Трите знамена

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Играта представлява сражение между 3 отбора (зелен, син и червен). Базите на отборите, на които стоят знамената, са разположени в трите края на картата. Целта е донасяне на необходимо количество точки от флагове на противника в собствената база.

Играта се сътои от три фази:

Содержание

Подготовка

Продължителност на фазата: 1 минута. При входа в играта от системата "Игри" персонажът на случаен принцип попада в един от трите отбора, появявайки се около съответната база. На персонажът се налага Милостта на боговете с продължителност до завършване на фазата.
След вход от играта може да се излезе, използвайки се специалните точки за преход.
Всички персонажи, влезнали в един отбор, формират група.
В случай на напускане на групата персонажът напуска отбора.
Размерът на групата зависи от сложността на играта:

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) - 5 играча от всяка страна (минимум 3).
 2. Сложна игра (златна) - 9 играча от всяка страна (минимум 5).
 3. За групите нива 1-9 са необходими 3 играча за старт независимо от сложността.


Пронадлежността към отбора се определя по цвета на съответния бъф - съответно Син отбор, Червен отбор и Зелен отбор.
Изходите от базата са оградени от ледени прегради.
За 15сек до края на фазата в центъра на екрана започва да се появява информация за оставащото време.

Бой

Продължителността на фазата зависи от сложността на играта

 1. Лесно и средно (зелена и синя игра) – 10 мин.
 2. Сложна игра (златна) – 20 мин.


Сигналът за началото на фазата представлява петсекунден таймер и съобщението Бой в центъра на екрана.
След това ледените прегради падат и се отварят преходите, съединяващи базите.
По картата се появяват бъфове, аналогични с бъфовете от другите игри.

Смърт и възкресение

Играчът се възкресява след 1сек. след смъртта си само в специални точки на възкресение с пълен запас ХП и МП, както и му се налага МИлостта на боговете с продължителност 2 сек.

Начисление на точки

Точки за ефективност се начисляват за:

 1. Убийство на играч от вражески отбор.
 2. Донасяне на вражески флаг в своята база.


Преди изтичане на времето играта завършва, ако отбора донесе в базата си определено количество флагове, зависещ от сложността на играта.

 1. Лесно (зелена игра) – 5 флага
 2. Средно (синя игра) – 7 флага
 3. Сложно (златна игра) – 10 флага


Взимане на флаг

 • Може да се вземе само флаг на вражески отбор
 • Не могат да се носят два флага едновременно
 • Време за взимане на флаг – 5 сек. Взетият флаг може да се избие с всякаква щета или заклинание
 • При взимане на флаг той налага инфлуенс, забавящ движението на персонажа с 25%

Оставянето на флага става при донасянето му в собствената база, като при това флага на отбора трябва да се намира в базата.
След оставяне флага се пренася обратно във вражеската база.
В случай, че носителят на флага умре, излезе от играта или доброволно хвърли флага (кликвайки върху въздействието), флага пада на земята.

 • В този случай времето за взимане на флага е 2 сек.
 • Ако флагът е взет от персонаж от неговия отбор, флага се връща в базата.
 • Ако флагът се вземе от персонаж от жравеския отбор, то той трябва да го занесе до базата си.
 • Ако до изтичане на 20сек. флагът не се вземе от никой, той се връща в базата.


Механизъм за определение на неактивни действия


Започвайки от втората фаза, ако играчът не е активен за повече от три минути (не извършва никакви действия), ще му се появи съобщение във вида на червен мигащ надпис в долната част на екрана. Ако след получаване на предупреждението играчът не започне активни действия той ще бъде изхвърлен от играта с налагане на бъф "Дезертьор", който забранява записване на игри в продължение на 30 мин.

Завършване на играта

След изстичане на 20мин. или донасяне на необходимото количество флага играта завършва.
Побеждава отборът, събрал най-много точки. Количеството събрани точки се изобразяват в прозорец, който се появява в края на играта. Преди това той може да се извика чрез клик на бутона под таймера.
На участниците в играта се начисляват определено количество жетони в зависимост от заетото място в рейтинга. Типът жетони зависи от сложността на играта.
На персонажите се налага Милостта на боговете с продължителност 30 сек. След изтичане на 30сек. персонажите се пренасят до мясото, от където са влезнали в играта.

Постижения в играта

Игра "Трите знамена
Описание: Награда:
Да се изпълнят всички постижения от раздела image:Пятьдесят_очков_достижений.png
* Получава се автоматично след изпълнение на останалите постижения;


Победа под знамената - 1
Описание: Награда:
Спечелете играта "Трите знамена" image:Десять_очков_достижений.png


Победа под знамената - 2
Описание: Награда:
Спечелете играта "Трите знамена" 50 пъти, в труден режим image:Двадцать_очков_достижений.png


Душегубец
Описание: Награда:
Победете 100 противника в играта "Трите знамена", в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Цветът няма значение
Описание: Награда:
Занесете в базата си всички видове знамена image:Десять_очков_достижений.png


Знаменосец'
Описание: Награда:
Вземете 100 знамена, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Елитът на трите знамена
Описание: Награда:
Влезте в челната тройка, по набрана ефективност, като част от победилия отбор повече от 10 пъти, в труден режим
image:Десять_очков_достижений.png


Рекупиратор
Описание: Награда:
Лично отнемете знамето от противников играч повече от 50 пъти, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Тича ми синьото!
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, вземете 5 сини знамена, в труден режим
image:Десять_очков_достижений.png


Под червеното знаме!
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, вземете 5 червени знамена, в труден режим image:Десять_очков_достижений.png


Обичам цвета на изумрудите!
Описание: Награда:
Лично, в течение на една игра, вземете 5 зелени знамена, в труден режим

image:Десять_очков_достижений.png
Личные инструменты