвоява. Способността не работи заедно с Удар с щит.
image:poveche_jivot.png Повече живот По време на действие на умението получаваното лечение се увеличава с 20% за всички членове в групата. Става достъпно при получаване на съответния сет бонус.

Умения клас Адамантов Покровител

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Бердиш Това имение позволява на Адамантовия Покровител да носи и използва в боя бердиш. Без това умения персонажа не може да използва бердиш.
Самум Като пясъчна буря Адамантовия Покровител нанася силен удар по всички намиращи се зоната на досегаемост противници. Ударът е по близките до персонажа цели. Щетата зависи от силата на персонажа и засяга до 5 противника. Радиус на поражение - нисък.
Глуха отбрана Тежко ранения Адамантов Покровител започва още по-преднамерено и ефективно да се защитава. Когато здравето на персонажа падне под 20%, то щетата, получена от персонажа пада с 10%, а максимум базовото здраве нараства с 20%.
Телохранител Ударът, отправен към един от съотборниците, попада в Адамантовия Покровител. Щетата на заклинанията нанасят щета на персонажа, а не на целта на заклинанието.
Париране на стрели Адамантовия Покровител може да парира стрели като при атака в близък бой. Без това умения не могат да се парират стрели при бой от дистанция.
Идеална броня За всяка 500 единица броня персонажа получава допълнително здраве и ловкост. Количество добавена издръжливост зависи от цвета и степента на книгите.
Неразрушима стена Смъртно ранения Адамантов Покровител напълно се концентрива в защита, но неговото придвижване и атака се забавя. Ако здравето на персонажа падне под 15%, то щетата по персонажа намалява с 40%, а подвижността на персонажа пада.


Умения на класа Огнен заклинател

Иконка наименование Описание Принцип на действие
Файл:Внутренний пожар.png Вътрешен пожар Вътрешния пожар нанася щети на всички противници наоколо като половината от тези щети получава самият заклинател. Мощността на заклинанието зависи от интелекта. Радиусът на поразяване е 2 клетки. продължителност - 5 сек.
Файл:Воспламенение.png Възпламеняване Възпламенява целта и нанася периодична щета от възпламеняване в теение на 8 секунди и увеличва щетата от изпепеляване с 15%. Щетата на заклинанието зависи от интелекта. Необходимото време за правене на заклинанието е 1 сек. Презареждането е 4 сек. Нанася ДОТ щета с магията на огъня и увеличава ефективността на магията Изпепеляване.
Файл:Выжигание.png Обгаряне Изгаря % манна на целта. След използването на това заклинание запсът от манна на целта намалява с определен %.
Файл:Испепеление.png Изпепеление Нанася моментална и периодична щета, която се сумира (събира/натрупва) до 3 пъти. Игнорира магията Съпротивление срещу огън. Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 0 сек. Нанася щета от магията на Астрала, натрупва ДОТ с продължителност 2 сек., ДОТ-овете се натрупват до 3 пъти, от което сумарната щета се увеличава.
Файл:Обугливание.png Овъгляване Искрите, които попаднат в целта нанасятщети в течение на 5 сек. Ако целта се движи то вятърът раздъхва пламъците и щетите се увеличават. Зависи от интелекта. Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 02 сек. нанася щети чрез магията на въздуха. Натрупва върху целта ДОТ, увеличаващи своята сила при движение до 10 пъти. Продължителност 5 сек.
Image:fire_dospeh.png Огнени доспехи Огнените доспехи дават на заклинателя и неговите съотборници допълнителен % манна и % защита от магията на огъня. Натрупва върху приятелските персонажи влияние, което увеличава указаните параметри. Уваличаването на защитата в раздела Защита от магии не се показва.
Файл:Огненный дух.png Огнен дух По време на бой персонажът може да се превърне в огнен дух и да увеличи нанасяните от него щете с 90% за 5 сек. Превръщайки се в Огнен дух, персонажът значително увеличава нанасяните от него щети.
Image:ognennyi_shar.png Огнена топка Огнената топка нанася моментална щета върху 6 цели едновременно и периодична щета в течение на 5 сек. Зависи от интелекта. Време за правене на заклинанието - 3 сек. Презареждане - 5 сек. Нанася щети с магията на огъня. Радиус на действие - 3 клетки.
Файл:Подмена.png Подмяна Сменя местата на избрания персонаж и заклинателя Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 60 сек. Далекобойност - 10 клетки. Преместването през непроходими обекти е невъзможно.
Файл:поглъщане.png Поглъщане на манна Изгаря от 3 до 5% манна от противника при атака, ако се използва умението при дистанция от 0 до 2 клетки. Време за изпълнение 0 сек. Кулдаун 0 сек. Пасивно.
Файл:sin_miraj.png Син мираж При всяка атака възстановява N манна. Зависи от интелекта. Продължителност 3 сек. По време на ефекта на бъфа всяка атака на персонажа възстановява манната му.


