Леден заклинател

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общо описание

Image:Ledjanoj_Charopljot.png Класът Леден заклинател специализира в нанасянето на щети с магиите на водата и земята. В група той изпълнява ролята на вълшебник, който нанася щети и контролира противника. Персонажът-Чародей може да избере клас Леден заклинател достигайки 31-во ниво.

Описание на уменията

Иконка Наименование Описание Принцип на действие
Файл:Колка.png Разтрошаване Нанася щета на целта и определено количество щети на четирима от околните. Възможността за използване зависи ледените амуниции на заклинателя и неговия интелект. Време за изричане на заклинанието - 0 сек Време за презареждане - 1 сек. Нанася значителни щети по целите с магията на водата. Големината на щетите зависи от интелекта и количеството събрани ледени амуниции.
Image:Ice_dospeh.png Ледени доспехи Ледените доспехи дават на заклинателя и неговите съотборници допънителен % манна и % защита от магията на водата. Слагат на заклинателя и на всички приятелски персонажа влияние, което увеличава указаните показатели. Увеличението на защита не се показва в раздела Защита от магии.
Image:Ice_storm.png Леден ураган Леденият ураган нанася щети на шест цели. Неприятели, които са попаднали под въздействието на тази магия, получават по 10% по-малко лекуване в течение на 10 сек. Време за изричане на заклинанието - 3 сек Време за презареждане - 30 сек. нанася щети с магията на водата и понижава количеството на входящото здраве на противника. Големината на щетите зависи от интелекта.
Image:Ice_wall.png Ледени стени Около целта изникват ледени стени, които не дават възможност на попаднали в центъра цели да се предвижват. Успешното използване на заклинанието дава на заклинателя 4 ледени амуниции. Стените са непроходими и през тях не могат да се правят атакуващи заклинания. Радиусът на действие е 2 клетки.
Ледена стрела Ледената стрела моментално нанася щета на целта с магията на водата. Успешното използване на заклинанието дава на заклинателя 1 ледена амуниция. щетата зависи от интелекта. Време за изричане на заклинанието - 0 сек Време за презареждане - 0 сек.
Ледено прилепване Мигновено нанася щета на целта и я забавя. Възможността за използване и щетата на умението зависи от ледените амуниции на заклинателя и неговия интелект. Време за изричане на заклинанието - 0 сек. Време за презареждане - 0 сек. Величината на щетата зависи от интелекта на персонажа и количеството събрани ледени амуниции.
Студената земя Студената земя нанася щета на противници в зоната на поражение от магията на водата и ги забавя за определено време. Щетата зависи от магията на водата. Време за изричане на заклинанието - 2 сек. Време за презареждане - 6 сек. За използване е необходимо да се избере зона, на която ще бъде наложено заклинанието.
Застини Застини нанася на целта щета на магията на водата. Успешното използване дава 2 ледени амуниции на заклинателя. Време за изричане на заклинанието - 2 сек. Време за презареждане - 0 сек. Величината на щетата зависи от интелекта на заклинателя.
Image:Ledjanoj Velikan.PNG Студеният дъх Леденият маг показва същността си, ставайки с 42% по-силен за определено време. Възмобжността за използване и продължителността зависи от ледените амуниции. За използването са необходими ледени амуниции. След използването персонажа се превръща в леден дух, нивото на щетата му значително се увеличава.Разпределение на уменията по нива

Умения на персонажа по нива
Умение Ниво на персонажа
33 34 36 37 39 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 62 63 64 70 71 72 73 77 78 79 80 85 86 87 88 89 90
Файл:Колка.png       x         x       x                           x         x     x      
     
Image:Ice_dospeh.png               x     x     x                     x           x   x          
     
Image:Ice_storm.png                   x   x       x                     x   x               x  
     
Image:Ice_wall.png                             x   x       x             x x           x      
     
x       x                         x             x         x       x        
     
  x       x                         x                 x     x             x
     
                                          x x x     x     x               x
     
    x       x                         x         x           x         x    
     
Image:Ledjanoj Velikan.PNG                                                 х x       x       x        
 
 
 

Сет-бонуси на Огледалните предмети

Предмет Серия бонуси 1 Серия бонуси 2 Серия бонуси 3 Серия бонуси 4
  Продължителността на влиянието Забавяне на Умението Студената Земя е увеличена до 9 сек
(2 предмета, +9)
Ледените стени вече не могат да спрат заклинателя
(3 предмета, +10)
Радиусът на умението Разтрошаване се увеличава с 2 клетки
(4 предмета, +10)
Когато падне Вълшебния щит, всички цели се обездвижват за 3 сек.
(4 предмета, +11)
Файл:shlem_leden.jpg Издръжливост:
Интелект:
Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Магическа неуязвимост за 3сек. при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)

