Дълбоки рани

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Ниво
на заклинанието
Клас Необходимо
ниво
Манна Почивка,
сек
Време за създаване,
сек
Обхват,
клетки
Кой
я издава
Описание
1 Разузнавач 1 1 067 1 084 1 118 10 0 8 По поздразбиване ??
2 Разузнавач 18 1 152 1 186 1 220 10 0 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

??
3 Разузнавач 24 1 254 1 305 1 356 10 0 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

??
4 Разузнавач 38 1 390 1 424 1 449 10 0 8

Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск)

??
Личные инструменты