Орехи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Играта е сражение между два отбора. Целта е занасяне в собствената база на исканото за победата количество обекти (орехи) или събиране на по-голямо количество за определеното време. Наградата в играта зависи от събраната ефективност, която се изчислява на база донесените орехи и битки с играчи.


Играта се дели на 3 фази.

Содержание

Подготовка


Продължителност на фазата: 1 минута.
При входа в играта от системата "Игри" персонажът на случаен принцип попада в един от двата отбора, появявайки се около съответната база. На персонажът се налага Милостта на боговете с продължителност до завършване на фазата.
След вход от играта може да се излезе, използвайки се специалните точки за преход.
Всички персонажи, влезнали в един отбор, формират група.
В случай на напускане на групата персонажът напуска отбора.
Размерът на групата зависи от сложността на играта:

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) - 6 играча от всяка страна (минимум 3).
 2. Сложна игра (златна) - 10 играча от всяка страна (минимум 5).
 3. За групите нива 1-9 са необходими 2 играча за старт независимо от сложността.


Пронадлежността към отбора се определя по цвета на съответния бъф - съответно Син отбор и Червен отбор.
Изходите от базата са оградени от ледени прегради.
За 15сек до края на фазата в центъра на екрана започва да се появява информация за оставащото време.

Бой


Продължителността на фазата зависи от сложността на играта

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) – 10 мин.
 2. Сложна игра (златна) – 20 мин.


Сигналът за началото на фазата представлява петсекунден таймер и съобщението Бой в центъра на екрана.
След това ледените прегради падат и се отварят преходите, съединяващи базите.
По картата се появяват бъфове, аналогични с бъфовете от другите игри.

Смърт и възкресение


Играчът се възкресява след 1сек. след смъртта си само в специални точки на възкресение с пълен запас ХП и МП, както и му се налага Милостта на боговете с продължителност 2 сек.

Начисление на точки


Точки за ефективност се начисляват за:

 1. Убийство на играч от вражески отбор.
 2. Донасяне на орехи в своята база. Количеството точки зависи от цвета на ореха (зелен - най-малко точки, червен - най-много).


Взимане на орех


 • Орехите се появяват в центъра на картата.
 • Не може да се носи повече от един орех.
 • Време за взимане на орех – 5 сек. Процеса на взимане може да се прекъсне от всякаква входяща щета или заклинание.
 • Взетият орех забавя персонажа. Силата на забавяне зависи от типа орех:
 1. Зелен – 25%
 2. Жълт – 30%
 3. Червен – 35%
 • Отчитането на преха става чрез донасянето му до собствената база. След това се начисляват точки.
 • В случай че персонаж-носител на ореха умре, излезе от играта или доброволно го пусне (премахвайки въздействието му), ореха пада на земята.


Орехът може да бъде взет отново. В случай че в продължение на 30 сек. той не е взет, то се връща в изходната точка.

Завършване на играта


На участниците в играта се начисляват определено количество жетони в зависимост от заетото място в рейтинга, определено от точките ефективност. Типът жетони зависи от сложността на играта.
На персонажите се налага Милостта на боговете с продължителност 30 сек. След изтичане на 30сек. персонажите се пренасят до мясото, от където са влезнали в играта.

Постижения в играта


Игра «Орехи»
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Орехово господство - 1
Описание: Награда:
Спечелете играта «Орехи»
image:Десять_очков_достижений.png


Орехово господство - 2
Описание: Награда:
Спечелете играта «Орехи» 50 пъти, в труден режим
image:Двадцать_очков_достижений.png


Ореховия душегубец
Описание: Награда:
Победете 100 противника в играта «Орехи», в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Орехоноцес
Описание: Награда:
Донесете в базата от всички видове орехи по един image:Десять_очков_достижений.png


Сновалка
Описание: Награда:
Донесете в базата 500 ореха, независимо от вида им, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Първенецът на орехите
Описание: Награда:
Влезте в челната тройка, по набрана ефективност, като част от победилия отбор повече от 10 пъти, в труден режим
image:Десять_очков_достижений.png


Експоприатор
Описание: Награда:
Лично отнемете орех от противников играч повече от 50 пъти image:Десять_очков_достижений.png


Луд по зеленото
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, донесете в базата 10 зелени ореха, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Луд по жълтото
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, донесете в базата 10 жълти ореха, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Луд по червеното
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, донесете в базата 10 червени ореха, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png
Личные инструменты