Медна планина

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Пещери
Пропаст
Бездна

Целта на играта е преминаване на локация с убийството на последния босс, след което на играча се начислява награда в зависимост от избраната сложност на играта, груповата и индивидуалната ефективност.

Содержание

Игрови процес

 1. На леко и средно ниво за участие се искат 5 човека. Продължителността на играта е 10 минути.
 2. На сложно ниво за участие се искат 10 човека. Играта продължава 20 минути.
 3. За нива 1-9 се искат 2 човека, като не зависи от сложността.

Играта има само една фаза и се състои от три последователни локации. На всяка локация ви очакват няколко групи мобове с възходящо ниво на сложност - от най-прости до най-сложни. Преходът между отделните зони на всяка локация са закрити с врати, които трябва да се разрушат. За да се открие достъпа до следващата локация е необходимо да се убие босс, всеки от които се отличава със свое собствено поведение.

На втората локация ви очакват препятствия и капани - проба на реакциите.

Убийството на последният бос води до завършване на играта.

Формиране на група

Групата се формира по стандартните правила. Започвайки от ниво 20+ за вход в играта са необходими танк и лечител.

За вход в играта е необходимо да има в групата 1 лечител и 1 танк.

Смърт и възкресение

 • След смърт персонажът се възкреся в указана точка на локацията;
 • Възкресението става автоматично след 7 секунди;
 • В точката на възкресяване играчът се появява във вида на дух. Точката е заобиколена от непроходими стени, които след възкресението падат;
 • Персонажът се възкресява с пълна ХП и МП. Налага му се "Милостта на боговете" с продължителност 10 сек.

Мобове

В играта има обикновени мобове, елитни мобове и босове.

 • Обикновени мобове се срещат в първата локация - Пещери;
 • Елитни във втората и третата локации - Пропаст и Бездна.

Групите мобове се различават по тяхното количество.

От мобовете не падат награди и не дават опит.

Босове

Босовете са разположени в края на всяка локация. След убийството на боса се открива достъп до следващия.

Обреченото оръжие

Файл:Обреченото оръжие.png

Даденият бос се намира в края на Пещери.

Прилага заклинанието Съкрушителен удар:

 • По време на прилагането в канала Наоколо се изписва съобщението: "Обреченото оръжие се готви да нанесе съкрушителен удар."
 • Каст 3 сек.
 • По време на прилагане на умението боса с голяма скорост се приближава до избраната цел и нанася осезаема щета по терена с магията на смъртта.

Духът на забвението

Файл:Духът на забвението.png

Даденият бос се намира в края на Пропастта.

Прилага заклинанието Обгръщане:

 • По време на прилагането в канала Наоколо се изписва съобщението: "Духът на забвението ви обгръща. Бягайте!";
 • С началото на каста мигновено върху избраната цел се налага дебъф, увеличаващ щетата на магията на смъртта върху целта. Време на действие на дебъфа 40 сек.;
  • наложеният дебъф има 5 групи, всяка от които дава указаното увеличение на щетата в %;
 • При движение на персонажа групата дебъф се свалят автоматично. Няма друг метод за премахване на дебъфа.

Кастът на дебъфа е 3 сек, след изтичането на които боса нанася щета от магията на смъртта върху целта.

Омагьосаният страж

Файл:Омагьосаният страж.png

Даденият бос е разположен в Бездната и се явява предпоследен. Забележка: в просто и средно ниво на сложност на това място се намира Каменното цвете, чието убийство води до завършване на играта.

Прилага заклинанието Буйство:

 • По време на прилагането в канала Наоколо се изписва съобщението: "Омагьосаният страж изпада в буйство. Бягайте!";
 • Време на каста 3 сек.;
 • Продължителност на способността 7 сек.;
 • Щетата на боса се увеличава многократно, но скоростта му на придвижване се намалява.

Каменното цвете

Файл:Каменното цвете.png

Разположен е в края на последната локация Бездна. Забележка: При игра на леко и средно ниво Каменното цвете е разположено в предишната локация. Убийството му се явява крайната цел на играта.

Притежава 3 умения:

1. Камшици

 • По време на прилагането в канала Наоколо се изписва съобщението: "Каменното цвете изпада в ярост. Бягайте!"
 • Време на каста 3 сек.;
 • Време на действие на способността 6 сек.
 • Босът нанася щета по две цели около себе си, нанасяйки щета от магията на смъртта за всяка секунда на действие на способността.

2. Малахитов прах

 • По време на прилагане в канала Наоколо се изписва съобщението: "От Каменното цвете се сипе малахитов прах. Бягайте!"
 • Време на каста 3 сек.;

Босът избира зона, която след края на каста ще бъде изложена на действието на заклинанието. 2 персонажа, попаднали в дадената зона получава щета от магията на смъртта.

3. Каменни шипове

 • По време на прилагане в канала Наоколо се изписва съобщението: "От земята израстват остри каменни шипове. Не се движете!"
 • Време на каста 3 сек.
 • Време на действие - 30 сек.
 • След края на каста на заклинанието боса избира персонаж и налага ефект на областта около него. Ако персонажът стои на едно място не се случва нищо, но ако се движи то му се нанася щета от магията на смъртта.

Постижения в играта

Игра "Медната планина"
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Преминаване
Описание: Награда:
Преминете Медната планина image:Десять_очков_достижений.png


Бързак
Описание: Награда:
Преминете Медната планина за 10 минути, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Изплъзлисвост
Описание: Награда:
По време на битката с Каменното цвете, в труден режим, избегнете каквато и да е било щета от него image:Десять_очков_достижений.png


На един дъх
Описание: Награда:
Преминете Медната планина без да умирате, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Шмекер
Описание: Награда:
Преминавайки Медната планина, избегнете щета от камъните и шиповете image:Десять_очков_достижений.png
* При преминаване през коридора в локация "Пропаст" трябва да избегнете щета от валуни и шипове;


Умения да избягва удари
Описание: Награда:
Преминавайки Медната планина, избегнете щети от "Обреченото оръжие", в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Развиване
Описание: Награда:
Преминавайки Медната планина, избегнете щети от обгръщането на "Духът на забвението", в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Пръст в нос
Описание: Награда:
Преминавайки Медната планина, избегнете щети от убийството на "Омагьосаният страж", в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Награда

Наградата във вид на опит и жетони се начислява по стандартните правила за ефективност.

От босовете започвайки от Омагьосаният страж падат сандъци, разпределяни съгласно правилата за разпределение на трофеи.

От сандъците могат да се получат следните награди:

 1. Знак на воеводата
 2. Качествена храна за спътник
 3. Отвара за опит на бебето-спътник
 4. Салюти (фойерверки)
 5. Вълшебно яйце
 6. Яйце на Могъщ Дракон

Съгласно новата система за ефективност в края на всяка игра персонажът може да избира сандъци с подаръци: бронзов, сребърен и златен.

 1. Бронзов сандък: Когато изберете този сандък вие ще получите спечеления брой знаци в зависимост от завършването на играта;
 2. Сребърен сандък: избирайки го, вие ще получите допълнителна награда, малко по-голям брой знаци, а с известен шанс, можете да спечелите и ценен предмет като награда;
 3. Златен сандък: голямо количество ценни предмети като награда.
 • Награди в сребърния и златен сандък: подобряващи камъни 1-во поколение, Супер-Свредла, люспи за черен дракон и яйца, еликсири за здраве и манна, камъни за коване, лилави ресурси, черни коне и други полезни предмети.
Личные инструменты