Средни Земи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Средни Земи - най-голямата мирна локация в света на Фрагория.

Дадената локация е разчетена за персонажи 5-15 ниво. По средата на дадената локация се намира отделната локация село Фрагорийка, много NPC от нея дават задания, които трябва да се изпълнят из просторите на Средни Земи. Също така дадената локация е свързана със западните земи и Фрагорск.

История

Първоначално във Фрагория 1.0 дадената локация бе с доста по-големи размери, но след развитието на Фрагория във Фрагория 2.0 средните земи бяха разделени на 2 различни локации, от тях се отделиха западните земи и станаха самостоятелна локация.

По-рано във Фрагория 1.0 и 2.0 дадената локация също така бе свързана със Западната сеч и Морелес (октрита през март 2008 г.), а от декемрви 2007 г. до август 2009 г. над село Фрагорийка в Средни Земи имаше портал към локацията на Дядо Мраз - Снежното Царство. През периода на зиманата ваканция 2009-2010 преходът към Снежното Царство бе открит отново.

В Средни Земи има няколко малки подземия (в които няма босове): • Библиотеката на скелетите (-205/87); • Извор (-165/-410); • Източни мини (103/83), (103/5); • Каменоломна, Горните пещери (111/-300); • Торфена мина (78/-370); • Три могили, Хан Дулбай (53/55)
и три пещери: • Гробницата на Княз Кирик (зелена); • Разбойническо мазе (зелена); • Пещерата на диваците (зелена), (червена)


Вижте също така

Личные инструменты