Предмети Воинска слава

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Предмети Воинска слава

Содержание

Обща информация

Предмети Воинска слава - особен вид предмети за персонажи, за създаването на които е необходимо използване на алиансови ресурси. Основната разлика на предмети Воинска слава от Огледалните предмети е наличието на сет бонус, чието действие се разпространява върху цялата група на персонажа.

Създаване на предмети Воинска слава

Всяка вещ Воинска слава може да се създаде по два начина.

Създаване в Кремъл

Предметите Воинска слава се създават в Кремъл на всеки Алианс подходящо ниво:

  • 1во ниво. Няма достъпни предмети;
  • 2-ро ниво. Достъпни са ботуши;

Файл:obuwki.jpg

  • 4-то ниво. Достъпни са панталони;

Файл:pantaloni.jpg

  • 6-то ниво. Достъпни са ръкавици;

Файл:rukawici.jpg

  • 8-мо ниво. Достъпни са роби;

Файл:roba.jpg

  • 9-то ниво. Достъпни са нараменници;

Файл:naramennici.jpg

  • 10-то ниво. Достъпни са шлемове.

Файл:shlem.jpg

За създаването на предметите се изискват 50 единици алиансови ресурси 4 вида, конкретните висове ресурси зависят от избрания предмет. Всички предмети са класифицирани и разбити по групи класове второ ниво: Боец, Войн, Ловец, Лечител и Чародей. Всяка група съдържа предмети за два съответстващи класа трето ниво. Изключение правят Лечителите. В групата са представени предмети Лечител-воин и Лечител-доктор. Единствено главата на алианса може да създава дрехи. След създаването им те попадат в банката на алианса. Всички действия с тях се записват в дневника.

Дрехи за Влъхва-Воин и Влъхва-Лечител

Файл:wluhwa-woin.jpg Файл:wluhwa-lechitel.jpg

Прековаване на Огледални предмети

За прековаването е необходим Камък Воинска слава, който се продава от Яр в таба "Създаване"(Фрагорск: -19/-30).

Стойност на Камък Воинска слава:

Файл:obmenna gramota.jpg* 13 000 изумруда;
* 1 000 Знака на воеводата;
* 1 Обмена грамота.

Обменната грамота се създава от Главата на алианса в Кремъл, в таба "Предмети". Тя струва 12 единици от всеки алиансов ресурс.

На прековаване подлежат само тези предмети, за които съществува съответния предмет Воинска слава. Освен това възможността за прековане и количеството Камъни Воинска слава зависят от нивото на подобрение на предмета.

  • +10 - 3 Камъка Воинска слава;
  • +11 - 4 Камъка Воинска слава;
  • +12 - 5 Камъка Воинска слава;

Предмет Воинска слава може да бъде отвързан от персонажа с помощтта на Камък на великия дар колкото пъти иска, но при всеки слващ път се изисква с 1 камък повече.

Сет бонус 5

Първите четири сет бонуса са аналогични на Огледалните предмети, както и порядъка за активацията им. Освен това при активация първите четири сет бонуса на Огледалните предмети и на предметите Воинска слава са взаимозаменяеми, т.е. при наличие например на един предмет Воинска слава и три Огледални предмета на необходимото подобрение сет бонусите ще работят.

Петият сет бонус на предмети Воинска слава се включва само при наличие на четири предмета Воинска слава +12 от един клас.

Забележка Влъхвите трябва да имат 4 предмета Воинска слава за Влъхва-Воин или 4 предмета Воинсла слава за Влъхва-Лечител, за да имат 5ти сет бонус.

Сет бонуси в зависимост от класа

Сет бонус в зависимост от класа
Клас/специализация Название на сет бонуса
Адамантов Покровител Изменение на защитата с +40
Самоцветен покровител Изменение на шанса за критичен удар с +5%
Стрелец Увеличение на шанса за избягване на удари с +6%
Разузнавач Намаляване количеството броня на противника с -4 000 за 10 сек.
Леден заклинател Изменение на шанса за критичен удар с +5%
Огнен заклинател Увеличение на щетата и изцелението с +100
Влъхва-Воин Изменение на шанса за критичен удар с +5%
Влъхва-Лечител Увеличение ефекта на лечителските заклинания с +5%
Берсерк Изменение на нивото на владеене на оръжието с +40
Рицар Увеличение вероятността за попадение по противника с +5%Личные инструменты