Увеличава щетата от магията на водата с +258
(ъпгрейд +11)

Интелект: Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Магическа неуязвимост за 3сек. при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:naram_leden.jpg Издръжливост:
Интелект:
Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Увеличава щетата от магията на водата на +252
(ъпгрейд +11)
Интелект: Увеличава се нивото на всички параметри с 1932 за 5 сек. при атака с оръжие с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Файл:plasht_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Увеличава скоростта на придвижване на 5%
(ъпгрейд +11)
Увеличение на шанса за критичен удар с 3%
(ъпгрейд +11)
Файл:roba_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Възстановява 616 здраве за 10 сек. при получена атака
(ъпгрейд +11)
Издръжливост:
Интелект:
Увеличава щетата от магията на водата с +264
(ъпгрейд +11)
Файл:podlak_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Забавя скоростта на придвижване на противника с 48% на 2 сек. при атака оръжие с някаква вероятност (ъпгрейд +11) Увеличение на шанса за критичен удар с 3%
(ъпгрейд +11)
Файл:rukav_leden.jpg Издръжливост:
Интелект:
Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Сваля всички негативни въздействия при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Увеличение на щетите и изцеляването на +85
(ъпгрейд +11)
Интелект: Увеличение на шанса за критичен удар с 3%
(ъпгрейд +11)
Сваля всички негативни въздействия при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:poias_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Сваля всички негативни въздействия при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:pant_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Зашеметява противника за 2 сек. при атака с оръжие с някаква вероятност (ъпгрейд +11) Увеличение на шанса за критичен удар с 3%
(ъпгрейд +11)
Издръжливост:
Интелект:
Обезоръжаване на противника за 3 сек. при атака с оръжие с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:obuvki_leden.jpg Интелект: Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +10)
Увеличава скоростта на придвижване на 5%
(ъпгрейд +11)
Увеличение на шанса за критичен удар с 3%
(ъпгрейд +11)
Издръжливост:
Интелект:
Увеличение на щетите и изцеляването на +82
(ъпгрейд +11)

Сет-бонуси на Предмети Воинска слава

Предмет Серия бонуси 1 Серия бонуси 2 Серия бонуси 3 Серия бонуси 4
  Продължителността на влиянието Забавяне на Умението Студената Земя е увеличена до 9 сек
(2 предмета, +9)
Ледените стени вече не могат да спрат заклинателя
(3 предмета, +10)
Радиусът на умението Разтрошаване се увеличава с 2 клетки
(4 предмета, +10)
Когато падне Вълшебния щит, всички цели се обездвижват за 3 сек.
(4 предмета, +11)
Файл:naramennici.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава щетата от магията на водата с +296
(ъпгрейд +10)
Увеличава интелекта с +222 при атака с оръжие с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Увеличава се нивото на всички параметри с 1702 за 5 сек. при атака с оръжие с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:obuwki.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава щетата от магията на водата с +288
(ъпгрейд +10)
Увеличава с 216 щетата, нанесена чрез заклинание
(ъпгрейд +11)

Увеличение на шанса за критичен удар с 3,6%
(ъпгрейд +11)

Файл:pantaloni.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава запаса от здраве на +1979
(ъпгрейд +10)
Сваля всички негативни въздействия при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Увеличение на шанса за критичен удар с 3,9%
(ъпгрейд +11)
Файл:roba.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава щетата от магията на водата с +312
(ъпгрейд +10)
Увеличава с 234 щетата, нанесена чрез заклинание
(ъпгрейд +11)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Файл:rukawici.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава щетата от магията на водата с +300
(ъпгрейд +10)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Неуязвимост към физически въздействия за 3 сек. при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Файл:shlem.jpg Намалява щетата, получена от други персонажи с 1%
(ъпгрейд +9)
Увеличава с 228 щетата, нанесена чрез заклинание
(ъпгрейд +10)
Поглъщането на нанесената щета е увеличено с още 3%
(ъпгрейд +11)
Магическа неуязвимост за 3сек. при получена атака с някаква вероятност
(ъпгрейд +11)
Серия бонуси 5: Увеличение на шанса за критичен удар със заклинание с 5% (4 предмета, +12)
Личные инструменты