Рейтинг Крафт

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Общая информация

Рейтинг на професиите - система за оценка на индивидуалните постижения на персонажи в областа на крафта. Точките на рейтинга се получават само за създаване на предмети по рецепти на произвеждащите професии. Първите десет персонажа във всяка крафт професия (алхимик, животновъд, бижутер и магьосник) веднъж в седмицата (неделя) получават пакет от специални руни за случайно подобрение.

Точки на рейтинга

Рейтинг на професиите

Точките се начисляват за всеки създаден по рецепта предмет в зависимост от неговата рядкост и количеството необходими ресурси. Тотема на магьосника също се счита за ресурс.

Коефициент в зависимост от рецептата:

 • Зелена рецепта: 1.
 • Синя рецепта: 5.
 • Златна рецепта: 10.
 • Виолетова рецепта: 20.

Броя точки се изобразяват при съответните НПЦ-та в менюто Най-добър майстор. В лявата част на списъка се показват 10 най-добри персонажи. В дясната - още 90 играча. Състезанието се провежда между всички сървъри за всяка професия поотделно.

Пълният списък на участващите персонажи е достъпен на сайта.

 • Внимание! В случай на прехвърляне на персонажа на друг сървър точките ще бъдат загубени.

Награда

Прековаване на предмет с руна

Резултатите се нулират веднъж в седмицата в нощта на неделя срещу понеделник. Десетте персонажа, събрали максимален брой точки в конкретната професия ще получат по пощата писмо с Руни за случайно подобрение.

Количеството руни зависи от мястото в рейтинга:

 • 1-во място - 10 руни;
 • 2-ро място - 9 руни;
 • 3-то място - 8 руни;
 • 4-то място - 7 руни;
 • 5-то място - 6 руни;
 • 6-то място - 5 руни;
 • 7-мо място - 4 руни;
 • 8-мо място - 3 руни;
 • 9-то място - 2 руни;
 • 10-то място - 1 руна.

За една професия се дават 55 руни, за всички професии - 220.

Крафт рейтинга влиза в сила в 00:01 (сървърно време) в понеделник (28.10).

Личные инструменты