Умения клас Леден заклинател

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Файл:Колка.png Разтрошаване Нанася щета на целта и определено количество щети на четирима от околните. Възможността за използване зависи ледените амуниции на заклинателя и неговия интелект. Време за изричане на заклинанието - 0 сек Време за презареждане - 1 сек. Нанася значителни щети по целите с магията на водата. Големината на щетите зависи от интелекта и количеството събрани ледени амуниции.
Image:Ice_dospeh.png Ледени доспехи Ледените доспехи дават на заклинателя и неговите съотборници допънителен % манна и % защита от магията на водата. Слагат на заклинателя и на всички приятелски персонажа влияние, което увеличава указаните показатели. Увеличението на защита не се показва в раздела Защита от магии.
Image:Ice_storm.png Леден ураган Леденият ураган нанася щети на шест цели. Неприятели, които са попаднали под въздействието на тази магия, получават по 10% по-малко лекуване в течение на 10 сек. Време за изричане на заклинанието - 3 сек Време за презареждане - 30 сек. нанася щети с магията на водата и понижава количеството на входящото здраве на противника. Големината на щетите зависи от интелекта.
Image:Ice_wall.png Ледени стени Около целта изникват ледени стени, които не дават възможност на попаднали в центъра цели да се предвижват. Успешното използване на заклинанието дава на заклинателя 4 ледени амуниции. Стените са непроходими и през тях не могат да се правят атакуващи заклинания. Радиусът на действие е 2 клетки.
Ледена стрела Ледената стрела моментално нанася щета на целта с магията на водата. Успешното използване на заклинанието дава на заклинателя 1 ледена амуниция. щетата зависи от интелекта. Време за изричане на заклинанието - 0 сек Време за презареждане - 0 сек.
Ледено прилепване Мигновено нанася щета на целта и я забавя. Възможността за използване и щетата на умението зависи от ледените амуниции на заклинателя и неговия интелект. Време за изричане на заклинанието - 0 сек. Време за презареждане - 0 сек. Величината на щетата зависи от интелекта на персонажа и количеството събрани ледени амуниции.
Студената земя Студената земя нанася щета на противници в зоната на поражение от магията на водата и ги забавя за определено време. Щетата зависи от магията на водата. Време за изричане на заклинанието - 2 сек. Време за презареждане - 6 сек. За използване е необходимо да се избере зона, на която ще бъде наложено заклинанието.
Застини Застини нанася на целта щета на магията на водата. Успешното използване дава 2 ледени амуниции на заклинателя. Време за изричане на заклинанието - 2 сек. Време за презареждане - 0 сек. Величината на щетата зависи от интелекта на заклинателя.
Image:Ledjanoj Velikan.PNG Студеният дъх Леденият маг показва същността си, ставайки с 42% по-силен за определено време. Възмобжността за използване и продължителността зависи от ледените амуниции. За използването са необходими ледени амуниции. След използването персонажа се превръща в леден дух, нивото на щетата му значително се увеличава.


Умения клас Влъхва

Иконка Наименование Описание Принцип на действие на умението нива 70- Принцип на действие на умението нива 70+
Файл:Voskreshenie.png Възкресяване Влъхвата може да възкреси един от умрелите си другари на мястото, където е умрял. Възкресява член на групата с 50% здраве и манна. -//-
Файл:Common_regen.png Обща регенерация Възстановява по малко здраве през цялото време, в което е активно заклинанието. Време на действие на всички негативни въздействия върху лекуваните персонажи се намалява. Това е заклинание за лекуване,чието действие е разтеглено във времето. Количеството лекувано здраве зависи от допълните щети от магия. Въздейства на 3 приятелски цели. Радиус на действие - голям. Изцеляващо заклинание, чийто ефект расте във времето. Количеството лечение зависи от духа. Въздейства на три приятелски цели. Времето на действие на негативните ефекти се намалява. Време на каста: 1 сек. Кулдаун: 0 сек.
Файл:Vosstanov_zhizni.png Възстановяване на живота Мигновено възстановява здравето на целта. Моментално се изпълнява заклинанието. Количеството лекувано здраве зависи от допълните щети от магия. Количеството излекувано здраве зависи от духа. 50% хп се възстановява мигновенно след използване на заклинанието, още 50% се възстановява постепенно в продължение на 10 сек. Време на каста: 2 сек. Кулдаун: 0 сек.
Файл:Uluchshennoe_iscelenie.png Подобрено изцеление Лекува голямо количество здраве и има шанс да свали зашеметяване или друго вредно влияние. По-ефективно от обикновеното изцеление. Има шанс да свали негативен ефект от целта. Количеството лекувано здраве зависи от допълните щети от магия. По-ефективно от обикновеното изцеление. Има шанс да свали негативен ефект от целта. Количеството излекувано здраве зависи от духа. Време на каста: 1 сек. Кулдаун: 0 сек.
Файл:Full_vosstanov.png Пълно въстановяване Силите на живота възстановяват голямо количество здраве и манна. Възстановява на целта голямо количество здраве и манна. Количеството зависи от допълните щети от магия. Възстановява не целта значително количество здраве и мана на целта, количеството зависи от духа. Време на каста: 0 сек. Кулдаун: 5 мин.
Файл:blagoslovena_zashtita.png Благословена защита Налага на целта бъф, поглъщаш 5% щета. -//-

Работи само при наличие на съответния сет бонус. След използване на целта ще бъде наложен щит, поглъщаш 5% щета, ефекта се сумира до 4 пъти. Време на действие на ефекта е 5 сек. Време на каста: 0 сек. Кулдаун: 3 сек.

