Персонаж

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Персонаж: Информация о персонаже

Содержание

Персонаж

Външен вид

При създаването на персонажа може да изберете следните параметри:

Персонажът представлява човешка фигурка в центъра на екрана. Над главата му е написано името му.

Файл:Faq_002_бг.jpg

Видът на фигурата се изменя, в зависимост от това каква екипировка е сложена и какви са зададените параметри в настройки на графиката. При минимални настройки всички персонажи изглеждат еднакво и някои от второстепенните анимации не им се показват.

Живот (здраве/HP)

В горния десен ъгъл на екрана има прозорче с портерта и името на персонажа, в което се виждат най-важните сведения: индикаторите на здравето, манната и опита.


Файл:Faq_003_бг.jpg

Персонажът може да се бие с различни оръжия, да носи умения и да използва различни умения.

С нарастване на нивото на персонажа се увеличават и възможностите му.

Животът или здравето на персонажа е показател за това доколко е здрав. По време на бой противниците му нанасят щети, които намаляват количеството здраве, което има. Ако то стане равно на 0, то персонажът умира. С повишаване на нивото се повишава и базовото здраве на персонажа. При Войните здравето нараства значително по-бързо, околкото при магьосниците. Ако персонажът не се бие, то с времето здравето му се възстановява постепенно.

 • Количеството здраве на персонажа, може да се разбере по червената линия в прозорчето в горния десен ъгъл на екрана. Ако оставите мишката върху нея ще видите точното количество здраве.

Файл:Faq_006_бг.jpg

За да възстановите здравето си по-бързо, персонажът трябва да изпие бутилка с лечебна отвара. Такива бутилки може да се получат с помощта на крафта.

Манна (MP)

Манната - това е магическата енергия на персонажа. Персонажът я използва за различните умения и заклинания. На магьосниците им трябва значително повече манна, отколкото на войните, и затова тяхната манна нараства и се възстановява по-бързо. Еко персонажът не използва манната след известно време тя се възстановява.

 • Количеството манна на персонажа, може да се разбере по синята линия в прозорчето в горния десен ъгъл на екрана. Ако оставите мишката върху нея ще видите точното количество манна.

Файл:Faq_007_бг.jpg

За да възстановите манната си по-бързо, персонажът трябва да изпие бутилка с лечебна отвара. Такива бутилки може да се получат с помощта на крафта.

Опит (XP)

По време на своите пътешествия, персонажът се сражава с чудовища, други играчи и и зпълнява различни задачи, за което получава опит. След като събере определено количество опит, персонажът покачва ниво. колкото е по-голямо нивото, толкова повече опит е необходим за да се премине на следващото ниво.

 • Количеството опит, което остава до следващото ниво, може да се разбере по жълтата линия, която се намира в прозорчето в горния десен ъгъл на екрана. колкото е по-дълга - толкова повече опит е събран и по-малко остава до следващото ниво. Таблицата с необходимия опит за всяко ниво може да видите тук.

Опит може да се събере по четири начина:

 • Убивайки чудовища
 • Изпълнявайки задачи (мисии)
 • Участвайки в игрите, организирани във Фрагория
 • Купувайки го от други играчи или от магазина


Файл:Faq_008_бг.jpg

Сведения за персонажа

Екипировка на персонажа

Персонажът има 17 слота(отделения) за предмети, които може да облече/сложи.


 • 9 слота за предмети от тип броня
 • 1 слот за Оръжие
 • 1 слот за Щит или Второ оръжие. Ако се използва Голямо оръжие се заема този слот и този за оръжието.
 • 1 слот за Риза
 • 2 слота за Пръстени
 • 2 слота за Талисман/Обеца
 • 1 слот за Амулет/Медальон

+

 • 1 слот за Боеприпаси

Персонажът може да екипира и Спътника.

За да проверите екипировката', трябва да натиснете бутона "сведения за персонажа" Файл:Faq 004.jpg в долната част на екрана.

Файл:Персонаж‎_бг1.jpg

Слава

В този раздел може да видите своя войнски ранг и репутацията на персонажа.


Файл:Faq_013_bg.png

Навици

Основна статия Крафт (Създаване)

Подвизи

Основна статия Подвизи

Оценка на вещите

Оценка на вещите (Gear Score или просто ГС) - този показател отразява общата оценка на всички вещи сложени на персонажа, базирайки се на техните показатели и нивото на персонажа.

Характеристики на персонажа

Персонажът има 6 базови характеристики:

Сила

 • Увеличава големината на щетите в ръкопашен бой и щетата от стрелба с лък (сила на атаката).
 • Увеличава големината на щетите, която персонажа може да блокира с щит.

Ловкост

 • Увеличава големината на щетите в ръкопашен бой и щетата от стрелба с лък (сила на атаката).
 • Увеличава шанса за нанасяне на критичен удар.
 • Увеличава стойността на бронята.
 • Увеличава шанса да се избегне удар в близък бой.

Издръжливост

 • Увеличава количеството здраве на персонажа.

Интелект

 • Увеличава количеството манна на персонажа.
 • Увеличава шанса за нанасяне на критичен удар при използване на заклинания.

Подвижност

 • Увеличава скоростта на бягане и скоростта на атака на персонажа.

Дух

 • Увеличава скоростта на регенерация на манната и здравето.
 • Здравето не регенерира в боя.
 • Манната не регенерира за 5 сек след направено заклинание.
 • Увеличава големината на щетите, нанесени от заклинания.

Базовите стойности на тези показатели се изменят в зависимост от нивото и класа на персонажа.

На първо ниво персонажът получава по 18 единици на всееки един параметър. За всяко следващо ниво се добавят по 8 единици и допълнително още по 2 на двете основни характеристики на персонажа.

