Предмети за спътниците

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

В тази статия ще бъдат описани предметите, които могат да бъдат използвани за вашите спътници(освен дрехите)

Содержание

Люлки

Предмети, които позволяват да подобрите шанса за излюпване на определен вид спътник с 10%. Може да се използват най-много 10 люлки (за 100%)

  • - увеличава шанса за излюпване на вълк с 10%
  • - увеличава шанса за излюпване на панда с 10%
  • - увеличава шанса за излюпване на тигър с 10%
  • image:Faq_146.png - увеличава шанса за излюпване на Дракон с 10%

Отвари за спътниците

Отвари за спътниците - категория с предмети, които помагат на спътниците отново да станат плодовите, да отворите отделение за броня/слотове за умения и да отгледате от бебе-спътник до възрастен спътник

  • - Отвара на Велес. Възвръща плодовитостта на спътника
  • - Отвара за понижение нивото на спътника. Използването на тази отвара ще намали нивото на спътникът с 1.
  • - Куб на безумието. Увеличава максималните показатели на ръста на характеристиките на двуглави дракони до 25.
  • - Магическа отвара. Със 100% шанс за успех отваря отделени на спътника за умение
  • - Воинска отвара. Със 100% шанс за успех отваря слот за броня
  • - Концентриран елексир за здраве на спътника. Съществуват 2 вида. Единият възстановява 25 000 от живота на спътника. Другият възстановява 40 000 от живота на спътника и дава ефект "Бързо възраждане". Продължителността на ефекта е 10 минути.

Ускорители

Ускорители - предмети в играта, които позволяват да се ускорява вдигането на спътника или неговото раждане

  • image:Faq_145.png - позволява да се съкрати времето за раждане на спътника от яйце до 1 минута
  • увеличава опита, който получава с 100%
  • увеличава опита, който получава с 200%

Храна и Опит

  • - увеличава ситостта на 30 пункта
  • - увеличава ситостта на 30 пункта, а също малко увеличава силата
  • - увеличава опита на бебето спътник с 500 единици
  • - увеличава ситостта на 10 пункта
  • image:Faq_147.png - увеличава опита на бебето спътник с 25 единици

Обединение и прераждане на спътниците

  • image:Ключик.jpg - необходим за обединяване на спътници
  • image:Катализатор.jpg - увеличава шанса за успешно обединяване на спътници
  • image:Переродитель взрослого.jpg - сваля нивото на възрастния спътник на 11

Други

  • автоматически използва храната при достигане на определено ниво на ситост
  • image:Faq_148.png - възкресява мъртвия спътник
Личные инструменты