Гръб в гръб

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Играта представлява сражение между 2 отбора. Целта е взимане и притежание на флаг в продължение на дадено време. Наградата в играта се дава в зависимост от събраната ефективност, която се начислява за притежание на флаг и сражение с играчи.


Играта се дели на 3 фази:

Содержание

Подготовка

Продължителност на фазата: 1 минута.
При входа в играта от системата "Игри" персонажът на случаен принцип попада в един от двата отбора, появявайки се в една от частите на локацията. На персонажът се налага Милостта на боговете с продължителност до завършване на фазата.
След вход от играта може да се излезе, използвайки се специалните точки за преход.
Всички персонажи, влезнали в един отбор, формират група.
В случай на напускане на групата персонажът напуска отбора.
Размерът на групата зависи от сложността на играта:

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) - 6 играча от всяка страна (минимум 3).
 2. Сложна игра (златна) - 10 играча от всяка страна (минимум 5).
 3. За групите нива 1-9 са необходими 2 играча за старт независимо от сложността.


Пронадлежността към отбора се определя по цвета на съответния бъф - съответно Син отбор, Червен отбор. Изходите от базата са оградени от ледени прегради.
За 15сек до края на фазата в центъра на екрана започва да се появява информация за оставащото време.

Бой


Продължителността на фазата зависи от сложността на играта

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) – 10 мин.
 2. Сложна игра (златна) – 20 мин.


Сигналът за началото на фазата представлява петсекунден таймер и съобщението Бой в центъра на екрана.
След това ледените прегради падат и се отварят преходите, съединяващи базите.
По картата се появяват бъфове, аналогични с бъфовете от другите игри.

Смърт и възкресение

Играчът се възкресява след 1сек. след смъртта си само в специални точки на възкресение с пълен запас ХП и МП, както и му се налага МИлостта на боговете с продължителност 2 сек.

Начисление на точки

Точки за ефективност се начисляват за:

 1. Убийство на играч от вражески отбор.
 2. Притежание на вимпела.


Преди изтичане на времето играта завършва, ако отбора победител събере определено количество точки. Количеството точки за победа зависи от сложността на играта:

 1. Лесно (зелена игра) – 250 точки
 2. Средно (синя игра) – 300 точки
 3. Сложно (златна игра) – 350 точки


Точки се начисляват за:

 1. Убийство на играч – 1 точка.
 2. За завладяване на вимпела – по 1 точка за секунда.

Завладяване на вимпела

 • Вимпелът се разполага в центъра на картата на специален постамент.
 • Вимпелът може да се вземе от играч от който и да е отбор.
 • Време за взимане на вимпела – 5 сек. Вимпелът може да се избие с всякаква щета или заклинание.
 • След взимане на вимпела започват да се начисляват точки на ефективност.
 • Вимпелът налага на персонажа носител инфлуенс, нанасящ му щета веднъж в секунда, като на всеки 5 сек. щетата нараства.

В случай, че персонажът носител на вимпела умре, излезе от играта или доброволно хвърли вимпела (кликвайки върху въздействието), вимпела пада на земята.

 • В този случай времето за взимане на вимпела е 2 сек.
 • Ако до изтичане на 20сек. вимпелът не се вземе от никой, той се връща на постамента.


Завършване на играта

Играта завършва след изтичане на времето на втора фаза и след набиране на максимално количество точки.
На участниците в играта се начисляват определено количество жетони в зависимост от заетото място в рейтинга. Типът жетони зависи от сложността на играта.
На персонажите се налага Милостта на боговете с продължителност 30 сек. След изтичане на 30сек. персонажите се пренасят до мясото, от където са влезнали в играта.

Постижения в играта

Игра "Гръб в Гръб"
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Патаклама - 1
Описание: Награда:
Спечелете играта «Гръб в Гръб»
image:Десять_очков_достижений.png


Патаклама - 2
Описание: Награда:
Спечелете играта «Гръб в Гръб» 50 пъти, в труден режим
image:Двадцать_очков_достижений.png


Майсторът на мелетата
Описание: Награда:
Победете 100 противника в играта «Гръб в Гръб», в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Под горящия вимпел
Описание: Награда:
Завладейте «Вимпелът на Великото сражение» image:Десять_очков_достижений.png


Саможертва
Описание: Награда:
Задръжте «Вимпелът на Великото сражение» повече от 150 минути, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Батален елит
Описание: Награда:
Влезте в челната тройка, по набрана ефективност, като част от победилия отбор повече от 10 пъти, в труден режим
image:Десять_очков_достижений.png


Крадецът на булки
Описание: Награда:
Лично отнемете «Вимпелът на Великото сражение» от противников играч, повече от 50 пъти, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Отричане
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра задръжте «Вимпелът на Великото сражение» повече от 3 минути, в труден режим
image:Десять_очков_достижений.png


Жега в мелето
Описание: Награда:
Победете повече от 7 противника, докато държите «Вимпелът на Великото сражение», в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Избирателно
Описание: Награда:
В течение на една игра, победете повече от 7 противника, които носят «Вимпелът на Великото сражение», в труден режим image:Десять_очков_достижений.png
Личные инструменты