Освен това на тези показатели влияе и екипировката, която е сложена.

Отвари за замяна

Характеристиките на персонажа може да се подменят, т.е. да се увеличи един показател за сметка на друг. За това в играта съществуват отвари за замяна, които могат да се купят в магазина в съответния раздел. Те се различават по номинала, т.е. по количеството показател, което ще се добави за сметка на друг. Съществуват следните номинали: 1, 10 и 50 единици.

Списък с наличните отвари и техните цени са представени във вид на схема за подмяна на характеристиките.

Допълнителни характеристики

Файл:Faq 011_бг1.jpg

Критичен удар

 • Шансът за нанасяне удвоени щети.

- Зависи от ловкостта за физическите атаки и от интелекта за магическите.

Сила на атаката

 • Параметър, който увеличава нанасяните от персонажа щети в близък и далечен бой.

- Зависи от ловкостта и силата на персонажа.

Дополнителна щета от магия

 • Параметър, който увеличава нанасяните от персонажа щети или лекуване чрез заклинания.

- Зависи от духа на персонажа.

Щета

 • Минималната и максималната щета, без да се взимат в предвид критичните и съкрушителни удар, която може да се нанесе с текущото оръжие.

- Зависи от щетата на оръжието, силата на атака и специалните умения.

Щета в секунда

 • Показва колко единици здраве в секунда ще се взимат средно при атака с текущотото оръжие.

- Зависи от скоростта на оръжието и неговата щета.

Владеене на оръжието

 • Параметър, влияещ на вероятността за попадение на персонажа в противника, а също и на шанса за нанасяне на критичен и съкрушителен удар.

- Зависи от щетата на персонажа и допълнителните влияния от предметите, които са в екипировката.

Скорост на атака

 • Показва колко често персонажът атакува с оръжието.

- Зависи от подвижността на персонажа, скоростта на оръжието и допълнителните влияния от предметите, които са в екипировката.

Извъртане

Файл:Faq 012_бг1.jpg

 • Позволява на персонажа да избегне атака на противника, напълно избягвайки щетите. Ако персонажът успее да избегне атака, то неговата следваща атака ще е по-бърза.

- Зависи от ловкостта на персонажа.

Париране

 • Позволява на персонажа да парира атаките на противника от оръжие за близък бой. Ако персонажът успее да парира атаката, то следваща атака на противника ще е по-бърза.

- Базовият шанс е 5%. Зависи само от допълнителните влияния от предметите.

Блок

 • Позволява на персонажа да блокира част от щетите, които му нанася противника.

- Базовият шанс е 5%. Зависи само от допълнителните влияния от предметите.

- Количеството на блокираните щети зависи от бронята на щита и силата на персонажа.

Ниво на защита

 • Параметър, влияещ на шанса за попадения по персонажа, количеството броня, шанса за избягване и париране на атаки, а също така и на шанса за нанасяне на критичен у съкрушителен удар по персонажа.

- Зависи от нивото на персонажа и допълнителните влияния от предметите, които са в екипировката.

Броня

 • Поглощает часть физического урона по персонажу. Количество поглощаемого урона не может быть более 75% от вреда.

- Зависит от ловкости персонажа и брони на предметах

Сопротивление на магия

 • Поглъща част от магичните щети по персонажа. Базовото съпротивление против магични атаки на проивник от същото ниво е 4%.

Регенерация на манна

 • Скоростта, която персонажа възстановява манна. Възстановяването на манната протича един път на 5 секунди и започва 5 секунди след позследното използване на манната.

- Зависи от духа персонажа

 • Характеристиките на Вашия персонаж може да видите, натискайки копчето "Сведения за персонажа" Файл:Faq 004.jpg в долната част на екрана.

Умения на персонажа

Персонажът получава умения и заклинания в хода на своето развитие. Използването им позволява по-лесното убиване на чудовища и противници. Всяко умение има отделно име, иконка и описание.За удобство в играта, всички умения се добавят автоматично в панела с бързи клавиши в долната част на екрана. Файл:Faq 040.jpg

Различните класове персонажи имат различни умения. Когато персонажът получава нов клас, получава и присъщите на този клас умения на базово ниво.

За да разгледате уменията, трябва да натиснете копчето "Умения" Файл:Faq 005.jpgв долната част на екрана. Там са показани всички умения, заедно с описанията им.

Колкото повече е разликата между персонажа и нивото на наученото заклинание, толкова по-ниска е ефективността на заклинанието. Това правило не касае уменията, за които няма книги от по-високо ниво.

Как да използваме уменията

Уменията и заклинанията се използват с натискане на мишката по иконката, която се намира върху панела за бързи клавиши в долната част на екрана. По-подробно за настройката на бързите клавиши може да научите в раздела бързи клавиши.

Различните умения и заклинания изглеждат по различен начин:

 • Тези умения, чиято цел може да бъде собствения персонаж са винаги ярки.
 • Тези умения, чиято цел може да бъде само противник, докато персонажа не се намира в битка, изглеждат по-светли (замъглени).
 • Тези умения, които са използвани неотдавна и още не са се презаредили - са по-тъмни.
 • Тези умения, които засега са недостъпни са покрити с червена сянка.

Как да обучим персонажа на умения

При получаването на определен клас, персонажът получава всички умения, които са присъщи на този клас, на базово ниво. Персонажът може да изучи достъпните му умения като прочете специална Книга на уменията. Тези книги може да се взимат в града при НПС Библиотекарят Боец и Библиотекарят Ведмак, или от други персонажи чрез пазара/аукциона, или да ги получите като трофеи от победените противници. За различните умения има различни нива на майсторство.

Постижения

Ръст

Личные инструменты