Подобряване на Вещи

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Подобряване на Вещи

Подобряване на Вещи - възможност, която позволява на играчите да подобряват характеристиките на предметите с едно ниво, като самото ниво на предмета не се променя. Например искате да подобрите предмета Съвършен пояс на якостта 60 ниво. Слагате този предмет в прозореца за подобряване и натискате ОК и вашият предмет става Съвършен пояс на якостта +1 (и т.н. до 12). При смятането на бронята и другите показатели, подобреният предмет става все едно е на 61 ниво (и т.н. в зависимост от нивото на подобрение) но самият предмет си остава на 60-то ниво, което го прави все още актуален за персонажа. Имайте в предвид, че колкото по-нагоре го подобрявате, толкова повече пада шанса за успешно подобряване. В случай на неуспешно подобрение предметът Ви се понижава с едно ниво. (например нож подобрен на +8 при неуспешен опит за подобрение на +9 ще стане +7).

Внимание!!! При неуспешно подобрение на предмети от +9 нагоре, подобрението се занулява и предмета става +0, като се зануляват и стойностите , които допълнително са прековани в предмета. В играта е предвиден допълнителен предмет- Застрахователен камък, който при неуспешно подобрение запазва нивото на подобрение.

Може да подобрявате вещите до +12. Колкото е по-високо нивото на подобрявания предмет, толкова по-вероятно е да не се получи подобрението.

За да подобрите предмет трябва да имате:

 • Image:Наковальня.png Вещта, която искате да подобрите, трябва да се постави тук. Тя трябва да е напълно ремонтирана.
 • Image:Faq_083.jpg Подобряващ самоцвет - който може да се купи на пазара или в магазина, може да се получи като награда за изпълнена мисия или да ви се падне като плячка при убиване на чудовища в подземията (само ако разликата между нивата на вашия персонаж и чудовищата е не повече от 5).

Желателно е, но и задължително, да имате в наличност и:

За да подобрите вещ е необходимо да кликнете бутона за подобрение в долния панел

Файл:Улучшение_вещей.png

След кликване на бутона се отваря меню

Файл:Меню_улучшения_вещи_бг.jpg

В централното отделение трябва да поставите предмета, който искате да подобрите. Веднага след поставяне на предмета автоматично се използват самоцвети за подобрение в нужното количество (при липса на това количество подобрението е невъзможно). Самоцветите за шанс могт да се използват по желание.

При клил по празната клетка във формата се отваря меню, позволяващо закупуването на нужното количество самоцвети за подобрение, необходими за провеждане подобрението на вещта, самоцвети за шанс, за повишаване шанса за подобрение (максимум 6 броя), както и камъни за шанс, количеството необходимо за повишение на шанса на 100%.

Внимание!!!: Подобрението на предмети не е достъпно по време на бой и 5 секунди след него. При преминаване с курсора на мишката върху бутона се появява стответното предупреждение.

Прековаване на предмет

Прековаване - възможност, която позволява на играча да промени нивотата на вещта, както и да подобрипраметрите на вещта. Благодарение на това вещта може да се усили малко и събирайки веднъж пълен комплект вещи той може да не се сменя през цялата игра.

Прековаването се дели на два вида

Промяна ниво на вещи

Сега на всяка вещ може да се промени нивото. Ако например сте намерили добър пояс 40 ниво, а вие вече сте 50 ниво, то можете да вдигнете 10 нива на този пояс. Заедно с увеличение нивото на вещта може допълнително да се подобрят характеристиките, параметрите, както и да се увеличат максималното количество показатели на тази вещ, съответно нивото на вещта и т.н.

Аналогично на качване на нивото на всяка вещ може да се свали нивото. В този случай се преизчисляват показателите на вещта и допълнителните характеристики се намаляват. От вещ 10-ти ниво може да се направи вещ 70-то ниво и обратното.

За да промените нивото на вещта ви трябва:

Увеличаване нивото на вещи

Ако искате да свалите ниво на вещ, то за вещи от което и да е ниво ви трябва 1 Самоцвет за прековаване на 10 нива надолу.
Ниво на предмети 90+ не може да се сваля.

При прековаване на 10 нива надолу на предмет, чийто показатели са на максимум, то те ще останат на максимум (за съответното ниво). Но "свхръхплетятите" показатели се губят. Затова ако сте си харесали вещ с по-високо ниво първо я свалете до вашето, а след това преливайте показателите!

Цветен късмет

В играта съществува възможност за получаване на късмети за подобрение на вещи.

Промяна основните показатели на вещи

Ловкостта може да се увеличи до 546 точки

Благодарение на прековаването играчът може да увеличи количеството на параметрите на вещта до максимално ниво. Това позволява усилване на вещта, което като цяло прави играча по-силен. Основният показател на всяка вещ има максимални (или близки до максималните) стойности, а втория в този, който може малко да се подобри. Този параметър, чийто показател не е максимален, е означен с чревен цвят, а до него с черен цвят е написано количеството, което може да има тази вещ.

