Самоцвети за шанс

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Файл:Faq_084.jpg‎ Обикновен

Повишава шанса за успешно подобряване на предмета. Може да го купите в Магазина или на Пазара, или да го получите като награда за изпълнена мисия. Този предмет е личен и не може да се предава или изпада.

Файл:Золотой самоцвет.png Златен

овишава шанса за успешно подобряване на предмета. Дава повишен шанс за подобрение на пурпурни(лилави) вещи и най-вече на златни такива. Върху бели, зелени и сини предмети оказва същото влияние, каквото и обикновения самоцвет за шанс.

Файл:Пурпурный самоцвет.png Пурпурен (Лилав)

Повишава шанса за успешно подобряване на предмета. Дава максимален шанс за подобрение на пурпурни(лилави) вещи и най-вече на златни такива. Върху бели, зелени и сини предмети оказва същото влияние, каквото и обкновения самоцвет за шанс.

Файл:Багровый_самоцвет_шанса.png Тъмночервен

С помощта на няколко такива камъка можете да повишите шанса за подобряване на предмети.

Личные инструменты