Групи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общи сведения

За компания и също така да се справяте по-лесно с трудните мисии, персонажите могат да се обединяват в групи. Максималното количество персонажи в група - 15. Големите групи могат да се събират, за да могат да изследват и търсят съкровища в Подземията.

Покана в група

Може да поканите друг персонаж в група само с два способа:

 • Да го изберете, да натиснете върху портрета и да изберете в списъка «Покани в група». Ако другия персонаж се съгласи групата се образува автоматично.
 • С помощта на комбинацията Ctrl + лявото копче на мишката натискайки върху името на персонажа в чата, след това ще се отвори аналогично на първия способ форма.
 • Ако персонажа се намира в друга група няма да може да го поканите (съобщението ще се появи в системния чат).
 • Аналогичен способ се получава с натискане върху името на персонажа в списъка с персонажи.

Изход от групата

За да напуснат групата е достатъчно да натиснете върху своят аватар и да изберете "Излез от групата".

Списък на групата

Файл:Пати_бг.jpg

При присъединяване в група от дясната страна на екрана се появява списък с имената на персонажите, които могат да ви дадат следната информация:

 • Количеството манна и живот на персонажите (червената и синята линия)
 • Ниво на персонажа
 • Картинка отляво от нивото на персонажа показва класа му.
 • В случай, ако персонажа има спътник, то неговото име ще бъде изобразено под името на владелеца.
 • Корона, разположена над името на персонажа означава, че той се явява лидер на групата.

Разпределение на трофеи

Лидера на групата може да установи вида разпределение на трофеите, като натиснете на символа Ръчичката отляво на аватара Ви.

Управление на групите

Меню пати

Лидера на групата може да натисне върху името на персонаж от групата, след това ще се отвори специално меню на групата. С помощта на това меню можете:

 • Направи лидер друг играч.
 • Изгони играч от групата.

За други членове от групата тези функции няма да бъдат достъпни.

Личные инструменты