Смърт и възкресяване

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Какво става в персонажа след смъртта

Понякога в света на Фрагория се случва беда - персонажа загива. Но не се разстройвате - докато тялото на персомажа лежи на земята се появява прозорец, предлагащ избор на два варианта:

Файл:Faq 097_бг.jpgРоди се в града

Ако изберете Роди се в града, персонажа се оказва в село Фрагорийка или в град Фрагорск на мястото за възкресяване с 1 единица здраве. Мястото за възкресяване зависи от нивото на персонажа.

Премести се до най-близкия възкресител

Ако изберете Премести се до най-близкия възкресител, персонажа се оказва пред най-близкия възкресител, над чиято глава има жълт удивителен знак.При двоен клик върху възкресителя ще се появи прозорец "Възкреси за X злато, Y сребро, Z мед? (да/не)".

Натиснете Да.

Посочената валута ще бъде взета от кесията, а персонажа ще се възкреси с пълно здраве и мана.

Ако натиснете Не възкресителя прекратява диалога, а персонажа във вид на дух трябва да отиде до мъртвото си тяло, което е указано с малка сива стрелка на миникартата.

При приближение до мястото на смъртта се появява предложение "Вие се намирате близко до своето тяло. Искате ли да възкръснете? (да/не)".

Ако натиснете Да, то персонажа възкръсва с 1 ед. здраве и пълна неуязвимост за 10 сек. По време на неуязвимостта не може да се атакува или изпълнява заклинания, а така също - пиене на елексири и колби, но може да се избяга от персонаж или чудовища.

Ако натиснете Не, то духа на персонажа остава вечен скиталец в света на призраците (поне дотогава докато премислите).

  • Може персонажа да бъде възкресен в помощта на друг играч с клас Влъхва

Последствия от смърта

Персонажа НЕ трупа опит; предметите губят 10% здравина (ако умре от моб). Ако сте имал в раницата някакъв ресурс или топчета, то те ще изпаднат със 100% вероятност и могат да бъдат взети от друг играч.

Личные инструменты