За промяна параметрите на вещта ви трябват самоцвет за коване на атрибути, както и камъни за прековаване на показател (в зависимост от това какъв параметър ще подобрявате)


Създаване на Героични вещи

Всеки виолетов предмет може чрез формата Прековаване може да бъде подобрен с помощта на камъни, достъпни за Знаци на воеводата:

 • Сила на Героя - Сила на Героя налага на предмета допълнителен героически инфлуенс, който с 20% увеличава всички показатели на предмета и намалява входящата щета на персонажа.
 • Сила на зверобоя - Сила на Зверобоя налага на предмета допълнителен героически инфлуенс, който с 20% увеличава всички показатели на предмета и увеличава щетата по мобове.

Създаване

Избирайки таба Създаване вие преминавате към крафт.

Създаване на Огледални предмети

Основна статия: Огледални предмети

 • Файл:Зерцальный-камень.jpg Огледален камък - необходим за този вид прековаване. Достъпен за закупуване от кесията.

Създаване на предмети Воинска слава

Основна статия: Предмети Воинска слава

 • Файл:Камень-воинской-славы.jpg Камък на Воинската слава - необходим за получаване на предмет Воинска слава. Достъпен от Яр (Фрагорск: -19; -30).

Рунa за случайно подобрение

Прековаване на виолетови в оранжеви предмети

Някои героически виолетови вещи могат да се прековат във вещи с оранжево качество. Съществуват два камъка, с помощта на които може да се осъществи това.

 • Файл:Камень преображения.jpg - Обикновенният камък на трансформацията прековава вещ с лилаво качество във вещ с оранжево качество, при което се губи 1 ниво на подобрение.
 • Файл:Совершенный камень преображения.jpg - Съвършеният камък на трансформацията прековава вещ с лилаво качество във вещ с оранжево качество без загуба на ниво на подобрение.

Тези камъни могат да се закупят от Пенка Късметлийката във Фрагорск (координати: -39/22).

В даденият момент списъка с вещи, които могат да се прековат е следният:

 • Колан 30, 40, 50 и 60 нива;
 • Подлакътници 31, 41, 51 и 61 нива;
 • Ботуши 32, 42, 52 и 62 нива;
 • Плащ 33, 43, 53 и 63 нива;
 • Нараменници 34, 44, 54 и 64 нива;
 • Ръкавици 35, 45, 55 и 65 нива;
 • Шлемове 36, 46, 56, и 66 нива;
 • Панталони 37, 47, 57 и 67 нива;
 • Доспех 38, 48, 58 и 68 нива;

Обърнете внимание, че за прековаване на лилав предмет в оранжев първият трябва да е Героичен.

Прековане на бижутерски изделия 90+ ниво

 • Файл: Самоцвет_преобразования_бижутерии.jpg Всички бижутерски изделия (пръстени, талисмани, амулети, ризи) могат да се прековават на нива 90+ с помощта на Самоцвет за преобразуване на бижутерски изделия.

Даденият камък може да се закупи от Пенка Късметлийката (координати: -39/22) за 1 Билет на щастието и 200 Знаци на князя.

Камък на Земята

Камъкът на Земята е предназначен за прековаване на на виолетови бижута всички нива, както и Огледални предмети и вещи Воинска слава 70+ нива.

 • Файл: Камень_земли.jpg - един такъв камък добавя 7% към максималното количество показатели. Максимално може да се повиши до 35%, т.е. да се използват до пет Камъка на Земята на една вещ.

Този камък може да се закупи от Пенка Късметлийката във Фрагорск (координати: -39/22).

Отвързване на предмети

Под отвързване на предмети се разбира изменение на т.нар. тип принадлежност. Съществуват няколко типа в играта, но за предмети, в които може да се промени принадлежността са два: Персонален предмет ("Разрешава се продажбата на НПЦ") и "Разрешават се всички способи за прехвърляне". В резултат на отвързването първият тип се заменя с втория.

 • Файл:Камень-Великого-дара.jpg Камък на Великият дар - камък, който е необходим да се сложи във формата за прековаване заедно с отвързваният предмет. Продава се в кесията за 600 Знаци на вояводата. За неговото използване трябва да се отчетат няколко правила:
 1. Отвързват се само предмети с ниво на подобрение +11 или по-високо;
 2. Отвързват се само предмети на персонажа или спътника;
 3. След прековаване от Огледален предмет във вещ Воинска слава брочва на отвързвания става 0;
 4. Отвързването на Огледални предмети и вещи Воинска Слава е неограничено, но за всеки следващ път ще са необходими по 1 Камък на великият дар повече, отколкото предишния;
 5. Обсидиановите предмети, с изключение на ноктите се отвръзват неограничено количество пъти. Ноктите не могат да се отвържат;
 6. Предмети, в които са вложени Камъни на Вятъра и/или Камъни на Прахта не могат да се отвържат. Тяхното отвързване може да се осъществи след извличане на Камъните на Вятъра и/или Камъните на Прахта;
 7. Оранжевите предмети, с изключение на оръжията, могат да се отвържат след подобрение на +12.

Поставяне на Подобряващи камъни

Поставяне на Камъни на състоянието

Личные инструменты