Поща

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Предназначение

Ако този, с който искате да комуникирате не се намира в играта, то можете да му изпратите съобщение по пощата. С помощта на пощата могат да се изпращат непризвързани вещи, подаръци и злато. когато персонажът ви получи ново писмо по пощата, върху аватара в левия горен угъл светва и започва да мига иконка с изображение на писмо Файл:faq_094.jpg

image:Npc-post.png

Получаване на писмо

За да получите писмо по пощата трябва да отидете до NPC Пощальон и да кликнете по фигурата му. В отворилият се прозорец в левия стълб се показват писмата, които могат да се отворят, кликвайки по иконката на писмото.

Файл:Форма_почты_бг.jpg

Златна тарифа

Ако имате включена златна тарифа то можете да получавате поща във всяко място от играта. За това е необходимо да се кликне иконката на писмото до аватара на персонажа.

Изпращане на писмо

За да изпратите писмо по пощата трябва да отидете до NPC Пощальон и кликнете по фигурата му. В отворилият се прозорец трябва да кликнете бутона "Изпрати" Файл:faq_095.jpg
Файл:Передача_писмьа_бг.jpg

В горното поле въведете името на персонажа, на който искате да изпратите писмо, а в долното - темата и текста на писмото (не е задължително за изпращане на писмо). След това в горната лява част на прозореца натиснете "изпрати" Файл:faq_096.jpg и писмото ще бъде изпратено.

В лявия долен ъгъл на прозореца има клетки за поставяне на предмети, в които с помощта на левия бутон на мишката може да пренесете различни непривързани вещи или подаръци от раницата. Може да се изпраща злато чрез вписване на необходимото количество до надписа Вложи.

Изпращането на писмо не е безплатно. Има базова стойност за изпращане на писма, която нараства в случай, че в писмото се изпраща злато или предмети.

Допълнителна информация

Съществуват няколко допълнителни ситуации, при които играча може да получи писмо:

  • В случай, че в банката или раницата са се затворили допълнителните страници, то вещите съсъдржащи се в тях се изпращат по пощата;
  • В случай, че сте затворени в затвора от модераторите на играта, то цялото ви имущество се изпраща по пощата;
  • По пощата се изпращат бонуси за провежданите от администрацията на играта акции,

Вижте също така

Личные инструменты