Умения клас Вълшебник

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Image:Oslablenie.png Отслабване Намалява избягването и бронята на целта с 25% за 10 сек. Проклина противника, намалявайки му силата и подвижността.
image:skrytiy_rezerv.png Скрита резерва Добавя здраве и манна на всички членове на групата; Аура, увеличиваща максималното количество здраве и манна на персонаж, спътник и член на групата, намиращ се в радиуса на действие.
image:angel_hranitel.png Ангел-хранител Появява се Ангел-хранител, за да излекува тежко ранен. Ако здравето на целта падне под 20% целта получава еднократно лечение. Размерът на излекуваното здраве зависи от допълнителната щета на магията.
image:splochenie.png Сплотяване Ако един от съотборниците загине, здравето на всички останали членове на групата се увеличава. Със смъртта на член на групата базовото здраве на персонажа, спътника и другите членове на групата се увеличава.
image:otric_smerti.png Отрицание на смъртта Целта еднократно добавя здраве когато получи смъртен удар. Ако здравето на целта падне на 0, то целта вместо да получи щета получава здраве. Размерът на полученото здраве зависи от допълнителната щета на магията.
image:sianie_zhizni.png Сиянието на живота Мигновено изцелява окръжаващите съотборници. Лекуват се персонажа, спътници и членове на групата в определен радиус от персонажа. Размерът на добавеното здраве зависи от допълнителната щета на магията.
image:nechuvstvit.png Нечувствителност Добавя здраве и сваля всички дългосрочни ефекти от оръжия и отрови от всички съотборници. Увеличава базовия максимум на здраве на персонаж, спътник и членове на групата в радиуса на действие на заклинанието и намалява времето на действие на негативните ефекти.
image:last_chance.png Последен шанс Боговете дават на персонажа още един шанс, укрепвайки неговата броня, добавяйки здраве и повишавайки ефективността на заклинанията. Ако здравето на персонажа падне под 30% неговия базов максумум на здраве нараства, бронята се укрепва, а допълнителната щета от магии се увеличава с 50%.
image:възстановяване.jpg Възстановяване Постепенно възстановява здравето на целта с N за 3 сек. Налага на целта ефект, възстановяващ N ед. здраве на секунда в продължение на 3 сек. Зареждане: 0 сек. Кулдаун: 1 сек.
image:възраждане.jpg Възраждане Възкресява приятелски персонаж в бой. Възкресява приятелски персонаж в бой.
image:нам_лечението.jpg Намаляване на лечението Намалява ефекта на лечението на целта с N и забавя персонажа за 10 секунди. Налага на целта ефект, намаляващ нейната сила на лечение с N ед. и ѝ намалява скоростта на придвижване. Зареждане: 0 сек. Кулдаун: 30 сек.
image:жизнецвет.jpg Жизнецвет Възстановява здравето на целта. Ефекта се сумира до два пъти. Налага на целта ефект, възстановяващ N ед. здраве на сек. Продължителност: 10 сек. При повторно исползване на умението ефекта се сумира и усилва до два пъти. Зареждане: 0 сек. Кулдаун: 5 сек.
image:спокойствие.jpg Спокойствие

Създава магическа област на избрано място, която възстановява по N здраве в течение на 10 секунди на 5 персонажа, попаднали в нея.

Създава магическа област на избрано място, която възстановява по N здраве в течение на 10 секунди на 5 персонажа, попаднали в нея. Зареждане: 2 сек. Кулдаун: 90 сек.
image:концентрация.jpg Концентрация Увеличава щетата по 1 цел с N%. Налага на целта ефект, увеличаващ всяка входяща по нея щета с N%. Зареждане: 0 сек. Кулдаун: 60 сек.
image:гняв.jpg Гняв

При използване на умения с 5% шанс вълшебника може да изпадне в транс и следващото произнесено заклинание да изисква с N% по-малко манна.

Налага ефект с продължителност 2 минути, в продължение на които с определен шанс всяко активно умение изисква по-малко мана за произнасянето си.

Вижте също така

Страницы в категории «Умения»

Показано 137 страниц этой категории из 137.

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

П (продолжение)

Р

С

Т

У

Х

Щ

Личные инструменты