Гробницата на Княз Кирик

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Локацията е предназначена за персонажи ниво 12+. Входът се намира в Средни Земи: (-83,233).

  • Вид на пещерата : Месоположение : [ Зелена : Средни земи (-84/232) ]
  • Ниво на елитните мобове: 13
  • Нива на босовете: 15
  • Ограниечение на нивото: [ 12+ ]

В нея има 3 боса:

  • Пес на Дявола, 15 лвл - (-105/-356)
  • Стар Дявол, 15 лвл - (-55/-347)
  • Кучкар на Дявола, 15 лвл - (-106/-334).
Личные инструменты