Жетони

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Жетони - една от основните валути в играта, която се явява алтернатива на изумрудите.

Получаване

Може да получите като играете в Игри, а също така могат да бъдат закупени в Магазина.

Получаването на жетони в игрите е само по правилата на всяка конкретна игра чрез основната система за ефективност.

Видове жетони

Жетоны разделяются по следующим типам:

  1. Файл:Зелёный_жетон.jpg - Знак на варяга. Дава се за участие в лесните игри.
  2. Файл:Синий_жетон.jpg - Знак на дружинника. Дава се за участие в средните игри.
  3. Файл:Золотой_жетон.jpg - Знак на героя. Дава се за участие в трудните игри.
  4. Файл:Фиолетовый_жетон.jpg - Знак на воеводата. Дава се за участие в играта Превземането на замъка, също така други игри чрез системата за записване. Освен това, дадените жетони могат да се получат при Здравко Ментата за замяна на виолетови вещи.
  5. Файл:Знак_княза.png‎ - Знак на князя. Дава се за участие в играта Княжески междуособици.
  6. Файл:zn_boliarin.png‎ - Знак на болярина. Необходим за получаване на Огледални предмети.

Използване на жетоните

Получените жетони се изобразяват в Моята Кесия, чрез която избирате вида жетон и натискате Използвай. След това ви се отваря прозорец, в който може да вземете Вещи, както за персонажа, така и за спътниците.

Личные инструменты