Ефективност в игрите

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общи положения

Ефективност - основна система за разпределение на награди в играта.

Системата за ефективност отчита основните действия, които извършва всеки играч по време на игра:

1. Стандартна ефективност

 • Нанасяне щета на противник.
 • Успешно лечение.
 • Успешно налагане на положително/отрицателно заклинание.
 • Използване на различни боеприпаси.

2. Допълнителна ефективност

 • Убийство на противник.
 • Изпълнение на специални действия, зависещи от типа на играта (пренос на флаг, задържане на флаг и т.н.)

Комбинацията от тези условия може да бъде различна в различните игри.

Забележки:

 • Успешност означава действие, изменящо състоянието на целта. Т.е. лечението се счита за успешно ако в целта има различно от максималното ХП, а след лечението се приближава до това количество.
 • Върху ефективността влияе показателя оценка на вещите.

Влияение върху наградата

Всяко отчитано от системата за ефективност действие на играча се начислява в системата от точки, който в края на играта се сумира, и на чието основание играча заема определна позиция в дадения рейтинг.

Върху обема награди Жетони влияе:

 • Мястото на персонажа в рейтинга по ефективност.
 • Победа или загуба на отбора - победилият отбор получава повече жетони, отколкото загубилия.

Рейтинг

Файл:Форма_рейтинг.jpg

След завършване на играта на играча се присвоява определен рейтинг, състоящ се от две части:

 1. Време за преминаване на играта. Общото време за преминаване на всяка игра се дели на 5 неравни отрязъци. На всеки отрязък се присвоява обозначение във вида на букри от латинската азбука: A, B, C, D, E - от най-доброто време към по-лошоо.
 2. Заето място в общата ефективност. Също се състои от букви от латинската азбука: A, B, C, D, E.

Рейтингът може да има вида BA, където B - показател на времето, а A - показател на ефективноста.

Таблица с времената за преминаване на игри
Игра/време A B C D E
Медна планина/Планината на студа  
71+, трудно 4 6 8 10 12
71+, лесно и средно 2,7 4 5,3 6,7 8
10-70, трудно 4,7 7 9,3 11,7 14
10-70, лесно и средно 3 4,5 6 7,5 9
1-9, трудно 5 7,5 10 12,5 15
1-9, лесно и средно 3 4,5 6 7,5 9
Жилището на Кикимора  
71+, трудно 3 5 7 8 10
71+, лесно и средно 2 3 4 5 6,3
10-70, трудно 4 6 7 9 11
10-70, лесно и средно 3 4 5 6 7,3
1-9, трудно 5 7 9 12 14
1-9, лесно и средно 3 5 6 8 9
ПвП-игри  
71+, трудно 5 7,5 10 12,5 15
71+, лесно и средно 2,7 4 5,3 5,7 8
10-70, трудно 5 7,5 10 12,5 15
10-70, лесно и средно 2,7 4 5,3 6,7 8
Босс-ивенти  
71+ 7,7 11,5 15,3 19,2 23,0
41+ 8,3 12,5 16,7 20,8 25
 • Забележка: Времето е указано в минути и секунди от началото на основната фаза на играта.

Подаръчни сандъци

В края на играта вие получавате възмосжност за избор на един от трите сандъка:

 1. Меден сандък. Може да се избере безплатно. При неговото избиране вие получавате базово количество жетони в зависимост от рейтинга на времето.
 2. Сребърен сандък. Цена 1 500 изумруда. При неговото избиране вие получавате по голямо количество жетони в зависимост от рейтинга на времето и случайна награда.
 3. Златен сандък. Цена 4 000 изумруда. При неговото избиране вие получавате максимално количество жетони в зависимост от рейтинга на времето и максимална награда.
Таблица с бонусите за подарочъни сандъци в зависимост от рейтинга на времето
  A B C D E
Меден 1,2 1,1 1 0,8 0,5
Сребърен 1,5 1,4 1,3 1,2 1
Златен 2 1,9 1,7 1,6 1,5
 • Как се смята: В случай, че сте преминали играта за време А и сте закупили Златен сандък, то видяното от вас в таблицата количество жетони ще бъде умноцено по 2. Например, събирайки 30 жетона в дадения случай вие ще получите 60.
Личные инструменты