Босс ивенти

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Босс ивенти са т.нар. ПвП-ПвЕ игри. Игрите от дадения тип се пускат през системата "Игри" два пъти на ден. За всеки ден от седмицата съответства по една игра.

Содержание

Разписание на игрите

 1. Понеделник: Поляната на Котарака в чизми.
 2. Вторник: Градината на Жар-птица.
 3. Сряда: Палатът на Чудо-Юдо.
 4. Четвъртък: Блатото на Водния Таласъм.
 5. Петък: Пещерата на Змей Горянин.
 6. Събота: Леговището на Кашчей.
 7. Неделя: Къщата на Баба Яга.

Време и условия на старт

Игрите стартират в периода от 17.30 до 18.30 и от 22.00 до 24.00 (бг вр.)

През дадения период играчите от сървъра могат да се запишат за участие и да влязат в играта. Ако играчът е взел участие в бос ивента до аватара му се появява таймер, който отчита времето до следващия ден и не му позволява участие в Босс ивенти.

В списъка с игрите всеки Босс ивенти се появява в 0.00 и изчезва в 23.00.

Формиране на групата

Участие в Босс ивенти могат само персонажи от следните нива:

 1. 40-50
 2. 51-60
 3. 61-70
 4. 71-90

Правила за формиране на групата

 • Групите за участие в бос ивентите се набират чрез системата за абонамент "Игри" само от един сървър;
 • За участие в игра е необходимо да се съберат минимум 4 групи, максимум - 8;
 • Групата трябва да се състои от минимум 10 персонажа;
 • В групата трябва да има поне 1 хилър (влъхва) и танк;
 • От всеки сървър в една игра участва само една група;
 • Количеството копия на игрите са неограничен брой, т.е. след пускането на едно копие на игра между 8 групи от всеки сървър може да се пусне следваща;
 • Функцията "Стъпване в група" е достъпна.

След набирането на необходимото количество групи играта стартира в съответствие с общите принциппи на системата за абонамент.

Общ процеc на игрите

Всички бос ивенти са с идентични сценарии, процес на игра и принцип за начисляване на наградите, но се отличават по механиката на поведение на Босса и неговите способности. Всяка игра е разделена на 2 фази.

Подготовка

Продължителност на фазата – 1 мин.

В началото на играта играчите попадат в зона, която е оградена от от останалата част на картата със стени;

На всички играчи се налага "Милостта на боговете", чиято продължителност е до началото на следващата фаза +30 сек;

След приключване на фазата стените падат, отваря се достъпа до картата и започва следващата фаза.

Бой

Началото на фазата се сигнализира чрез надпис Бой в центъра на екрана.

Продължителност на фазата– 30 мин.

Фазата може да се напусне през специална точка за изход.

Това е основната фаза на играта, в хода на която играчите трябва да направят следното:

 1. Да се намерят Ключарите (имената на мобовете зависят от конкретната игра) и, убивайки ги да се намери Ключ за отваряне на Вратите.
 2. Да се намерят Вратите, да се отворят, да се отиде при Босс-а и да се убият Стражите (в зависимост от конкретната игра те имат различни имена.
 3. Да се победи босс-а.

След използването Ключа остава в персонажа. Вратата за прехода към босса стои отворена 20 сек. След изстичане на времето тя се затваря и е неонходимо да се отвори повторно.

Мобове

1. Ключари

Ключарите имат способността да изгарят маната на персонажите и нанасят средно ниво щета.

2. Стражи

 • Босса се охранява от Стражи.
 • Време за поява – 5 мин. след убийството им.
 • Притежават повишена щета и оцеляване.
 • При получаване на щета има шанс да наложат на противника ДОТ, нанасящ веднъж на секунда фиксирано количество щета, време на действие – 15 сек.

3. Босове

Босовете във всяка конкретна игра имат различни особености.

 • Босса е имунизиран към обезоръжаване.
 • Ако Босса се отдалечи от мястото на появяването си, то той се връща назад, при което неговия ХП не се възстановява.
 • Босса проявява случайна способност, първата способност проявява веднага след появяването си.
 • Босса притежава способността Ярост - за 25 минути от началото на играта на всеки 6 минути щетата на Босса се увеличава 10-кратно.

Завършване на фазата

Фазата завършва в два случая:

 1. Излизането по време на фазата. В този случай играчът не получава награда.
 2. Убийство на Босса. В този случай се начислява награда.

Смърт и възкресяване

Персонажът се възкресява автоматично 1с след смъртта си във фиксирана точка на възкресение с пълно ХП и МП. Върху персонажът се налага Милостта на боговете с продължителност от 15сек.

Награда

В бос ивентите е предвидена награда от три типа:

 1. Знак на воеводата. Начислява се на играчът в зависимост от заетото групово място. Групата на първо място получава 80 Знака на воеводата, последната - 10. Мястото на групата зависи от сумарната щета, нанесена по Босса от всички членове на групата.
 2. Групата, заела първо място получава като награда от Босса 3 виолетови вещи с два показателя. Разпределението им вътре в групата е по стандартните правила

Поляната на Котарака в чизми

Поляната на Котарака в чизми;

Градината на Жар-птица

Градината на Жар-птица;

Палатът на Чудо-Юдо

Палатът на Чудо-Юдо;

Блатото на Водния Таласъм

Блатото на Водния Таласъм;

Пещерата на Змей Горянин

Пещерата на Змей Горянин;

Леговището на Кашчей

Леговището на Кашчей;

Къщата на Баба Яга

Къщата на Баба Яга.

Личные инструменты